Poznámky k verzi Visual Studio 2005 Service Pack 1

Souhrn

Tento dokument uvádí známé problémy s instalaci a odinstalaci aktualizace Visual Studio 2005 Service Pack 1 (SP1) a s funkcí aplikace Visual Studio 2005 SP1. Informace o funkční změny, které jsou zahrnuty v aplikaci Visual Studio 2005 SP1 naleznete v tématu Co je nového v aplikaci Visual Studio 2005 SP1.

Další informace

V tomto dokumentu:
 • Jak získat aktualizaci Visual Studio 2005 SP1
 • V tomto Service Pack řeší
 • Podporované jazyky a operační systémy
 • Požadavky na instalaci
 • Visual Studio 2005 SP1 podporu
 • Problémy s instalací – všechny platformy
 • Problémy s instalací – Windows Vista
 • Problémy s instalací – Windows Server 2003
 • Problémy při odinstalaci
 • Známé problémy a jejich řešení
 • Poznámky k hardwaru
 • Související produkty

Jak získat aktualizaci Visual Studio 2005 SP1

Visual Studio 2005 SP1 je k dispozici v následujících umístěních:

Visual Studio 2005 Team Suite SP1 Tento soubor nainstaluje aktualizaci service pack pro Microsoft Visual Studio 2005 Standard Professional, vydání týmu.

Visual Studio 2005 Team Foundation Server SP1

Tento soubor nainstaluje aktualizaci service pack pro Microsoft Visual Studio 2005 Team Foundation Server.

Visual Studio 2005 Express Edition SP1 Tento soubor nainstaluje aktualizaci service pack pro Microsoft Visual Studio 2005 Express Edition.

V tomto Service Pack řeší

Seznam oprav hotfix pro aplikaci Visual Studio 2005 SP1 je k dispozici Seznam oprav hotfix Visual Studio 2005 Service Pack 1.

Podporované jazyky a operační systémy

Podporované jazyky

Visual Studio 2005 SP1 obsahuje aktualizace pro všechny produkty jazyka Visual Studio 2005:
 • Čínština (zjednodušená čínština)
 • Čínština (tradiční)
 • Angličtina (Spojené státy)
 • Francouzština
 • Němčina
 • Italština
 • Japonština
 • Korejština
 • Ruština
 • Španělština

Podporované operační systémy

 • Microsoft Windows 2000 Professional SP4
 • Microsoft Windows 2000 Server SP4
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server SP4
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition (WOW)
 • Microsoft Windows XP Professional SP2
 • Microsoft Windows XP Home Edition s aktualizací SP2
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2002 SP2
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004 SP2
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition s aktualizací SP2
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition s aktualizací SP1
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition s aktualizací SP1
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition s aktualizací SP1
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition SP1
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition SP1 (WOW)
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition SP1 (WOW)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition SP1 (WOW)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition (WOW)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition (WOW)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition (WOW)
 • Microsoft Windows Vista

Požadavky na instalaci

Visual Studio 2005 SP1 podporu

Formální podpora je k dispozici prostřednictvím Microsoft Connect.
Neformální Společenství podpora je k dispozici prostřednictvím Fóra MSDN.

Problémy s instalací – všechny platformy

Instalace aktualizace Service pack trvá déle než původní instalace produktu:

Instalace aplikace Visual Studio 2005 SP1 trvá déle než v původní verzi instalace, protože instalace aktualizace SP1 je velmi podobně jako instalace produktu, ale s další instalační úlohy. Doba instalace závisí na který produkt je nainstalován a na konfiguraci počítače.

Instalace vyžaduje podstatné místo na disku:

Místo na disku rovnající se přijímá původní instalace produktu je nutné nainstalovat aktualizaci service pack. Pokud máte nainstalován více než jeden produkt Visual Studio, budete potřebovat místo na disku pro každé instalaci aktualizace service pack. Odhad požadované místo na disku na této stránce můžete najít na aktualizaci service Pack.

Visual Studio 2005 SP1 se pokusí nainstalovat vícekrát:

Aktualizace service pack bude spuštěn vícekrát, pokud máte více produktů sady Visual Studio v počítači nainstalována. Nelze spustit instalaci více než jednou.

Dialogová okna jsou částečně skryté během instalace:

K tomuto problému dochází, pokud přesunete dialogové okno konfigurace... od středu obrazovky. V dialogovém okně konfigurace... na střed další dialogová okna. Je-li v horním rohu obrazovky dialogové okno konfigurace... , větší dialogová okna zobrazující později může být částečně mimo obrazovku.

Chcete-li vyřešit tento problém:
 • Ponechte dialogové okno konfigurace... ve středu obrazovky.
Visual Studio 2005 SP1 nelze nainstalovat ihned po kompilaci aplikace Visual Studio:
Visual Studio 2005 SP1 nelze nainstalovat, dokud služba ladicí program ukončí.

Chcete-li tento problém vyřešit, proveďte jednu z následujících akcí:
 • Po dokončení kompilace, které jsou v průběhu a čekání na službu ladicí program zavřete. To může trvat až deset minut.
 • Pomocí Správce úloh k ukončení všech instancí služby mspdbsrv.exe.

Team Foundation Server požadavky:

Před instalací aktualizace Visual Studio 2005 SP1, nainstalujte aktualizaci z článku znalostní BÁZE 919156 . Tato aktualizace zajišťuje, že server nezpracovává požadavky klienta během instalace aktualizace SP1.

Visual Studio 2005 Team Foundation Server SP1 nezdaří nainstalovat nebo odinstalovat, pokud síť není k dispozici:

Visual Studio 2005 Team Foundation Server SP1 nezdaří nainstalovat nebo odinstalovat v případě, že síť není k dispozici. Jedná se o problém s vlastní akce, která je závislá na službě Active Directory.

Scénář:
 1. Visual Studio 2005 Team Foundation Server nainstalujte ze sdílené síťové složky.
 2. Požadovanou aktualizaci nainstalujte z článku znalostní BÁZE 919156.
 3. Visual Studio 2005 Team Foundation Server SP1 zkopírujte místně.
 4. Zakažte v síti.
 5. Nainstalujte aktualizaci service pack z místní cesta. Instalace aktualizace service pack se nezdaří.
Chcete-li vyřešit tento problém:
 • Ujistěte se, že je síť k dispozici před pokusem o instalaci nebo odinstalování aktualizace service pack.

Odinstalace projekty Visual Studio 2005 webové aplikace vyžaduje:

Postupujte takto Chcete-li nainstalovat aplikaci Visual Studio 2005 SP1, pokud máte projekty Visual Studio 2005 webové aplikace nainstalována:
 1. Odinstalování doplňku pro Projekty webové aplikace Visual Studio 2005 .
 2. Nainstalujte aplikaci Visual Studio 2005 SP1.

A nástrojů SQL Server Compact Edition Runtime:

Visual Studio 2005 SP1 obsahuje aktualizace nástrojů SQL Server Compact Edition 3.1 návrhu čas. Nástroje SQL Server Compact Edition pro Visual Studio 2005 SP1 zahrnují uživatelského rozhraní nebo dialogových oken, zařízení CAB soubory, funkce DataDirectory a ClickOnce podporu pro vývoj inteligentních zařízení součástí. Je nutné stáhnout a nainstalovat následující nástroje a runtime pro podporu rozvoje end-to-end dat založené na serveru SQL Server:

Oprava hotfix aktualizaci 2005 Visual Basic kompilátoru příkazového řádku (Vbc.exe) k dispozici:

Visual Studio 2005 SP1 obsahuje vylepšení čas kompilátoru Visual Basic 2005 návrh, včetně lepší odezvu, stabilitu a výkon. Http://support.microsoft.com/kb/924162 k dispozici oprava hotfix obsahuje vylepšení service pack pro kompilátor jazyka Visual Basic 2005 příkazového řádku (vbc.exe).

Po instalaci aplikace Visual Studio 2005 SP1 nainstalujte tuto opravu hotfix pro vývoj a nasazení stroje získat opravy service pack pro kompilátoru příkazového řádku, pokud některý z následujících podmínek:
 • Vyvíjíte webové stránky technologie ASP.NET 2.0 v jazyce Visual Basic 2005.
 • Nasazení webů ASP.NET 2.0 napsaným v jazyce Visual Basic 2005.
 • Vytváření projektů jazyka Visual Basic 2005 mimo rozhraní IDE pomocí kompilátoru příkazového řádku.

Visual Studio 2005 SP1 Beta odinstalujte před instalací verze verzi:

Před instalací verze Visual Studio 2005 SP1, je nutné odinstalovat aplikaci Visual Studio 2005 SP1 Beta. Pokud neodinstalujete beta poprvé, zobrazí se následující chybová zpráva:
Nelze nainstalovat opravu upgradu pomocí služby Instalační služba Windows Installer, protože upgradovaný program chybí nebo oprava upgradu provádí aktualizaci jiné verze programu. Ověřte, že upgradovaný program v počítači existuje a zda máte k dispozici správnou opravu upgradu.
Chcete-li odinstalovat verzi beta v systému Windows 2000, Windows XP, Windows XP s aktualizací SP1, Windows Server 2003 RTM:
 1. Klepněte na tlačítko Start.
 2. Klepněte na položku Ovládací panely.
 3. Otevřít Přidat nebo odebrat programy.
 4. Vyberte service pack beta pro každý produkt, který je použit a klepněte na tlačítko Změnit nebo odebrat.
Chcete-li odinstalovat verzi beta systému Windows XP s aktualizací SP2 a Windows Server 2003 SP1:
 1. Klepněte na tlačítko Start.
 2. Klepněte na položku Ovládací panely.
 3. Otevřít Přidat nebo odebrat programy.
 4. Pokud již není zaškrtnuto, zaškrtněte Zobrazit aktualizace .
 5. Vyberte service pack beta vnořené pod každý produkt, na který je použit a klepněte na tlačítko Odebrat.
Chcete-li odinstalovat verzi beta systému Windows Vista:
 1. Klepněte na tlačítko Start.
 2. Klepněte na položku Ovládací panely.
 3. Klepněte na položku programy.
 4. Klepněte na tlačítko Zobrazit nainstalované aktualizace v části programy a funkce .
 5. Vyberte service pack beta pro každý produkt, který je použit a klepněte na tlačítko odinstalovat.

Problémy s instalací – Windows Vista

Instalace v systému Windows Vista vyžaduje zvýšená oprávnění:

Pokud instalujete aplikaci Visual Studio 2005 SP1 v systému Windows Vista, doporučujeme spustitelný soubor aktualizace SP1 klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Spustit jako správce. Alternativně můžete spustit spustitelný soubor z okna konzoly privilegované.

Dialogové okno Nastavení nedostaví k:

Kontroluje, zda je v seznamu uživatelských účtů (UAC) dochází ve všech instalacích zpoždění vzhled v dialogovém okně původní Nastavení . Byly nahlášeny zpoždění více než jednu hodinu.

Aktualizace Visual Studio 2005 Service Pack 1 pro systém Windows Vista

Vydáváme aktualizace pro aplikaci Visual Studio 2005 SP1 k odstranění problémů, které jsou specifické pro platformu Vista. Další informace naleznete v tématu Visual Studio v systému Windows Vista.

Problémy s instalací – Windows Server 2003

Instalace se nezdaří v edicích systému Windows Server 2003 s Windows Server 2003 SP1 nainstalovat:

Je hlášena chyba
Chyba 1718. Soubor název_souboru byl odmítnut zásadami digitálních podpisů.
K tomuto problému dochází, pokud v počítači není dostatek spojité paměti pro systém Windows Server 2003 nebo Windows XP ověřte, zda je správně podepsán balíček MSI nebo MSP.

Chcete-li vyřešit tento problém:

Problémy při odinstalaci

Při odinstalaci aktualizace Visual Studio 2005 SP1 se zobrazí chyba 33088:

K této chybě dochází v následující situaci:
 1. Nainstalujte Visual Studio 2005 Team Test edition.
 2. Nainstalujte řadiče Distributed spuštění testu nebo komponentě Distributed spuštění agenta Test.
 3. Nainstalujte odpovídající aktualizaci service pack.
 4. Odinstalace aktualizace service Pack se nezdaří s
  33088 Chyba: Došlo k potížím v instalačním balíčku.
Chcete-li vyřešit tento problém:
 1. Odinstalujte součásti pomocí "Přidat nebo odebrat programy".
 2. Visual Studio service pack odinstalujte.
 3. Přeinstalujte součást.

Odinstalování Visual Studio Team Suite 2005 SP1 konce jazyka Visual Basic 2005 Express instalace:

K této chybě dochází v následující situaci:
 1. Nainstalujte Visual Studio Professional 2005.
 2. Visual Studio 2005 SP1 nainstalujte Visual Studio Professional.
 3. Instalaci aplikace Visual Basic 2005 Express.
 4. Visual Basic Express 2005 SP1 nainstalujte.
 5. Odinstalujte aplikace Visual Studio Professional 2005.
 6. Spuštění aplikace Visual Basic Express selže. Je to proto, že existují 2 sestavení nebyl nalezen.
Chcete-li vyřešit tento problém:
 1. Přeinstalujte Visual Basic 2005 Express výběrem možnosti opravit .
 2. Přeinstalujte Visual Basic Express 2005 SP1 výběrem možnosti opravit .

Visual Web Developer Express s aktualizací SP1 dojde k chybě odinstalace:

K této chybě dochází v následující situaci:
 1. Nainstalujte aplikaci Visual Web Developer Express.
 2. Nainstalujte aplikaci Visual Web Developer Express s aktualizací SP1.
 3. Odinstalujte aplikaci Visual Web Developer Express.
 4. Nainstalujte aplikaci Visual Web Developer Express.
 5. Nainstalujte aplikaci Visual Web Developer Express s aktualizací SP1.
 6. Odinstalujte aplikaci Visual Web Developer Express s aktualizací SP1.
 7. Budou zjištěna chyba.
Chcete-li vrátit do stavu známého systému:
 1. Odinstalujte aplikaci Visual Web Developer Express.
 2. Nainstalujte aplikaci Visual Web Developer Express.
 3. Nainstalujte aplikaci Visual Web Developer Express s aktualizací SP1.

Odinstalace aktualizace Visual Studio 2005 Team Suite SP1 Odebere symboly:

Odinstalace aktualizace Visual Studio 2005 Team Suite SP1 odebere soubory symbolů a může poškodit původní instalace produktu Visual Studio 2005.

Chcete-li vyřešit tento problém:
 • Opravy produktu Visual Studio 2005 nahradí všechny chybějící soubory.

Ve scénáři side-by-side odinstalaci aktualizace Visual Studio 2005 SP1 může poškodit ostatní instalace aktualizace service pack

Když dvě edice Visual Studio 2005 jsou nainstalovány ve stejném počítači, jsou aktualizovány pomocí aktualizace service pack se odinstalování aktualizace service pack pro jednu edici vrátí soubory do non-aktualizace service Pack pro jinou edici.

Chcete-li vyřešit tento problém:
 • Přeinstalujte aktualizaci service pack na jinou edici.

Jsou nesprávná čísla znalostní báze Knowledge Base (KB) spojené s některými aktualizace service Pack:

Čísla KB, spojené s některými aktualizace service Pack se zobrazí nesprávně na produkt přidat / odebrat programy nebo odinstalovat Program v Ovládacích panelech. Nápověda / tlačítko Další informace zobrazí odkaz na konkrétní článek KB mohou obsahovat nesprávné číslo KB, v jeho adresu URL. Podrobnosti naleznete v následující tabulce správná čísla KB.
Číslo skutečné KBOdinstalovat číslo KBJazykProduktová řada
926601926601AngličtinaVisual Studio 2005 Team Suite
926602926602JaponštinaVisual Studio 2005 Team Suite
926603926603Čínština (tradiční)Visual Studio 2005 Team Suite
926604926603Čínština (zjednodušená čínština)Visual Studio 2005 Team Suite
926605926603KorejštinaVisual Studio 2005 Team Suite
926606926603NěmčinaVisual Studio 2005 Team Suite
926607926607FrancouzštinaVisual Studio 2005 Team Suite
926608926608ItalštinaVisual Studio 2005 Team Suite
926609926608ŠpanělštinaVisual Studio 2005 Team Suite
926738922996AngličtinaVisual Studio 2005 Team Foundation Server
926739922996JaponštinaVisual Studio 2005 Team Foundation Server
926740922996Čínština (tradiční)Visual Studio 2005 Team Foundation Server
926741922996Čínština (zjednodušená čínština)Visual Studio 2005 Team Foundation Server
926742922996KorejštinaVisual Studio 2005 Team Foundation Server
926743922996NěmčinaVisual Studio 2005 Team Foundation Server
926744922996FrancouzštinaVisual Studio 2005 Team Foundation Server
926745922996ItalštinaVisual Studio 2005 Team Foundation Server
926746922996ŠpanělštinaVisual Studio 2005 Team Foundation Server
926747918525Více jazykůVisual Studio 2005 Express Edition
926748926748Více jazykůVisual Studio 2005 Express Edition
926749918525Více jazykůVisual Studio 2005 Express Edition
926750922995Více jazykůVisual Studio 2005 Express Edition
926751926751Více jazykůVisual Studio 2005 Express Edition
928425926601RuštinaVisual Studio 2005 Team Suite

