Nic se nestane nebo při více uživatelů pokusí otevřít databázi aplikace Access (.mdb) pomocí Průzkumníka Windows nebo pomocí zástupce, zobrazí se přesýpací hodiny


Příznaky


Při více uživatelů pokusí otevřít databázi aplikace Microsoft Access, který je již otevřen uživatelem pomocí Průzkumníka Windows nebo pomocí zástupce, uživatelé zaznamenat jeden z následujících příznaků:
  • Nedojde k žádné akci.
  • Přesýpací hodiny se zobrazí několik sekund a poté nedojde k žádné akci.

Jak potíže obejít


Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod.

Metoda 1: Upravit zástupce

V cíl zástupce zahrňte cestu MSAccess.exe.

Metoda 2: Otevření databáze v aplikaci Access

Postupujte takto:
  1. Spusťte aplikaci Microsoft Access.
  2. Otevřete databázi.

Stav


Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".