V systému Windows Server 2003 Service Pack 2 jsou zahrnuté aktualizace nástrojů podpory systému Windows Server 2003

ÚVOD

Tento článek popisuje aktualizace nástrojů podpory systému Microsoft Windows Server 2003, které jsou součástí Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2). Pokud pracovníci technické podpory nebo správci sítě, můžete použít tyto podpůrné nástroje spravovat sítě a odstraňovat problémy v síti, které mohou nastat.

Další informace

Windows Server 2003 SP2 zahrnuje aktualizace následujících nástrojů podpory:
 • Acldiag.exe
 • Adsiedit.msc
 • Bitsadmin.exe
 • Dcdiag.exe
 • Dfsutil.exe
 • Dnslint.exe
 • Dsacls.exe
 • Iadstools.dll
 • Ktpass.exe
 • Ldp.exe
 • Netdiag.exe
 • Netdom.exe
 • Ntfrsutl.exe
 • Portqry.exe
 • Repadmin.exe
 • Replmon.exe
 • Setspn.exe
Tyto podpory nástroje nejsou nainstalovány automaticky při instalaci systému Windows Server 2003 SP2. Chcete-li nainstalovat nástroje podpory v počítači se systémem Windows Server 2003, spusťte program Suptools.msi, který je umístěn ve složce Support\Tools na disku CD-ROM systému Windows Server 2003 SP2.

Soubor nápovědy pro nástroje podpory (Suptools.chm) je umístěn v souboru Sup_srv.cab. Tento soubor nápovědy obsahuje popis jednotlivých nástrojů a jejich syntaxi. Tento soubor nápovědy obsahuje také ukázkové výstupy a poznámky. V tématu nápovědy informace o konkrétním použití těchto nástrojů.

Další nápovědu zadejte na příkazovém řádku následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
tool_name /help
Poznámka: V tomto příkazu představuje název nástroje název nástroje, pro který chcete získat nápovědu.
Poznámka: Tyto nástroje nejsou není k dispozici v systémech založených na x64:
 • Iadstools.dll
 • Ntfrsutl.exe
 • Replmon.exe
 • Adprop.exe
 • Addiag.exe
 • Bindiff.exe
 • Clone.vbs
 • Dskprobe.exe
 • Iasparse.exe
 • Lowiosrv.dll
 • Pviewer.exe.


Další informace o možnostech získání aktualizace Windows Server 2003 SP2 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Chcete-li stáhnout aktualizované nástroje podpory systému Windows Server 2003 SP2, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Pokud máte starší verze v počítači nainstalována nástrojů podpory, je třeba odebrat před instalací aktualizovaných nástrojů podpory systému Windows Server 2003 SP2.
Vlastnosti

ID článku: 926027 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor