Po použití nástroje Vyčištění disku v systému Windows Vista přestaly být k dispozici funkce hybridního režimu spánku a hibernace

Popis potíží

Po použití nástroje Vyčištění disku v systému Windows Vista mohou nastat následující příznaky:
  • V Možnostech napájení není možnost Hibernace.
  • Když používáte funkci spánku, počítač po ztrátě napájení neobnoví předchozí stav.
Chcete-li, abychom tyto potíže vyřešili za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická oprava

Chcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na odkaz Opravit tyto potíže. Potom klikněte v dialogovém okně Stažení souboru na tlačítko Spustit a postupujte podle kroků v tomto průvodci.

Poznámka: Chcete-li povolit soubor režimu hibernace, je třeba mít na systémové jednotce k dispozici volné místo alespoň ve velikosti fyzické paměti. Nemáte-li k dispozici dostatek volného místa, zobrazí se při spuštění této automatické opravy následující chybová zpráva:
Tato oprava se nevztahuje na váš systém.


Poznámka: Je možné, že tento průvodce bude k dispozici pouze v angličtině, tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na jednotku USB flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.


Chcete-li zjistit, zda se tímto potíže vyřešily, přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.

Manuální oprava

K potížím může dojít, když nástroj Vyčištění disku zakáže soubor režimu hibernace. Soubor režimu hibernace musí být povolený, aby byly v systému Windows Vista přístupné funkce hybridního spánku a hibernace. Je-li soubor režimu hibernace zakázán a je povolena funkce hybridního režimu spánku, nebudou při použití funkce hybridního režimu spánku na disk uloženy žádné zálohy otevřených programů a souborů. Dále pokud je soubor režimu hibernace zakázán a v režimu spánku dojde k přerušení napájení počítače, nebudou otevřené programy a soubory po restartování počítače obnoveny a veškerá neuložená práce bude ztracena.

Chcete-li povolit funkce hibernace a hybridního režimu spánku, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start  tlačítko Start  , klepněte na příkaz Všechny programy a poté na příkaz Příslušenství.
  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Příkazový řádek a klikněte na příkaz Spustit jako správce.
    • Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klikněte na tlačítko Pokračovat.
  3. Zadejte příkaz powercfg -h on a stiskněte klávesu ENTER.

Byly potíže vyřešeny?

Zjistěte, zda byly potíže vyřešeny. Pokud ano, v tomto článku již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.

Informace o řešení potíží se spotřebou energie a životností baterie v systému Windows Vista naleznete na následující webové stránce společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 928897 - Poslední kontrola: 24. 9. 2011 - Revize: 1

Váš názor