Instalace technologie ASP.NET použití funkcí stránek ASP (Active Server) v Expression Web

ÚVOD

Je třeba nainstalovat Microsoft ASP.NET použití funkcí Microsoft stránek ASP (Active Server) v Microsoft Expression Web. Tento článek popisuje postup při instalaci technologie ASP.NET v Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP Professional a Microsoft Windows 2000.

Poznámka: Technologie ASP.NET je podporována v následujících operačních systémech:
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Professional
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server

Další informace

Instalace technologie ASP.NET

Windows Server 2003

V počítačích se systémem Windows Server 2003 je technologie ASP.NET nainstalována roli operačního systému. Chcete-li povolit technologii ASP.NET, použijte jednu z následujících metod.
Metoda 1: Použití Průvodce konfigurací serveru
 1. Klepněte na tlačítko Starta potom klepněte na tlačítko
  Správa serveru.
 2. V okně Správa serveru klepněte na tlačítko
  Přidat nebo odebrat roli.
 3. V Průvodce konfigurací serveru klepněte na tlačítko Další.
 4. Klepněte na server roli Aplikační server (IIS, ASP.NET) a potom klepněte na tlačítko
  Další.
 5. Klepnutím zaškrtněte políčko Povolit technologii ASP.NET a potom klepněte na tlačítko Další.
 6. Znovu klepněte na tlačítko Další .
 7. Pokud se zobrazí výzva, vložte disk CD-ROM systému Windows Server 2003 do jednotky CD-ROM a klepněte na tlačítko Další.
 8. Po dokončení instalace klepněte na tlačítko
  Dokončit.
Metoda 2: Použití funkce Přidat nebo odebrat programy
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na
  Ovládací panelya potom klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat programy.
 2. Klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat součásti systému Windows.
 3. V Průvodci součástmi systému Windowsklepněte na tlačítko zaškrtněte políčko Aplikační Server ve skupinovém rámečku
  Součástia potom klepněte na tlačítko
  Podrobnosti.
 4. V části Aplikační serverklepnutím zrušte zaškrtnutí políček u podsoučásti, že se nevyžadují, klepněte na tlačítko OKa potom klepněte na tlačítko Další.
 5. Pokud se zobrazí výzva, vložte disk CD-ROM systému Windows Server 2003 do jednotky CD-ROM nebo do jednotky DVD a potom klepněte na tlačítko
  Další.
 6. Průvodce součástmi systému Windows dokončí konfiguraci systému Windows Server 2003, klepněte na tlačítko Dokončit.
Metoda 3: Použití Správce služby IIS
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na tlačítko
  Spustit, zadejte inetmgra klepněte na tlačítko OK.
 2. Ve Správci služby IIS rozbalte položku místního počítače a potom klepněte na položku Rozšíření webových služeb.
 3. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši
  Technologie ASP.NETa potom klepněte na tlačítko Povolit. Technologie ASP.NET stav se změní na "Povoleno".

Systém Windows XP Professional nebo Windows 2000

V počítačích se systémem Windows XP Professional nebo Windows 2000 je technologie ASP.NET nainstalována s Microsoft rozhraní.NET Framework. Chcete-li použít technologii ASP.NET v počítači se systémem Windows XP Professional nebo Windows 2000, je nutné nejprve nainstalovat rozhraní.NET Framework.

Poznámka: Před instalací rozhraní.NET Framework, musí v počítači nainstalována Internetová informační služba (IIS).
Postup instalace služby IIS
Chcete-li nainstalovat službu IIS v systému Windows XP Professional, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Starta potom klepněte na tlačítko
  V Ovládacích panelech.
 2. Poklepejte na panel Přidat nebo odebrat programy.
 3. Klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat součásti systému Windows.
 4. V Průvodci součástmi systému Windows zaškrtněte zaškrtávací políčko Internetová informační služba (IIS) v seznamu součásti a potom klepněte na tlačítko
  Podrobnosti.
 5. Zrušte zaškrtnutí políček u podsoučásti služby IIS, které nepotřebujete, klepněte na tlačítko
  OKa potom klepněte na tlačítko Další.
 6. Pokud se zobrazí výzva, vložte disk CD-ROM systému Windows XP do jednotky CD-ROM nebo do jednotky DVD a potom klepněte na tlačítko Další.
 7. Průvodce součástmi systému Windows dokončí konfiguraci systému Windows XP, klepněte na tlačítko Dokončit.
Chcete-li nainstalovat službu IIS v systému Windows 2000, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na
  Nastavenía potom na příkaz Ovládací panely.
 2. Poklepejte na panel Přidat nebo odebrat programy.
 3. Klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat součásti systému Windows.
 4. V Průvodci součástmi systému Windows zaškrtněte zaškrtávací políčko Internetová informační služba (IIS) v seznamu součásti a potom klepněte na tlačítko
  Podrobnosti.
 5. Zrušte zaškrtnutí políček u podsoučásti služby IIS, které nepotřebujete, klepněte na tlačítko
  OKa potom klepněte na tlačítko Další.
 6. Pokud se zobrazí výzva, vložte disk CD-ROM systému Windows 2000 do jednotky CD-ROM nebo do jednotky DVD a potom klepněte na tlačítko Další.
 7. Průvodce součástmi systému Windows dokončí konfiguraci systému Windows 2000, klepněte na tlačítko Dokončit.
Jak nainstalovat rozhraní.NET Framework
 1. Spuštění služby IIS.
 2. Stáhněte si Microsoft rozhraní.NET Framework 2.0. Chcete-li to provést, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
 3. Postupujte podle pokynů instalačního programu.
Vlastnosti

ID článku: 928710 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor