Při pokusu o použití starší verze aplikace systému Office k otevření souboru, který byl uložen v aplikaci systému Office 2007, se zobrazí zpráva: Tento soubor byl vytvořen v předchozí verzi beta

Příznaky

Nainstalovali jste sadu Compatibility Pack pro systém Office 2007. Pokusíte se pak použít jednu z následujících aplikací systému Microsoft Office k otevření souboru, který byl uložen v aplikaci systému Office 2007:
 • Microsoft Office 2003:
  • Microsoft Office Excel 2003,
  • Microsoft Office PowerPoint 2003,
  • Microsoft Office Word 2003.
 • Microsoft Office XP:
  • Microsoft Excel 2002,
  • Microsoft PowerPoint 2002,
  • Microsoft Word 2002.
 • Microsoft Office 2000:
  • Microsoft Excel 2000,
  • Microsoft PowerPoint 2000,
  • Microsoft Word 2000.
Pokud byl soubor uložen v předprodejní verzi jedné z aplikací uvedených v části „Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt“, může se zobrazit jedna z následujících zpráv.

Zpráva 1
Tento soubor byl vytvořen v předchozí verzi beta aplikace program 2007 a nelze jej otevřít v této verzi aplikace.
Zpráva 2
Tento soubor byl vytvořen v předchozí verzi beta aplikace program 2007. Aplikace program tento soubor převede při uložení souboru na poslední verzi formátu souboru aplikace program 2007. Před otevřením souboru ověřte, zda pochází z důvěryhodného zdroje.
Zpráva 3
Tento sešit byl vytvořen v dřívější verzi beta aplikace Excel 2007 a nelze ho otevřít v aktuální verzi aplikace Excel. Chcete-li sešit otevřít, musíte ho nejprve otevřít a uložit v aplikaci Excel 2007 Beta 2, a potom ho bude možné otevřít v aktuální verzi aplikace Excel.
Zpráva 4
Tento sešit byl vytvořen v dřívější verzi beta aplikace Excel 2007. Při uložení bude sešit převeden do aktuální verze formátu souborů aplikace Excel 2007. Před otevřením tohoto sešitu ověřte, zda pochází z důvěryhodného zdroje.
Zpráva 5
Jedná se o předběžnou verzi sady Compatibility Pack, která umožňuje otevření pouze souborů předběžné verze systému Microsoft Office 2007. Chcete zjistit, zda je k dispozici novější verze sady Compatibility Pack?

Příčina

Ve výchozím nastavení nelze některé soubory Open XML uložené v předprodejních verzích aplikací systému Office 2007 otevřít pomocí sady Compatibility Pack pro systém Office 2007.

Jak potíže obejít

Správce může tento problém vyřešit zakázáním zásad pomocí jedné z následujících metod (vhodné pro danou situaci).

Poznámky
 • Tyto metody umožní otevřít soubor Open XML, který byl uložen ve verzi beta 2 aplikace PowerPoint 2007. V těchto případech se zobrazí zpráva 2 uvedená v části Příznaky. Zároveň se otevře daný soubor.
 • Tyto metody umožní otevřít soubor Open XML, který byl uložen ve verzi beta 2 aplikace Excel 2007 nebo ve verzi beta 2 s technickou aktualizací aplikace Excel 2007. V těchto případech se zobrazí zpráva 4 uvedená v části Příznaky. Zároveň se otevře daný soubor.
 • Tyto metody neumožní otevřít soubor Open XML, který byl uložen ve verzi beta 2 aplikace Word 2007. Jediným řešením je otevření souboru v původní oficiální verzi aplikace Word 2007 a jeho opětovné uložení. Po provedení této akce bude soubor uložen v nejnovějším formátu souboru. Příjemce tohoto dokumentu může poté k otevření souboru použít starší verzi aplikace Word se sadou Compatibility Pack.
Poznámka: Vzhledem k různým verzím systému Microsoft Windows se následující postup může lišit od postupu ve vašem počítači. Pokud tomu tak je, vyhledejte návod k provedení těchto kroků v dokumentaci k danému produktu.
Chcete-li, abychom tyto potíže pomocí metody 2 vyřešili za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická opravaChcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.Poznámky
 • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Poté přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.Manuální oprava

Metoda 1: Použití Šablon pro správu pro sadu Compatibility Pack


Poznámka: Tato metoda se týká pouze aplikací Excel, PowerPoint a Word.

