Při pokusu o spuštění systému Windows Vista nebo Windows 7 dojde k zobrazení chyby Stop nebo počítač přestane reagovat

Příznaky

Při pokusu o spuštění systému Windows Vista nebo Windows 7 se zobrazí chyba Stop nebo počítač přestane reagovat.

Příčina

K těmto potížím může dojít v mnoha situacích. Například se jedná o tyto situace:
 • Je poškozen registr.
 • Chybí systémový soubor nebo je poškozen.
 • Chybí soubor ovladače zařízení nebo je poškozen.

Řešení

K vyřešení těchto potíží použijte nástroj Oprava spouštění systému. Nástroj Oprava spouštění systému může opravit některé potíže, které brání operačnímu systému ve správném spuštění.

Nástroj Oprava spouštění systému lze spustit pomocí instalačního disku systému Windows Vista nebo Windows 7 nebo pomocí předinstalovaných možností obnovení počítače.

Spuštění nástroje Oprava spouštění systému pomocí instalačního disku systému Windows Vista nebo Windows 7

Máte-li k dispozici instalační disk systému Windows Vista nebo Windows 7, spusťte nástroj Oprava spouštění systému následujícím způsobem:
 1. Vložte instalační disk.

  Poznámka: Je nutné, aby byl počítač konfigurován na spuštění z disku CD nebo DVD. Informace o konfiguraci počítače na spuštění z disku CD nebo DVD najdete v informačních materiálech dodaných společně s počítačem.
 2. Restartujte počítač. To provedete kliknutím na tlačítko Start Tlačítko Start , kliknutím na šipku vedle tlačítka Zámek a následným kliknutím na příkaz Restartovat.

  Poznámka: Nelze-li počítač restartovat touto metodou, vypněte jej pomocí tlačítka napájení. Poté jej znovu zapněte.
 3. Nastavte jazykovou verzi a klikněte na tlačítko Další.

  Poznámka: Ve většině případů se proces opravy spouštění systému zahájí automaticky a v nabídce Možnosti obnovení systému jej nelze vybrat.
 4. Klikněte na položku Opravit tento počítač.
 5. V dialogovém okně Možnosti obnovení systému klikněte na operační systém, který chcete opravit, a potom klikněte na tlačítko Další.
 6. V nabídce Možnosti obnovení systému kliknutím na položku Oprava spouštění systému zahajte proces opravy.

 7. Po dokončení procesu opravy klikněte na tlačítko Dokončit.

Spuštění nástroje Oprava spouštění systému v počítači s předinstalovanými možnostmi obnovení

Má-li počítač předinstalovány možnosti obnovení systému, spusťte nástroj Oprava spouštění systému následujícím způsobem.

Poznámka: Ve většině případů se proces opravy spouštění zahájí automaticky. Tento postup proveďte pouze v případě, že se nástroj Oprava spouštění systému nespustí automaticky.
 1. Vyjměte všechny diskety a disky CD a DVD z počítače a potom počítač restartujte.
 2. Použijte jeden z následujících postupů:
  • Pokud je v počítači nainstalovaný jediný operační systém, během restartování počítače stiskněte a poté podržte klávesu F8. Klávesu F8 je nutné stisknout předtím, než se objeví logo systému Windows. Zobrazí-li se logo systému Windows, je třeba počítač restartovat a akci zopakovat.
  • Je-li v počítači nainstalováno více operačních systémů, pomocí tlačítek se šipkami vyberte operační systém, který chcete opravit. Poté stiskněte a držte klávesu F8.
 3. V nabídce Rozšířené možnosti spuštění vyberte pomocí kláves se šipkami položku Opravit tento počítač a potom stiskněte klávesu ENTER.
 4. Klikněte v seznamu na rozvržení klávesnice a poté na tlačítko Další.
 5. Klikněte na uživatelské jméno v seznamu, zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK.
 6. V nabídce Možnosti obnovení systému klikněte na položku Oprava spouštění systému.
 7. Po dokončení procesu opravy klikněte na tlačítko Dokončit.
Poznámka: Potíže se nemusí vyřešit po jednom spuštění nástroje Oprava spouštění systému. Pokud po restartování počítače nedojde k odstranění potíží, zopakujte uvedený postup.

Další informace

Nástroj Oprava spouštění systému dokáže automaticky opravit mnohé běžné potíže. Tento nástroj také umožňuje rychlou diagnózu a opravu složitějších potíží se spuštěním. Když počítač zjistí problém se spouštěním, spustí nástroj Oprava spouštění systému. Při zahájení činnosti nástroj provede diagnostiku. Tato diagnostika zahrnuje i analýzu souboru protokolů spouštění, která umožňuje stanovení příčiny potíží. Jakmile nástroj Oprava spouštění systému stanoví příčinu, pokusí se potíže automaticky opravit.

Vyskytnou-li se potíže se spouštěním, které nástroj Oprava spouštění systému nedokáže odstranit, vrátí se systém do posledního známého stavu, kdy byl v provozu. Pokud nástroj Oprava spouštění systému nedokáže systém automaticky zotavit, poskytne uživateli diagnostické informace a možnosti podpory, které usnadní řešení potíží.

Nástroj Oprava spouštění systému vygeneruje soubor protokolu, který vám pomůže lépe porozumět potížím se spuštěním a opravám, které byly provedeny. Soubor protokolu naleznete v následujícím umístění:
%windir%\System32\LogFiles\Srt\Srttrail.txt
Položka %windir% zde označuje složku, v níž je nainstalován systém Windows.
Vlastnosti

ID článku: 925810 - Poslední kontrola: 22. 10. 2009 - Revize: 1

Váš názor