Po upgradu na systém Windows Vista nelze odinstalovat program

Souhrn

Tento článek popisuje metody, které chcete použít při problémech s odinstalací programu v systému Windows Vista po upgradu počítače ze starší verze systému Windows. K tomuto problému může dojít, když program nebo příslušný instalační program není kompatibilní se systémem Windows Vista. Tento článek obsahuje podrobné pokyny k odinstalaci programu.

Příznaky

Po upgradu na systém Windows Vista z dřívější verze systému Windows nelze odinstalovat program. K tomuto problému dochází, zda použití položky Ovládacích panelů programy a funkce nebo instalační program.

Příčina

Tomuto problému může dojít, když program nebo příslušný instalační program není kompatibilní se systémem Windows Vista.

Řešení

Chcete-li vyřešit tento problém, použijte následující metody v uvedeném pořadí.

Metoda 1: Použití položky Ovládacích panelů programy a funkce Chcete-li odinstalovat program

Pokud jste dosud nezkusili odinstalovat program pomocí položky ovládací Panel programy a funkce , postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Startthe Start button , do pole Zahájit hledání zadejte appwiz.cpl a klepněte na tlačítko appwiz.cpl v seznamu programy .

  User Account Control permission Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko pokračovat.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši program a potom klepněte na tlačítko odinstalovat.

  Poznámka: Odinstalovat a změnit nebo Odinstalovat/změnit může klepněte na rozbalovací nabídky po klepnutí pravým tlačítkem myši další programy.
 3. Postupujte podle pokynů k odinstalaci programu.

Metoda 2: Odinstalace programu pomocí souboru původního instalačního programu

Pokud program není uveden v programy a funkce, je možné odinstalovat pomocí příslušného instalačního programu. Chcete-li to provést, použijte jednu z následujících metod.

Spusťte instalační program pomocí nabídky Start

Chcete-li spustit instalační program pomocí nabídky Start, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Startthe Start button , přejděte na příkaz Všechny programya potom vyhledejte složku programu.
 2. Klepněte na tlačítko instalační program v této složce.

  User Account Control permission Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko Povolit.
 3. Postupujte podle pokynů k odinstalaci programu.

Spusťte instalační program z instalační složky programu

Chcete-li spustit instalační program z instalační složky programu, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Startthe Start button a potom zadejte do pole Zahájit hledání zadejte název programu.
 2. Program v seznamu programy klepněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte na tlačítko Otevřít umístění souboru.
 3. Vyhledejte instalační program a poklepejte na něj.

  User Account Control permission Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko Povolit.
 4. Postupujte podle pokynů k odinstalaci programu.

Spusťte instalační program z instalačního média programu

Pokud instalační program není v nabídce Start nebo v instalační složce, může být na instalačním médiu programu. Médium může být například disk CD nebo DVD.

Pokud se zobrazí chybová zpráva při spuštění Instalační služba nebo instalační program, nebude možné odinstalaci programu, použijte jednu z následujících metod.

Přeinstalujte příslušný instalační program pomocí Pomocník s kompatibilitou programů

Pokud instalační program nefunguje správně, Pomocník s kompatibilitou programů může spustit automaticky. Chcete-li použít Program Compatibility Assistant, postupujte takto:
 1. Klepněte na položku Opětovná instalace pomocí doporučeného nastavení.

  User Account Control permission Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko Povolit.
 2. Postupujte podle pokynů k odinstalaci programu.

Konfigurace původní instalační služby pro použití režimu kompatibility

Chcete-li nakonfigurovat původní instalační služby pro použití režimu kompatibility, postupujte takto:
 1. Klepněte pravým tlačítkem na příslušný instalační program a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 2. Klepněte na kartu Kompatibilita .
 3. Klepnutím zaškrtněte políčko Tento program spustit v režimu kompatibility .
 4. V seznamu klepněte na položku Windows XP (Service Pack 2)a potom klepněte na tlačítko OK.
 5. Poklepejte na instalační program.

  User Account Control permission Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko Povolit.
 6. Postupujte podle pokynů k odinstalaci programu.

Metoda 3: Odinstalace programu pomocí balíčku MSI programu

Chcete-li odinstalovat program pomocí balíčku MSI programu, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Startthe Start button %windir%\Installer zadejte do pole Zahájit hledání a stiskněte klávesu ENTER.

  Otevře se složka Installer.
 2. V nabídce Zobrazit klepněte na tlačítko Podrobnosti.
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši název sloupce a potom klepněte na tlačítko Další.
 4. Klepnutím vyberte zaškrtávací pole Předmět , 340 zadejte do pole Šířka vybraného sloupce (v pixelech) a klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Může trvat několik minut zobrazení předmětu u všech souborů MSI.
 5. Poklepejte na ikonu programu soubor MSI.
 6. Postupujte podle pokynů k odinstalaci programu.

Metoda 4: Použití balíčku MSI programu s Instalační službou protokolování povoleno.

Chcete-li vytvořit protokol procesu odinstalace programu, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Startthe Start button , zadejte příkaz cmd do pole Zahájit hledání , cmd.exe v seznamu programy klepněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Spustit jako správce

  User Account Control permission Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko pokračovat.
 2. Na příkazovém řádku zadejte msiexec /x < název balíčku > / lv * "% userprofile%\desktop\msi.log", kde < název balíčku > představuje cestu a název soubor MSI programu, který chcete odinstalovat a stiskněte klávesu ENTER.

  Další informace o příkazovém řádku s vyššími oprávněními v systému Windows Vista naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
 3. Postupujte podle pokynů k odinstalaci programu.
 4. Otevřete. soubor protokolu msi.log na ploše. Můžete pomocí tohoto souboru protokolu můžete zjistit problémy, ke kterým došlo během procesu odinstalace programu.

  Poznámka: Pokud proces odinstalace zaznamená chybu, vytvořte kopii souboru protokolu předtím, než ukončíte nebo zrušíte proces odinstalace. Zkontrolujte soubor protokolu v místě, kde došlo k chybě.
Další informace o tom, jak povolit protokolování, klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

314852 jak povolit Instalační služba Windows Installer protokolování v systému Windows XP

Metoda 5: Navštivte web dodavatele programu

Navštivte web dodavatele programu. Dodavatel může poskytnout odinstalační, aktualizovaný balíček MSI nebo Ruční odstraňování pokyny.
Vlastnosti

ID článku: 927395 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor