Zobrazí se zpráva o chybě kodeku nebo zvuk se přehrává, ale video nelze přehrát při přehrávání souborů médií v programu Windows Media Player 11

Příznaky

Když se pokusíte přehrát videosoubor v programu Windows Media Player 11, video se nepřehraje. Nicméně zvuk přehraje.

Navíc při pokusu přehrát zvukový soubor nebo videosoubor v programu Windows Media Player 11 se může zobrazit chybová zpráva podobná některé z následujících chybových zpráv:
Program Windows Media Player nemůže přehrát soubor, protože požadovaný kodek videa není v počítači nainstalována.
Program Windows Media Player nemůže přehrát, vypálit, rip nebo synchronizovat soubor, protože požadovaný zvukový kodek není v počítači nainstalována.
Kodek nutný k přehrávání tohoto souboru. Chcete-li zjistit, zda je tento kodek k dispozici ke stažení z webu, klepněte na tlačítko Nápověda na webu.
Neplatný formát souboru.

Příčina

K tomuto problému dochází, pokud v počítači není nainstalován kodek požadovaný k přehrání souboru.

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, nakonfigurujte program Windows Media Player automaticky stahovat kodeky. Chcete-li to provést, postupujte takto v aplikaci Windows Media Player 11:
 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.
 2. Klepněte na kartu Přehrávač , zaškrtněte políčko Stahovat kodeky automaticky a potom klepněte na tlačítko OK.
 3. Zkuste soubor přehrát. Pokud se zobrazí výzva k instalaci kodeku, klepněte na tlačítko nainstalovat.
Pokud stále nelze přehrát soubor správně, opakujte kroky v části "Řešení potíží pro pokročilé". Pokud se necítíte na postupy řešení potíží pro pokročilé uživatele, můžete chtít požádat někoho o pomoc nebo se obraťte na podporu. Informace o tom, jak kontaktovat podporu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Řešení potíží pro pokročilé

Následující kroky jsou určeny pokročilým uživatelům.

Získejte a nainstalujte příslušný kodek. Chcete-li to provést, postupujte takto v aplikaci Windows Media Player 11:
 1. Zjistěte, zda je kodek nainstalován v počítači, který používáte pro přehrání tohoto souboru. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. V oblasti Přehrávání klepněte pravým tlačítkem myši na soubor, který se pokoušíte přehrát a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
  2. Klikněte na kartu soubor a poznamenejte si kodeky, které jsou specifikovány v zvukový kodek a Videokodek . Pokud jsou splněny následující podmínky, přejděte ke kroku 2.
   • Je-li zadán žádný zvukový kodek.
   • Je zadán žádný videokodek.
  3. V nabídce Nápověda klepněte na příkaz O programu Windows Media Player.
  4. Klepněte na hypertextový odkaz Informace o technické podpoře .
  5. Pokud se pokoušíte přehrát zvukový soubor, zjistěte, zda je v oblasti Zvukové kodeky zvukový kodek, který jste si poznamenali v kroku 1b. Pokud se pokoušíte přehrát soubor videa, zjistěte, zda kodek videa nebo zvukový kodek, který jste si poznamenali v kroku 1b je v oblasti Video kodeky . Pokud kodek není uveden, přejděte ke kroku 2.
  6. Pokuste se přeinstalovat kodek. Pokud kodek nelze přeinstalovat, přejděte ke kroku 2.
  7. Zkuste soubor přehrát. Pokud lze soubor přehrát, přeskočte kroky 2 a 3.
 2. Nainstalujte kodek. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Pokud se zobrazí chybová zpráva při pokusu o přehrání souboru, klepněte na tlačítko Nápověda na webu. Pokud při pokusu o přehrání souboru nezobrazí chybová zpráva, přejděte ke kroku 3.
  2. Na webu společnosti Microsoft klepněte na odkaz na web Wmplugins. Pokud tento odkaz není k dispozici, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
  3. Postupujte podle pokynů na webu stáhněte a nainstalujte kodek pro daný soubor. Pokud webový server není automaticky najít kodek souboru a pokud je splněna jedna z následujících podmínek, přejděte ke kroku 3:
   • Si nepoznamenali kodek v kroku 1b.
   • Nelze nalézt kodek, který jste si poznamenali v kroku 1b na webu.
  4. Zkuste soubor přehrát. Pokud lze soubor přehrát, přeskočte krok 3.
 3. Kodek získejte od dodavatele softwaru jiných výrobců. Informace o výrobce hardwaru naleznete na následujícím webu:
Poznámka: Pokud používáte program Windows Media Player v prostředí spravovaném správcem sítě, bude pravděpodobně nutné kontaktovat správce sítě ke stažení a instalace kodeku.

Další informace

Další informace o kodecích získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:Informace a řešení v tomto dokumentu představují aktuální pohled společnosti Microsoft Corporation na těchto problémů k datu publikování. Toto řešení je k dispozici prostřednictvím společnosti Microsoft nebo jiného poskytovatele. Společnost Microsoft nedoporučuje konkrétně jiného poskytovatele ani řešení jiného dodavatele, který může popisovat Tento článek. Mohou také existovat jiných dodavatelů nebo řešení jiných výrobců, které tento článek nepopisuje. Protože společnost Microsoft musí reagovat na měnící se podmínky na trhu, tyto informace vykládat jako závazek společnosti Microsoft. Microsoft nelze zaručit ani schválit přesnost jakýchkoli informací nebo jakéhokoli řešení prezentovaného společností Microsoft nebo jakýmkoli jiným poskytovatelem uvedených třetích stran.

Společnost Microsoft neposkytuje žádné záruky a vylučuje zastoupení, záruk a podmínek, zda výslovné, předpokládané nebo zákonné. Tyto zahrnují, ale nejsou omezeny na vyjádření, záruk a podmínek hlavy, NEPORUŠENÍ, uspokojivém stavu, OBCHODOVATELNOSTI a vhodnosti pro určitý účel, s ohledem na jakékoli služby, řešení, produktu, nebo jiné materiály nebo informace. V žádném případě Microsoft nebude odpovědná za jakékoli řešení jiného dodavatele, s odkazem na tento článek.
Vlastnosti

ID článku: 926373 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor