Počítače se systémem Windows XP nainstalované s použitím kódu Product Key hromadné licence mohou být označeny jako nepravé

Příznaky

U počítače se systémem Windows XP by mohlo začít docházet k selhání během ověřovacího procesu Windows Genuine Advantage, případně by mohl být počítač se systémem Windows XP označen jako nepravý. K tomuto chování mohlo dojít, pokud byl počítač se systémem Windows XP nainstalován pomocí kódu Product Key hromadné licence a pokus o ověření byl proveden během existence krátkodobého problému serveru společnosti Microsoft. Tento problém se vyskytoval po krátkou dobu 2. října a 29. listopadu 2006.

Příčina

Toto chování by mohlo být zapříčiněno nesprávným nebo poškozeným souborem Data.dat ve složce %ALLUSERSPROFILE%\Data aplikací\Windows Genuine Advantage\data.

Poznámka: Ve výchozím nastavení je složka %ALLUSERSPROFILE% ve složce C:\Documents and Settings\All Users. Toto umístění se však může ve vaší instalaci systému Windows XP lišit.

Řešení

Pokud jste soubor Data.dat přijali 2. října nebo 29. listopadu 2006, musíte jej odstranit z klientského počítače se systémem Windows XP. Během příštího ověření bude soubor Data.dat aktualizován správně.

Postup aktualizace souboru Data.dat ověřovacího procesu WGA v jednom počítači

Postup ruční aktualizace souboru Data.dat ověřovacího procesu WGA v jednom počítači

Ruční aktualizaci souboru Data.dat provedete následujícím postupem:
 1. Přihlaste se k počítači, kde dochází k tomuto problému, pomocí účtu s pověřeními správce.
 2. Odstraňte soubor Data.dat ze složky %ALLUSERSPROFILE%\Data aplikací\Windows Genuine Advantage\data.
 3. Navštivte následující web společnosti Microsoft, abyste ověřili, zda je systém v počítači hlášen jako pravý:
 4. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz wgatray.exe /b a klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Příkaz wgatray.exe nemusí být ve vašem počítači dostupný. Tento příkaz je dostupný pouze v počítačích s nainstalovanou aplikací Windows Genuine Advantage Notifications. Pokud není příkaz wgatray.exe dostupný, nejde o chybu. Přejděte k následujícímu kroku. Další informace o aplikaci Windows Genuine Advantage Notifications naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  905474 Popis aplikace Windows Genuine Advantage Notifications

 5. Restartujte počítač.

Postup automatické aktualizace souboru Data.dat ověřovacího procesu WGA v jednom počítači

Automatickou aktualizaci souboru Data.dat ověřovacího procesu WGA provedete následujícím postupem:
 1. Přejděte na následující web společnosti Microsoft:
 2. Po zobrazení výzvy spusťte klepnutím na tlačítko Spustit nástroj Microsoft Genuine Advantage Diagnostic Tool.


  Poznámka: V závislosti na nastavení zabezpečení je možné, že se zobrazí několik výzev k potvrzení spuštění tohoto nástroje.
 3. Klepněte na tlačítko Continue (Pokračovat).
 4. Na kartě Windows klepněte na tlačítko Resolve (Vyřešit).
Pokud tento postup nefunguje, řiďte se pokyny v části Postup ruční aktualizace souboru Data.dat ověřovacího procesu WGA v jednom počítači.

Postup automatické aktualizace souboru Data.dat ověřovacího procesu WGA ve více počítačích

Následující vzorový skript je jednoduchý skript CMD. Chcete-li tento skript spustit ve více klientských počítačích se systémem Windows XP, použijte Zásady skupiny, Microsoft Systems Management Server nebo další nástroje dostupné ve vašem prostředí. Použijte metodu distribuce, která nejlépe vyhovuje podmínkám ve vašem prostředí. Chcete-li tento skript spustit jednotlivě, musíte jej spustit jako správce počítače.

Chcete-li tento skript vytvořit, otevřete nový soubor s příponou TXT a potom do něj vložte následující text skriptu. Po vytvoření soubor přejmenujte a přidejte mu příponu CMD.
Kód skriptu
@ECHO OFF

IF EXIST "%ALLUSERSPROFILE%\Data aplikací\Windows Genuine Advantage\data\data.dat" (
ECHO Odstraňuje se soubor data.dat.
attrib -R "%ALLUSERSPROFILE%\Data aplikací\Windows Genuine Advantage\data\data.dat"
DEL "%ALLUSERSPROFILE%\Data aplikací\Windows Genuine Advantage\data\data.dat"
)

IF NOT EXIST %WINDIR%\system32\WGATray.exe (GOTO END)
ECHO Probíhá ověřování WGA.
WGATray.exe /b

:END
ECHO Hotovo
Vlastnosti

ID článku: 926333 - Poslední kontrola: 14. 5. 2009 - Revize: 1

Váš názor