Program Windows Media Player 11 nemůže zálohovat licence pro chráněná média

ÚVOD

Tento článek popisuje stav, kdy program Windows Media Player 11 neposkytuje možnost zálohovat licence pro chráněná média.

Další informace

Program Windows Media Player 11 neposkytuje možnost zálohovat licence pro chráněná média. Z tohoto důvodu je třeba, aby externí poskytovatelé obsahu poskytli metody, jak provést následující akce: Zkopírujete-li zvukový obsah z disku CD s povolenou možností Zamknout obsah v programu Windows Media Player a dojde k problému s úložištěm systému DRM v počítači, nelze obnovit licence médií. Ke zneplatnění licencí médií může dojít například po přeinstalaci systému Microsoft Windows nebo po přesunutí mediálního obsahu do jiného počítače. Dojde-li ke zneplatnění těchto licencí, je třeba média znovu zkopírovat z původního disku CD.
Vlastnosti

ID článku: 925707 - Poslední kontrola: 26. 1. 2007 - Revize: 1

Váš názor