MS07-016: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer

Tento článek popisuje aktualizace byla nahrazena novější aktualizací. Chcete-li vyřešit tento problém, nainstalujte nejnovější kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer. Chcete-li nainstalovat nejnovější aktualizace, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Další technické informace o nejnovější kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

ÚVOD

Společnost Microsoft vydala bulletin zabezpečení MS07-016. Bulletin zabezpečení obsahuje všechny podstatné informace o této aktualizaci zabezpečení. Tyto informace zahrnují soubor manifestu a možností nasazení. Chcete-li zobrazit celý bulletin zabezpečení, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:

Známé problémy s touto aktualizací zabezpečení

 • Před načtením ovládacích prvků ActiveX zobrazení této výzvy

  Poznámka: K tomuto problému dochází na webech, které nepoužívají doporučované techniky. Tento problém lze vyřešit pomocí technik popsaných na následujícím webu společnosti Microsoft:
  Pokud na webové stránce jsou načteny některé ovládací prvky, ovládací prvky správně maskovány funkcí této aktualizace. Tyto ovládací prvky zahrnují prvky, které se používají v aplikaci Macromedia Shockwave Director v přehrávači QuickTime Player a Virtools Web Player. Když systém Windows určí, že je ovládací prvek neaktivní, systém zobrazí výzvu před načtením ovládacího prvku.
 • Použití zástupných názvů již není podporována v aplikaci Internet Explorer. Další informace o tomto problému klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  906294 použití zástupných názvů již podporovány v aplikaci Internet Explorer po instalaci aktualizace zabezpečení poskytované kumulativní aktualizace 910620 (MS06-004)

Opravy nesouvisející s bezpečností zahrnuté v aktualizaci zabezpečení

Jednotlivé aktualizace mohou být nainstalovány v závislosti na operačním systému a verzích příslušné aplikace. Přečtěte si jednotlivé články, chcete-li zjistit stav své aktualizace.

Opravy General distribution release (GDR)

 • 928089 , které počítač může reagovat velmi pomalu filtr útoků typu Phishing vyhodnotí obsah webové stránky v aplikaci Internet Explorer 7
 • 926046 oprava: chybová zpráva při spuštění skriptu na webu po instalaci aktualizace zabezpečení MS06-042 v počítači se systémem Windows XP nebo v počítači se systémem Windows Server 2003: "Oprávnění odepřen"
 • 927357 oprava: nespustí konfigurační program aplikace a klíče registru RunOnceEx není zaškrtnuto, při restartování počítače, který je spuštěna aplikace Internet Explorer 7
 • 925683 oprava: V aplikaci Internet Explorer 6 v poli událost OnChange nedochází při změně znak "ß" "ss" znaky, nebo když změníte na znak "ß" "ss" znaky
 • 928387 aplikace Internet Explorer 6 se zobrazí přestane reagovat po klepnutí na odkaz na webu
 • 925418 oprava: chybová zpráva, pokud spustíte aplikaci Internet Explorer 6 v počítači, se systémem Windows XP: "Chyba Runtime"
 • 928492 oprava: Při pokusu o přihlášení k webu, který používá Windows Live ID v počítači s aplikací Internet Explorer 6 může selhat ověřování uživatelského jména a hesla
 • 930228 zkrácená nebo změněná verze původního názvu souboru se zobrazí v dialogovém okně "Uložit jako" v aplikaci Windows Internet Explorer 7
 • 925973 oprava: ukazuje indikátor průběhu aktivitu i po vrácení dat ze serveru při odeslání formuláře do objektu iframe v aplikaci Internet Explorer 6
 • 924764 Internet Explorer 6 přestane reagovat při pokusu o tisk webové stránky nebo při pokusu o zobrazení náhledu webové stránky v počítači se systémem Windows XP Service Pack 2

Opravy hotfix

Balíčky aktualizace 928090 zabezpečení pro systém Windows XP a Windows Server 2003 obsahují soubory opravy hotfix aplikace Internet Explorer a soubory general distribution release (GDR). -Li stávající soubory aplikace Internet Explorer z prostředí opravy hotfix, aktualizace zabezpečení 928090 nainstaluje soubory GDR. Účelem oprav hotfix je opravit pouze problémy, které jsou popsány v článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base, které souvisejí s opravami hotfix. Opravy hotfix se vztahuje pouze na systémy, ve kterých dochází k tyto zvláštní problémy. Tyto opravy hotfix mohou být dále testovány. Proto pokud jste závažně tento problém, doporučujeme počkat na další aktualizaci service Pack, která obsahuje tyto opravy hotfix. Další informace o instalaci oprav hotfix obsažených v aktualizaci zabezpečení 928090 naleznete klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
897225 instalace oprav hotfix, které jsou součástí kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer
Poznámka: Kromě instalace souborů oprav hotfix, prostudujte článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base, který je spojen s konkrétní opravy hotfix, které je nutné stanovit úpravu registru, který je nutný pro povolení danou opravu hotfix nainstalovat.

Další informace o tom, jak určit, zda jsou stávající soubory aplikace Internet Explorer z prostředí GDR nebo opravy hotfix klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
824994 popis obsahu softwaru Windows Server 2003 a Windows XP Service Pack 2 balíčky aktualizací
Vlastnosti

ID článku: 928090 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor