Sestava se neotevře v programu Snapshot Viewer po exportu sestavy do formátu snímku v aplikaci Access 2007


Příznaky


Export sestavy do formátu snímku v aplikaci Microsoft Office Access 2007 a vyberte možnost otevřít cílový soubor po dokončení operace exportu . Když toto provedete, sestava byla úspěšně exportována. Však sestavy automaticky neotevře v programu Snapshot Viewer.

Příčina


K tomuto chování dochází, protože Snapshot Viewer není součástí aplikace Access 2007, jako v dřívějších verzích aplikace Microsoft Access.

Řešení


Chcete-li tento problém vyřešit, stáhněte a nainstalujte program Snapshot Viewer.

Následující soubor je k dispozici pro stažení z Microsoft Download Center:
Download Stáhněte balíček Snpvw.exe.