Nelze vybrat možnost Upgrade, při pokusu o instalaci systému Windows Vista a zobrazí se následující zpráva: "Upgrade byl zakázán"

Příznaky

Při pokusu o instalaci systému Windows Vista nelze vybrat možnost upgrade. V dialogovém okně Instalovat systém Windows zobrazí následující zpráva:

Upgrade byl zakázán.
Chcete-li upgradovat systém Windows, musí být oddíl pevného disku naformátován NTFS. Chcete-li změnit formátování oddílu, zrušte instalaci, otevřete okno příkazového řádku a zadejte: c:/FS: NTFS převést

Příčina

Tomuto problému může dojít, pokud upgradujete verzi systému Windows, který je nainstalován na svazku se systémem souborů FAT32. Další informace naleznete v části "Převod oddílu pevného disku ze systému souborů FAT32 na systém souborů NTFS" v části řešení.

Řešení

Chcete-li vyřešit tento problém, postupujte podle kroků v příslušné části.

Převedení oddílu pevného disku ze systému souborů FAT32 na systém souborů NTFS

Systém Windows Vista vyžaduje, že instalujete Vista do oddílu pevného disku (svazek disku) je formátován pomocí systému souborů NTFS. Chcete-li převést oddíl pevného disku na systém souborů NTFS, postupujte takto:


Poznámka: Poškození a ztráta dat je nepravděpodobné, že při převodu oddílu ze systému FAT na systém souborů NTFS. Společnost Microsoft doporučuje zálohovat všechna data před provedením tohoto. Doporučujeme také ověřit integritu zálohy.

Chcete-li převést oddíl na systém souborů NTFS, postupujte takto:

 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz CMDa klepněte na tlačítko OK.
 2. Na příkazovém řádku zadejte convert písmeno_jednotky: / FS: NTFS. Pokud chcete převést jednotku C, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
  convert C: / FS: NTFS
 3. Po dokončení převodu znovu spusťte instalační program systému Windows Vista.
Poznámka: Při spuštění convert písmeno_jednotky: / FS: NTFS příkaz, může se zobrazit následující chybová zpráva:

Program Convert nemůže získat výhradní přístup k písmeno_jednotky: a proto ji nyní nemůže převést. Chcete naplánovat provedení převodu při příštím restartování systému (Y/N)?
Můžete obdržet tuto chybovou zprávu podle některého z následujících podmínek:

Podmínka 1

Při spuštění příkazu convert po aktuální složku v oddílu, který má být převeden. Například zadejte convert C: / FS: NTFS na příkazovém řádku.

Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod:
 • Klepněte na tlačítko Ano v chybové zprávě a potom restartujte počítač. Oddíl bude převeden při restartování počítače.
 • Přepněte do složky v jiném oddílu a poté zadejte příkaz znovu. Například zadejte následující příkazy k jednotce D. stisknutím klávesy ENTER po každém příkazu.
  d:
  convert C: / FS: NTFS

Podmínka 2

Soubor je otevřen v oddílu, který má být převeden.

Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod:
 • Klepněte na tlačítko Ano v chybové zprávě a potom restartujte počítač. Oddíl bude převeden při restartování počítače.
 • Ukončete všechny programy, které mohou používat soubory v oddílu.

  Poznámka: Tyto programy mohou zahrnovat i programy v jiných počítačích, které používají síťové připojení otevřít soubory v oddílu.

  Někdy mohou otevřené soubory zahrnovat i stránkovací soubor. V takovém případě klepněte na tlačítko Ano v chybové zprávě a potom restartujte počítač.

Podmínka 3

Pokoušíte se převést oddíl, na kterém je spuštěna aktuální operační systém. Například složky WINDOWS a WINDOWS\System32 nacházejí na jednotce C a zadáte convert C: / FS: NTFS.

Tento oddíl je označován jako spouštěcí oddíl. Nelze převést spouštěcí oddíl, pokud je spuštěn operační systém.

Chcete-li převést spouštěcí oddíl, použijte jednu z následujících metod:

 • Klepněte na tlačítko Ano v chybové zprávě a potom restartujte počítač. Oddíl bude převeden při restartování počítače.
 • Pokud také je nainstalován systém Windows na jiném oddílu, restartujte počítač pomocí instalace systému Windows, která je na tomto oddílu. Poté převeďte na oddíl, který již používá systém Windows.

Další informace

Další informace o rozdílech mezi systémem FAT a NTFS systémy souborů a o výhodách a nevýhodách jednotlivých systémů souborů, klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

100108 přehled FAT, HPFS a NTFS systémy souborů

Vlastnosti

ID článku: 926069 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor