Nelze nainstalovat ovladač zařízení pomocí jeho instalačního programu v systému Windows Vista

Podpora pro systém Windows Vista bez jakékoli aktualizace service Pack nainstalována skončila 13 Duben 2010. Chcete-li pokračovat v přijímání aktualizací zabezpečení pro systém Windows, zkontrolujte, zda že používáte systém Windows Vista s aktualizací Service Pack 2 (SP2). Další informace naleznete na této webové stránce společnosti Microsoft: končí podpora některých verzí systému Windows

Příznaky

Při pokusu o instalaci ovladače zařízení pomocí jeho instalačního programu v systému Windows Vista se nedaří.

Tomuto problému může dojít, pokud jsou splněny následující podmínky:
 • Ovladač používá program spustitelný instalační soubor.
 • Instalační program nebyl navržen pro systém Windows Vista.

Příčina

Problémy s programy spustitelný instalační soubor může dojít, pokud jednu nebo více z následujících podmínek:
 • Instalační program není kompatibilní se systémem Windows Vista.
 • Ovladač není kompatibilní se systémem Windows Vista.
 • Problému, který souvisí s uživatelskými právy, které jsou nutné k instalaci ovladače.

Řešení

Chcete-li vyřešit tento problém, spusťte instalační program ovladače v režimu kompatibility. Nebo pomocí účtu, který má pověření pro správu ke spuštění instalačního programu ovladače. Můžete také vyhledat soubor INF ovladače a ručně nainstalovat ovladač.

Důležité: Před použitím jedné z těchto metod doporučujeme obrátit se na výrobce zařízení nebo u výrobce ovladače pro další informace o instalaci ovladače v systému Windows Vista.

Chcete-li spustit instalační program ovladače v režimu kompatibility

Nakonfigurujte instalační program ovladače v režimu kompatibility systému Microsoft Windows XP Service Pack 2. Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Vyhledejte spustitelný soubor pro instalační program ovladače.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. V dialogovém okně Vlastnosti název balíčku klepněte na kartu Kompatibilita .
 4. Klepnutím zaškrtněte políčko Tento program spustit v režimu kompatibility pro , klepněte v rozevíracím seznamu Spustit tento program v režimu kompatibility pro Systém Windows XP (Service Pack 2) a potom klepněte na tlačítko OK.
 5. Poklepejte na spustitelný soubor spusťte instalační program.

Chcete-li spustit instalační program ovladače pomocí pověření pro správu

Nakonfigurujte instalační program ovladače spustit v kontextu účtu správce. Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Vyhledejte spustitelný soubor pro instalační program ovladače.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor a potom klepněte na příkaz Spustit jako správce.

  User Account Control permission Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko pokračovat.
 3. Postupujte podle pokynů k instalaci ovladače.

Vyhledejte soubor INF a ručně nainstalujte ovladač

Nainstalujte ovladač pomocí Správce zařízení. Chcete-li to provést, postupujte takto.

Krok 1: Vyhledejte soubor INF

Vyhledejte soubor INF, který je součástí instalačního programu ovladače. Obecně soubor INF je umístěn v jedné z následujících složek na instalačním médiu ovladače:
 • Ve stejné složce jako instalační program.
 • V podsložce uvnitř složky, která obsahuje instalační program. Podsložky obecně, má název, například Windows XP, ovladače nebo WinXP.
Pokud jsou soubory ovladače zabalené do jediného spustitelného souboru, bude pravděpodobně možné extrahovat nebo jinak získat přístup. Chcete-li to provést, použijte jednu z následujících metod podle vaší situace:
 • Extrahovat soubory, použijte program pro kompresi souboru.

  Pokud jsou soubory ovladače zabalené do jediného spustitelného souboru, je možné pomocí nástroje pro kompresi souborů, například WinZip nebo WinRAR extrahovat obsah balíčku ovladače do složky. Soubor INF musí být mezi extrahovanými soubory.
 • Extrahujte soubory pomocí funkce Komprimované složky systému Windows.

  Pokud nemáte WinZip program nebo WinRAR, bude pravděpodobně možné extrahovat soubory pomocí funkce Komprimované složky systému Windows. Chcete-li to provést, změňte příponu souboru z .exe na ZIP. Poté pomocí Průzkumníka Windows zkopírujte soubory z komprimované složky.
 • Extrahujte obsah souboru CAB.

  Pokud není žádný soubor INF balíčku ovladače, ale existuje jeden nebo více souborů CAB, je možné extrahovat obsah souboru CAB.

  Poznámka: Tato metoda většinou není úspěšná. Tyto druhy balíčků ovladačů jsou obvykle vytvořené pomocí programu InstallShield. InstallShield program používá speciální formát CAB, který není určen k zpřístupnit pomocí nástrojů WinZip nebo WinRAR.
 • Vyhledejte soubory ve složce Temp.

  Pokud stále nelze získat přístup soubory instalace, pokuste se vyhledat extrahované dočasné soubory. Standardně jsou soubory extrahovány do složky Temp při instalaci programu. Je možné zobrazit obsah balíčku ovladače prohlédnutím obsahu složky Temp. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Odstraňte obsah složky Temp. Odstraňte obsah složky Temp, můžete snadněji najít dočasné soubory, které jsou vytvořeny při spuštění instalačního programu ovladače. Chcete-li odstranit obsah složky Temp, postupujte takto:
   1. Klepněte na tlačítko StartStart button a potom klepněte na příkaz počítač.
   2. Klepněte pravým tlačítkem myši pevný disk, na kterém je nainstalovaný systém Windows Vista a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
   3. V dialogovém okně místní Disk (písmeno_jednotky) – vlastnosti klepněte na kartu Obecné a potom klepněte na tlačítko Vyčištění disku.
   4. V dialogovém okně Možnosti vyčištění disku klepněte na položku soubory od všech uživatelů tohoto počítače.

    User Account Control permission Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko pokračovat.
   5. Ve skupinovém rámečku soubory odstranitzrušte zaškrtnutí všech políček a zaškrtněte políčko dočasné soubory .
   6. Po zobrazení výzvy, chcete-li soubory trvale odstranit, klepněte na tlačítko Odstranit soubory.
  2. Pomocí programu Průzkumník Windows otevřete složku Temp. Chcete-li to provést, klepněte na tlačítko StartStart button , do pole Zahájit hledání zadejte % temp % a stiskněte klávesu ENTER.
  3. Spusťte instalační program ovladače.

   Poznámka: Některé instalační programy při ukončení instalačního programu dočasné soubory automaticky odstranit. Proto nechte instalační program ovladače spuštěný na pozadí.
  4. Zkontrolujte obsah složky Temp a vyhledejte soubory ovladače.

Krok 2: Ručně nainstalujte ovladač

Po nalezení souboru INF ovladače, který chcete nainstalovat ručně nainstalujte nové ovladače. Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko StartStart button , klepněte pravým tlačítkem počítača potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 2. V podokně úlohy klepněte na položku Správce zařízení.

  User Account Control permission Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko pokračovat.
 3. Ve Správci zařízení vyhledejte zařízení, které chcete nainstalovat ovladač.

  Poznámka: Chcete-li zobrazit skrytá zařízení, klepněte na příkaz Zobrazit skrytá zařízení v nabídce Zobrazit .
 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na zařízení a potom klepněte na tlačítko Aktualizovat Software ovladače.
 5. Klepněte na tlačítko Vyhledat ovladač v počítači, klepněte na tlačítko Vybrat ze seznamu ovladačů zařízení v počítačia potom klepněte na tlačítko Diskety.
 6. V dialogovém okně Instalace z diskety klepněte na tlačítko Procházet, vyhledejte soubor INF pro ovladač zařízení, který chcete nainstalovat a klepněte na tlačítko Otevřít.
 7. Postupujte podle pokynů v dialogovém okně Aktualizovat Software ovladače název_zařízení aktualizujte ovladač.
Produkty třetích stran, které tento článek popisuje jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku, implicitně předpokládanou ani jinou, ohledně výkonu nebo spolehlivosti těchto produktů.

Vlastnosti

ID článku: 927524 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor