Nelze vybrat nebo zformátovat oddíl pevného disku při instalaci systému Windows Vista, Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2

Podpora pro systém Windows Vista bez jakékoli aktualizace service Pack nainstalována skončila 13 Duben 2010. Chcete-li pokračovat v přijímání aktualizací zabezpečení pro systém Windows, zkontrolujte, zda že používáte systém Windows Vista s aktualizací Service Pack 2 (SP2). Další informace naleznete na této webové stránce společnosti Microsoft: končí podpora některých verzí systému Windows

Důležité: Dynamické disky jsou podporovány pouze pro:
 • Windows Vista Business
 • Systém Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate.
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2

Nejsou podporovány pro Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Starter a Windows 7 Home Premium.

Existuje jedna výjimka. Při upgradu počítače ze systému Windows XP Media Center Edition na systém Windows Vista Home Premium, jsou některé dynamické disky zpracovávány a podporovány.

Příznaky

Při pokusu o instalaci systému Windows Vista, Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2, může dojít jeden nebo více následujících příznaků:
 • Pevný disk, na který chcete nainstalovat systém Windows Vista, Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2is nejsou uvedeny.
 • Nelze vybrat oddíl pevného disku, na který chcete nainstalovat systém Windows Vista, Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2.
 • Nelze zformátovat oddíl pevného disku nebo oddílu.
 • Nelze nastavit správnou velikost oddílu pevného disku.
 • Zobrazí se následující chybová zpráva:
  Systém Windows se nemůže najít systémový svazek, který splňuje jeho kritéria pro instalaci

Příčina

Tomuto problému může dojít z některého z následujících důvodů:
 • Systém Windows je kompatibilní s řadič velkokapacitního paměťového zařízení nebo ovladače velkokapacitních paměťových zařízení.
 • Řadič velkokapacitního paměťového zařízení nebo ovladače velkokapacitních paměťových zařízení je zastaralý.
 • Pevný disk, na který chcete nainstalovat systém Windows Vista, Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2 je dynamický disk.
 • Je uvolněný datový kabel do počítače, nebo došlo k jinému problému s hardwarem.
 • Je poškozen pevný disk či systém souborů systému Windows.
 • Pokusili jste se vybrat oddíl se systémem souborů FAT32 nebo jiný typ oddílu, který není kompatibilní se systémem Windows Vista, Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2.

Řešení

Chcete-li vyřešit tento problém, použijte jednu nebo více z následujících metod.

Metoda 1: Ověřte, zda je oddíl kompatibilní se systémem Windows

Systém Windows nelze nainstalovat na oddíl se systémem souborů FAT32. Kromě toho musí správně konfiguraci dynamických disků pro použití se systémem Windows. Chcete-li ověřit, zda je oddíl kompatibilní se systémem Windows Vista, Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2, postupujte takto:
 1. U dynamického disku, který má jednoduchý svazek pomocí nástroje Diskpart.exe jako aktivní disk nakonfigurovat disk. Další informace o použití nástroje Diskpart.exe klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

  300415 Popis nástroje příkazového řádku Diskpart.exe

 2. Oddíl se systémem souborů FAT32 přeformátujte tento oddíl nebo převést oddíl na oddíl systému souborů NTFS pomocí příkazu Convert.exe .

  Poznámka: Při formátování oddílu je z oddílu odstraněna všechna data. Tato data zahrnují všechny soubory v oddílu. Další informace o použití příkazu Convert.exe získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  Jak 314097 použití Convert.exe k převodu oddílu na systém souborů NTFS

Metoda 2: Aktualizujte ovladače řadiče pevného disku

Pokud chcete nainstalovat systém Windows Vista Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2 jako upgrade, aktualizujte ovladače řadiče pevného disku nejnovější ovladače.

Poznámka: Instalační program systému Windows poskytuje funkci k migraci aktuálních ovladačů do nového operačního systému. Instalační program systému Windows proto může použít ovladače, které jsou aktuálně nainstalovány v počítači. Pokud počítač nemá nainstalovány nejnovější ovladače, instalační program může použít zastaralé ovladače. V tomto případě může dojít k potížím s kompatibilitou.

Metoda 3: Poskytněte správné ovladače řadiče pevného disku

Pokud chcete provést čistou instalaci systému Windows, musí poskytnout správné ovladače řadiče pevného disku. Po zobrazení výzvy k výběru disku, na který chcete nainstalovat systém Windows, musíte také klepnout vyberte možnost Načíst ovladač . Instalační program systému Windows vás provede zbývající částí procesu.

Metoda 4: Zkontrolujte soubor Setupact.log, a ověřte, zda je oddíl aktivní

Pokud se zobrazí následující chybová zpráva, ověřte, že oddíl je aktivní soubor Setupact.log:
Systém Windows se nemůže najít systémový svazek, který splňuje jeho kritéria pro instalaci
Poznámky
 • Pokud systém Windows Vista, Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2 nainstalovat jako upgrade, nachází se soubor Setupact.log je součástí jednotky: \$WINDOWS.~BT\Sources\Panther složky. Jednotka představuje jednotku, která obsahuje stávající instalaci systému Windows.
 • Pokud provádíte čistou instalaci systému Windows Vista, Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2, nachází se soubor Setupact.log je umístěn v Drive: \$WINDOWS\Sources\Panther složky. Jednotka představuje jednotku DVD, která obsahuje soubory instalačního programu systému Windows.
Chcete-li ověřit, zda je oddíl aktivní, postupujte takto:
 1. Vložte disk DVD do jednotky DVD.
 2. Na obrazovce pro Výběr disku stiskněte Kombinaci kláves SHIFT + F10. Otevře se okno příkazového řádku (CMD).
 3. Změňte adresář vyhledejte soubor Setupact.log a poté otevřete soubor Setupact.log.
 4. Vyhledejte část "DumpDiskInformation". Tento oddíl obsahuje informace o mapování oddílů.
 5. V části "DumpDiskInformation" vyhledejte záznam protokolu podobný následujícímu.
  Disk [0] partition [1] is an active partition
 6. Pokud tento záznam protokolu uveden za záznamem podobným následujícímu, pevný disk nemusí být nakonfigurován pro použití operačního systému Windows.
  Unknown
  V tomto případě pomocí nástroje Diskpart.exe jako aktivní konfigurace do jiného oddílu.

  Poznámka: Tento krok zabrání spuštění operačního systému jiného výrobce.
 7. Zavřete okno příkazového řádku .

Metoda 5: Vyhledejte aktualizace firmwaru a aktualizace systému BIOS

Aktualizace firmwaru a aktualizace systému BIOS obraťte se na výrobce hardwaru v počítači, naleznete na následujícím webu:

Metoda 6: Ověřte, zda systém BIOS správně rozpozná pevný disk

Informace o tom, jak ověřit, zda systém BIOS správně rozpozná pevný disk získáte od výrobce hardwaru počítače.

Metoda 7: Zkontrolujte problémy na pomocí nástroje Chkdsk.exe

Spuštěním nástroje Chkdsk.exe zkontrolovat chyby disku. Nahraďte pevný disk, pokud je poškozen.

Metoda 8: Vyčistěte disk pomocí nástroje Diskpart.exe a poté znovu spusťte instalační program systému Windows

Pokud jste vyzkoušeli všechny metody, které jsou uvedeny v této části a problém přetrvává, vyčistěte disk pomocí nástroje Diskpart.exe a poté znovu spusťte instalační program systému Windows.

Poznámka: Tuto metodu použijte pouze v případě, že chcete provést čistou instalaci systému Windows. Při čištění pevného disku formátován. Všechny oddíly a všechna data na pevném disku jsou trvale odstraněny. Důrazně doporučujeme zálohovat soubory na pevném disku před Vyčištění disku.

Chcete-li vyčistit disk pomocí nástroje Diskpart.exe, postupujte takto:
 1. Vložte disk DVD do jednotky DVD.
 2. Na obrazovce pro Výběr disku stiskněte Kombinaci kláves SHIFT + F10. Otevře se okno příkazového řádku .
 3. Zadejte příkaz diskparta poté stisknutím klávesy ENTER spusťte nástroj diskpart.
 4. Zadejte seznam diska stiskněte klávesu ENTER. Zobrazí se seznam dostupných disků.
 5. Zadejte příkaz sel disk čísloa stiskněte klávesu ENTER. číslo je číslo pevného disku, který chcete vyčistit. Pevný disk je nyní vybrán.
 6. Zadejte příkaz det diska stiskněte klávesu ENTER. Zobrazí se seznam oddílů na pevném disku. Tyto informace můžete použijte k ověření, zda je vybrán správný disk.
 7. Ujistěte se, že disk není potřebná data, zadejte všechny vyčistita stiskněte klávesu ENTER vyčistěte disk. Všechny oddíly a všechna data na disku trvale odebrány.
 8. Zadejte příkaz exita poté stisknutím klávesy ENTER ukončete nástroj diskpart.
 9. Zavřete okno příkazového řádku .
 10. Klepněte na tlačítko Aktualizovat na obrazovce pro Výběr disku na tlačítko Obnovit . Tento krok zobrazí disk.
 11. Spusťte instalační program systému Windows Chcete-li provést čistou instalaci systému Windows.
Vlastnosti

ID článku: 927520 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor