Při pokusu o instalaci systému Windows Vista z disku CD nebo DVD nemusí být rozpoznáno instalační médium

Příznaky

Při pokusu o instalaci systému Windows Vista z disku CD nebo DVD systému Windows Vista se může vyskytnout jeden nebo více následujících problémů:
 • Disk není rozpoznán počítačem.
 • Pokud obsah disku zobrazíte v programu Průzkumník Windows, jeví se disk jako prázdný.
 • Při spuštění počítače je disk vložen v jednotce CD nebo DVD. Následující zpráva, kterou očekáváte, se však nezobrazí:
  Press any key to boot from CD (Stisknutím libovolné klávesy provedete spuštění z disku CD-ROM)

Příčina

K těmto problémům může dojít, pokud platí jedna nebo více následujících podmínek:
 • Vložili jste disk DVD systému Windows Vista do jednotky CD.
 • Disk je poškozený nebo nefunkční.
 • Jednotka CD nebo DVD není v systému BIOS nakonfigurovaná jako spouštěcí zařízení.
 • Disk je rozpoznán jako neplatné médium. Může se jednat například o kopii disku.
 • Došlo k problému, který je způsobený firmwarem jednotky CD nebo DVD.
 • Došlo k problému s kompatibilitou média.

Řešení

Při řešení těchto problémů postupujte takto:
 1. Zkontrolujte, zda jste disk systému Windows Vista vložili do správného typu jednotky. Disk CD lze přečíst jak v jednotce CD, tak v jednotce DVD. Disk DVD však lze přečíst pouze v jednotce DVD. Zkontrolujte, zda jste disk DVD nevložili do jednotky CD. Pokud problém není vyřešen, pokračujte krokem 2.
 2. Zkontrolujte, zda disk systému Windows Vista není fyzicky poškozený, například zda není poškrábaný nebo zda na něm nejsou jiné viditelné vady. Pokud je disk nefunkční nebo poškozený, získejte v místě nákupu nebo od společnosti Microsoft jiný disk. Pokud problém není vyřešen, pokračujte krokem 3.
 3. Zkontrolujte, zda je jednotka CD nebo DVD v systému BIOS nakonfigurovaná jako spouštěcí zařízení. Informace o konfiguraci počítače pro spuštění z jednotky CD nebo DVD naleznete v dokumentaci dodané k počítači nebo se obraťte na výrobce počítače. Pokud problém není vyřešen, pokračujte krokem 4.
 4. Zkontrolujte, zda je disk systému Windows Vista pravý. Na pravých discích systému Windows Vista je vytištěný hologram s textem Genuine media (Pravý disk). Získejte pravý disk systému Windows Vista a potom zkuste instalaci provést znovu. Pokud máte pravý disk, pokračujte krokem 5.

 5. Vložte do jednotky CD nebo DVD jiný spouštěcí disk a pak pomocí něj spusťte počítač. Vyzkoušejte například disk CD systému Microsoft Windows XP nebo instalační disk dodaný výrobcem počítače pro přeinstalaci počítače. Pokud lze ke spuštění počítače použít jiný disk, může být disk systému Windows Vista nefunkční nebo poškozený. Pokud ke spuštění počítače z jednotky CD nebo DVD nelze použít jiný disk, pokračujte krokem 6.
 6. Jednotka CD nebo DVD možná vyžaduje aktualizaci firmwaru a teprve poté bude možné správně přečíst disk systému Windows Vista. Obraťte se na výrobce jednotky CD nebo DVD a získejte od něj aktualizace pro konkrétní model zařízení. Jsou-li k dispozici aktualizace, stáhněte aktualizaci a proveďte upgrade firmwaru jednotky CD nebo DVD. Pokud problém není vyřešen, pokračujte krokem 7.
 7. Pokud je to praktické, zkuste systém Windows Vista nainstalovat z jiné jednotky CD nebo DVD. Pokud problém není vyřešen, pokračujte krokem 8.
 8. Spuštění počítače pomocí disku systému Windows Vista mohou zabránit jiné problémy s kompatibilitou média. Pokud lze k disku získat přístup z operačního systému, který je již v počítači nainstalovaný, zkopírujte obsah disku CD nebo DVD na pevný disk a pak vyzkoušejte přímou instalaci.

  Poznámka:Přímá instalace je instalace softwaru ze souborů zkopírovaných na pevný disk (místo souborů na jiném médiu, jako je například disk CD nebo DVD). Přímá instalace systému Windows Vista vyžaduje další 3 GB volného místa na disku.  Při instalaci systému Windows Vista z pevného disku postupujte takto:
  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start a potom vyberte příkaz Prozkoumat.
  2. Vyhledejte jednotku CD nebo DVD, ve které je vložený disk systému Windows Vista, a klepněte na ni.
  3. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Vybrat vše.
  4. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Kopírovat.
  5. Na pevném disku otevřete složku, ve které chcete vytvořit složku Flat.
  6. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Složka.
  7. Zadejte název Windows Vista Flat a pak stiskněte klávesu ENTER.
  8. Poklepejte na složku Windows Vista Flat a poté v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Vložit.
  9. Až se soubory z disku systému Windows Vista zkopírují do složky Windows Vista Flat, poklepejte na soubor Setup.exe.
  10. Dokončete instalaci podle pokynů Průvodce instalací systému Windows.
Informace o tom, jak kontaktovat výrobce počítače, naleznete v příslušném článku v následujícím seznamu článků znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
65416 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, A – K (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

60781 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, L – P (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

60782 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, Q – Z (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost těchto informací o kontaktech.
Vlastnosti

ID článku: 928633 - Poslední kontrola: 24. 4. 2008 - Revize: 1

Váš názor