Nejčastější dotazy týkající se nástroje Microsoft Support Diagnostic Tool (MSDT)

ÚVOD

Tento článek zodpovídá některé nejčastější dotazy týkající se nástroje Microsoft Support Diagnostics Tool (MSDT). Nástroj MSDT je služba shromažďování dat určená pro počítače, které mají problémy, s následujícími operačními systémy:
 • Microsoft Windows 2000,
 • Microsoft Windows XP,
 • Microsoft Windows Server 2003,
 • Windows Vista,
 • Windows Server 2008.
Podpora společnosti Microsoft používá informace shromažďované nástrojem MSDT k analýze a určení správného řešení problémů, které nastávají v počítači.

Další informace

Dotaz č. 1: Jsou data shromažďovaná nástrojem MSDT zabezpečena před neoprávněným použitím?

Odpověď č. 1: Ano. Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Dotaz č. 2: Jak změní nástroj MSDT konfiguraci systému?

Odpověď č. 2: Nástroj MSDT může změnit konfiguraci počítače. Nástroj MSDT může například zapnout protokolování chyb a poté po vás požadovat, abyste reprodukovali problém, se kterým se setkáváte. Nástroj MSDT může také zapnout diagnostiku, která shromažďuje další informace o problému.

Poté, co nástroj MSDT dokončí práci, jsou všechny změny konfigurace systému vráceny do stavu před spuštěním nástroje MSDT. Zavřete-li okno při spuštěném nástroji MSDT, tento čistící proces se nedokončí. Další informace získáte od pracovníka podpory společnosti Microsoft, který vám poskytl manifest souboru.

Dotaz č. 3: Jaké součásti a soubory zůstanou v počítači poté, co nástroj MSDT odešle soubory společnosti Microsoft?

Odpověď č. 3: Máte-li systém Windows 2000, Windows XP nebo Windows Server 2003, zůstane v počítači soubor Msdcode.dll (Microsoft Data Collection Control). Tento soubor je ovládacím prvkem ActiveX, který je používán pro zabezpečený přenos souborů do společnosti Microsoft. Tento soubor je uložen ve složce %windir%\Downloaded Program Files.

Všechny soubory, které nástroj MSDT vytváří ve složce %temp%\~odc během procesu shromažďování dat, jsou odstraněny po jejich odeslání společnosti Microsoft. Tyto soubory jsou také odstraněny, když v dialogovém okně Odeslat soubory do společnosti Microsoft vyberete možnost Ne, nezasílat soubory do společnosti Microsoft.

Poznámka: Ukončíte-li aplikaci Windows Internet Explorer během procesu shromažďování dat nebo po dokončení procesu shromažďování dat, mohou ve složce %temp%\~odc zůstat některé soubory.

Používáte-li systém Windows Vista nebo Windows Server 2008, jsou během procesu shromažďování dat všechny soubory stahované nástrojem MSDT do počítače a vytvářené při jeho spuštění ukládány do složky %temp%\MSDT_GUID. Tyto soubory jsou odstraněny po jejich odeslání do společnosti Microsoft. Tyto soubory jsou také odstraněny, když v dialogovém okně Odeslat soubory do společnosti Microsoft vyberete možnost Ne, nezasílat soubory do společnosti Microsoft.

Dotaz č. 4: Jak mohu získat kopii souborů odesílaných společnosti Microsoft?

Odpověď č. 4: Používáte-li systém Windows Vista nebo Windows Server 2008, před výběrem možnosti Odeslat výsledky zaškrtněte políčko Uložit kopii výsledků před odesláním.

Používáte-li starší verzi systému Windows, postupujte takto: Dotaz č. 5: Co dělat, když se nástroj MSDT nemůže připojit ke společnosti Microsoft?

Odpověď č. 5: V některých situacích se analyzovaný počítač nemůže přímo připojit ke společnosti Microsoft. V takovém případě použijte jiný počítač, který je připojený k Internetu, a v něm vyberte možnost, že problém se vyskytuje v jiném počítači. Když to uděláte, vytvoří se samorozbalující se spustitelný soubor s názvem Msdt-portable.exe. Zkopírujte tento soubor do počítače, který má daný problém, spusťte ho a zkopírujte výsledná data do počítače připojeného k Internetu. Poté můžete dokončit akci odesláním souborů společnosti Microsoft.

Nemáte-li k dispozici jiný počítač, který se může připojit ke společnosti Microsoft, požádejte pracovníka podpory společnosti Microsoft o vytvoření souboru Msdt-portable.exe jako samostatného spustitelného souboru a o jeho zaslání prostřednictvím vámi zvolené metody distribuce. Použijte soubor Msdt-portable.exe ke shromáždění diagnostických dat z počítače a poté odešlete vytvořený soubor CAB pracovníkovi podpory společnosti Microsoft. Přitom použijte zabezpečenou metodu jako např. pracovní prostor Secure File Transfer, který může pracovník podpory společnosti Microsoft nastavit.

Počítač, ve kterém dochází k tomuto problému, může být schopen se připojit k Internetu, ale nemusí být schopen se připojit ke společnosti Microsoft z důvodu nesprávného nastavení proxy serveru. Při řešení tohoto problému postupujte takto:
 1. V aplikaci Internet Explorer v nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti Internetu.
 2. Na kartě Připojení klepněte na tlačítko Nastavení místní sítě.
 3. Ve skupinovém rámečku Automatická konfigurace klepnutím zaškrtněte políčko Automaticky zjišťovat nastavení. Pokud to nevyřeší problém, zaškrtněte klepnutím políčko Použít pro síť LAN server proxy a zadejte správnou adresu a port.
 4. V dialogovém okně Možnosti Internetu klepněte na kartu Zabezpečení, klepněte na zónu Důvěryhodné servery a poté na tlačítko Servery.
 5. Přidejte do seznamu položku https://*.microsoft.com a klepněte na tlačítko Přidat.
 6. Ověřte, zda je proxy server nakonfigurován tak, aby umožňoval uživatelům přístup na následující adresy URL pomocí integrovaného nebo anonymního ověřování:
  • https://support.microsoft.com/dcode
  • https://dcupload.microsoft.com
Dotaz č. 6: Pracuje nástroj MSDT správně v lokalizované verzi operačního systému Windows?

Odpověď č. 6: Nástroj MSDT pracuje v lokalizované verzi systému Windows správně. Jsou však lokalizovány jen některé popisy obsahu. Z toho důvodu se některé části uživatelského rozhraní zobrazují v angličtině. Jakékoli problémy s lokalizovaným obsahem můžete ohlásit pracovníkům podpory a oni tak mohou vyřešit problém ve spolupráci s vývojáři obsahu.

Dotaz č. 7: Proč se při spuštění nástroje MSDT v systému Windows Vista a Windows Server 2008 klepnutím na možnost Shromažďování dat na webu MSDT zobrazuje následující chybová zpráva?
Aktuální nastavení zabezpečení nepovoluje stažení tohoto souboru.
Odpověď č. 7: Tento problém nastává, protože je v zóně zabezpečení aplikace Internet Explorer nastavena možnost Stažení souboru na hodnotu Zakázat.

Dotaz č. 8: Je nutné mít pověření správce, aby bylo možné spustit nástroj MSDT v klientském počítači?

Odpověď č. 8: Používáte-li systém Windows Vista nebo Windows Server 2008, je ke spuštění nástroje MSDT nutné mít pověření správce.

Používáte-li systém Windows 2000, Windows XP nebo Windows Server 2003, je nutné mít pověření správce k instalaci ovládacího prvku ActiveX Msdcode.dll do klientského počítače. Po instalaci ovládacího prvku ActiveX může nástroj MSDT spouštět každý uživatel klientského počítače.

Nástroj MSDT používá pověření přihlášeného uživatele. Chcete-li zaručit, že budou správně shromážděny všechny informace, přihlaste se s pověřením správce (pokud je to možné). Pokud se nepřihlásíte pomocí účtu s pověřením správce, nemusí mít nástroj MSDT přístup ke všem potřebným datům. Pracovník podpory společnosti Microsoft určí typ oprávnění, který je nutný ke shromáždění potřebných informací k odstranění problému.

Chcete-li nainstalovat ovládací prvek ActiveX do počítače se systémem Windows 2000, Windows XP nebo Windows Server 2003 jako uživatel s pověřením správce, postupujte takto:
 1. V prohlížeči Internetu otevřete adresu URL, kterou jste obdrželi od pracovníka podpory společnosti Microsoft.
 2. Potvrďte místo své oblasti a klepněte na tlačítko Pokračovat.
 3. Klepněte na možnost V tomto počítači nastává problém a poté na tlačítko Pokračovat.
 4. Na stránce Podmínky klepněte na tlačítko Přijímám.
 5. Na stránce Shromažďovat data z tohoto počítače klepněte na výzvu v horní části stránky, aby se stáhl ovládací prvek ActiveX.
 6. Zavřete okno aplikace Internet Explorer před shromažďováním dat.
 7. Přihlaste se pomocí účtu, který použijete ke spuštění nástroje MSDT.
Dotaz č. 9: Jak spustit nástroj MSDT v instalaci Jádro serveru systému Windows Server 2008?

Odpověď č. 9: Instalace Jádro serveru systému Windows Server 2008 neobsahuje možnost práce s prohlížečem. Proto je nutné spustit nástroj MSDT ručně. Postupujte takto:
 1. Na příkazovém řádku zadejte příkaz Msdt.exe a stiskněte klávesu ENTER.
 2. Zadejte svůj klíč a klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Chcete-li získat hodnotu klíče, otevřete v počítači s prohlížečem adresu URL z e-mailové zprávy a poznamenejte si 10číselnou hodnotu klíče. Nebo se obraťte na pracovníka podpory společnosti Microsoft.

Dotaz č. 10: Jak mohu použít nástroj MSDT ke shromáždění dat předtím, než se obrátím na pracovníka podpory společnosti Microsoft?

Odpověď č. 10: Máte-li smlouvu Premier, uvidíte možnost spouštění nástroje MSDT při otevření případu online prostřednictvím služby Microsoft Premier Online. Nemáte-li smlouvu Premier, můžete spustit nástroj MSDT v počítači otevřením případu online. To lze provést na následujícím webu společnosti Microsoft: Dotaz č. 11: Jaký je rozdíl mezi spuštěním nástroje MSDT prostřednictvím služby Pomoc online nebo prostřednictvím služby Microsoft Premier Online a tím, když nástroj MSDT spustí pracovník podpory společnosti Microsoft?

Odpověď č. 11: Rozdíly jsou následující:
 • Pracovníci podpory mohou nakonfigurovat jednotlivou adresu URL pro určitý počet spuštění, než odkaz přestane umožňovat spuštění nástroje MSDT z této adresy URL, z klíče nebo z možnosti Odeslat společnosti Microsoft. Služby Pomoc online a Microsoft Premier Online však neumožňují vytvářet více instancí pro jeden případ.
 • Služba Pomoc Online umožňuje spustit nástroj MSDT pouze v počítači, ve kterém se vytváří daný případ a který je zároveň připojený k Internetu. Služba Microsoft Premier Online a pracovníci podpory společnosti Microsoft umožňují spouštění nástroje MSDT v nepřipojeném počítači.
 • Obsah pro nástroj MSDT zobrazovaný ve službě Microsoft Premier Online a Pomoc online je vytvořen pro produkt, který byl vybrán při vytváření případu. Pracovníci podpory společnosti Microsoft mohou instanci zacílit na problém, který nastává.
Vlastnosti

ID článku: 926079 - Poslední kontrola: 3. 11. 2009 - Revize: 1

Váš názor