Chcete-li použít šablonu, postupujte takto:
 1. Ukončete aplikace systému Office.
 2. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz gpedit.msc a klepněte na tlačítko OK.
 3. V okně Zásady místního počítače na levé straně klikněte pravým tlačítkem myši na položku Šablony pro správu pod uzlem Konfigurace uživatele a pak klikněte na příkaz Přidat nebo odebrat šablony.
 4. Klepněte na tlačítko Přidat.
 5. Vyberte soubor Office2007Converters.adm a klepněte na tlačítko Otevřít.
 6. Klepněte na tlačítko Zavřít.
 7. Rozbalte položku Šablony pro správu v části Konfigurace uživatele v okně Zásady místního počítače na levé straně.
 8. Klepněte na položku Převaděče systému Office 2007.
 9. Poklepejte na nastavení zásad Blocks opening of prerelease versions of file formats new to Excel 2007 (Blokuje otevírání předprodejních verzí formátů souborů, které jsou v aplikaci Excel 2007 nové).
 10. Klepněte na položku Zakázáno a potom klepněte na tlačítko OK.
 11. Opakujte kroky 7 až 10 pro zásady aplikace PowerPoint 2007.
 12. Spusťte znovu aplikace systému Office.

Metoda 2: Ruční úprava registru

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows


Poznámka: Tato metoda se týká pouze aplikací Excel, PowerPoint a Word.

Registr upravíte ručně následujícím způsobem:
 1. Ukončete aplikace systému Office.
 2. V nabídce Start klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 3. Zvolte příslušný klíč registru:
 4. Poté, co vyberete příslušný klíč určený v kroku 3, přejděte v nabídce Upravit na příkaz Nový a klepněte na položku Hodnota DWORD.
 5. Zadejte jednu z následujících hodnot DWORD pro příslušný program a stiskněte klávesu ENTER.
  • Excel12BetaFilesFromConverters
  • PowerPoint12BetaFilesFromConverters
  • Word12BetaFilesFromConverters
 6. Klepněte pravým tlačítkem myši na hodnotu DWORD zadanou v kroku 5 a potom klepněte na příkaz Změnit.
 7. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 0 a klepněte na tlačítko OK.
 8. Ukončete Editor registru klepnutím na příkaz Konec v nabídce Soubor.
 9. Spusťte aplikaci systému Office a poté otevřete daný soubor.
 10. Soubor v této aplikaci systému Office znovu uložte. Po uložení by mělo být možné soubor otevřít ve starších aplikacích systému Office uvedených v části Příznaky.

Byly potíže vyřešeny?

 • Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v této části již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.
 • Uvítáme vaše názory. Chcete-li nám sdělit svůj názor nebo nahlásit potíže s tímto řešením, uveďte poznámky v blogu Fix it for me (Automatická oprava) nebo nám odešlete e-mailovou zprávu.

Další informace

Ve výchozím nastavení nelze ve verzích aplikací Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint a Microsoft Word uvedených v části Příznaky otevřít soubory Open XML, které byly uloženy v předprodejních verzích aplikací systému Office 2007.

V následujících tabulkách jsou shrnuty příznaky, které se mohou objevit při otevření souboru uloženého v jedné z aplikací systému Office 2007.

Word
Verze 2007 systému OfficeZásady povoleny (výchozí)Zásady zakázány
Verze starší než beta 2Zpráva 5Zpráva 5
Verze beta 2Zpráva 5Zpráva 5
Technická aktualizace verze beta 2Žádná zpráva. Soubor se otevře.Žádná zpráva. Soubor se otevře.
Oficiální verze (RTM)Žádná zpráva. Soubor se otevře.Žádná zpráva. Soubor se otevře.


PowerPoint
Verze 2007 systému OfficeZásady povoleny (výchozí)Zásady zakázány
Verze starší než beta 2Zpráva 1Zpráva 1
Verze beta 2Zpráva 1Zpráva 2
Technická aktualizace verze beta 2Žádná zpráva. Soubor se otevře.Žádná zpráva. Soubor se otevře.
Oficiální verze (RTM)Žádná zpráva. Soubor se otevře.Žádná zpráva. Soubor se otevře.


Excel
Verze 2007 systému OfficeZásady povoleny (výchozí)Zásady zakázány
Verze starší než beta 2Zpráva 3Zpráva 3
Verze beta 2Zpráva 3Zpráva 4
Technická aktualizace verze beta 2Zpráva 3Zpráva 4
Oficiální verze (RTM)Žádná zpráva. Soubor se otevře.Žádná zpráva. Soubor se otevře.
Další informace o tom, proč může být nemožné v aplikacích systému Office 2007 otevřít nebo uložit sešit aplikace Excel, prezentaci aplikace PowerPoint nebo dokument aplikace Word, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

922850 Při pokusu o otevření nebo uložení typu souboru blokovaného nastavením zásad registru v některé z aplikací systému Office 2007 nebo Office 2003 se zobrazí chybová zpráva

Odkazy

Další informace o formátu souborů Open XML a o zprávě, která se zobrazí při stahování sady Compatibility Pack, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

919026 Při pokusu o otevření nebo uložení dokumentu systému Office 2007 se zobrazí chybová zpráva: „Chcete stáhnout sadu Compatibility Pack, abyste s tímto souborem mohli pracovat?“

Vlastnosti

ID článku: 926054 - Poslední kontrola: 20. 12. 2011 - Revize: 1

Váš názor