Známé problémy a jejich řešení

Uživatelé vyzváni k zadání oprávnění k instalaci oprav hotfix pro aplikaci Visual Studio 2005 SP1 v systému Windows Vista:

Opravy hotfix pro aplikaci Visual Studio 2005 SP1 jsou vydávány v budoucnosti, budou vyzváni k zadání oprávnění k jejich instalaci. Oprávnění v systému Windows Vista, je nutné v režimu uživatelského rozhraní i v tichém režimu. Pokud máte k automatizaci instalace opravy hotfix v systému Windows Vista, musíte instalaci oprav hotfix pomocí účtu správce. Další informace naleznete v tématu Visual Studio 2005 Service Pack 1 aktualizace pro systém Windows Vista.

Ladění u instalací systému Windows 64-Bit:

Visual Studio 2005 SP1 obsahuje opravy ladicí program, které pracují při ladění 32bitových aplikací u instalací systému Windows 64-bit. Pouze podmnožinu těchto oprav práce při ladění 64bitové aplikace v 64bitové instalace. Je to proto, že mnoho součásti ladění 64bitové aplikace Visual Studio 2005 SP1 nezmění.

Ladění 64bitové nativní aplikace Visual Basic u instalací systému Windows 64-bit:

Při ladění aplikace Visual Basic v aplikaci Visual Studio 2005 SP1 v počítači 64-bit, můžete obdržet následující chybová zpráva Pokud ladicí program se pokusí vyhodnotit částečně kvalifikovaný název (jmeno, například) v okně kukátka nebo okamžité:
BC 30699"jmeno není deklarován nebo modul, který jej obsahuje, není zaveden v ladicí relaci."
To platí pouze pro aplikace kompilované pomocí Libovolný procesor nebo x64 jako typ platformy. V aplikaci Visual Studio 2005 SP1 byla provedena optimalizace do formátu PDB. Optimalizované PDB formátu lze použít pouze pomocí kompilátoru Visual Basic dodávaný s Visual Studio 2005 SP1. Ladění instalace systému Windows 64-bit je prováděno prostřednictvím vzdálené ladění komponenty, ale ty komponenty, které nebyly aktualizovány pochopit optimalizovaný formát PDB.

Chcete-li vyřešit tento problém:
 • Poskytují plnou kvalifikaci pro název v ladicím programu systému windows. Příklad: ConsoleApplication1.MyClass.MyName.

Vzdálené ladění:

Visual Studio 2005 SP1 nelze nainstalovat v systému, který neobsahuje instalaci sady Visual Studio 2005. Proto nelze aktualizovat počítačů, které obsahují vzdálené ladění komponenty a které nemají Visual Studio 2005 ve Visual Studio 2005 SP1.

Chcete-li tento problém vyřešit, proveďte jednu z následujících akcí:
 • Použijte změny Visual Studio 2005 SP1 na počítačích, které obsahují komponenty vzdáleného ladění a nahradí je s těmito komponentami v Debugger\x86\ C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\Remote.
 • Do adresáře C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\Remote Debugger\x86\ v síti sdílet, takže vzdálených počítačích můžete spustit msvsmon.exe přímo z této sdílené složce.
Poznámka: V 64bitových počítačích nejsou nainstalovány opravy ladění v aplikaci Visual Studio 2005 SP1, protože jsou změněny žádné soubory v Debugger\ C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\Remote . Pokud chcete použít ladicí program řeší ve vzdálených systémech, 32bitový systém použít jako zdroj pro ladění komponenty.

Instalace více Windows Embedded CE 6.0 SDK:

Při instalaci více Windows Embedded CE 6.0 SDK založený na stejný návrh operačního systému, zobrazí se pouze jedna sada SDK v aplikaci Visual Studio 2005 SP1 nativní projekty Průvodce vytvořením.

Scénář:
 1. Nainstalujte aplikaci Visual Studio 2005 SP1.
 2. Nainstalujte více WINCE6.0 sady SDK, které jsou založeny na stejném návrhu operačního systému.
 3. Vytvořit nové nativní projekty a potom klepněte na tlačítko vyberte platform SDK platformy. Bude uvedena pouze jedna sada SDK.

Editor spravovaných prostředků:

Chcete-li přidat nový obrázek, ikonu nebo textový soubor nebo existující soubor, který se nenachází ve složce projektu nebo některé z jejích podsložek, způsobí, že aplikace Visual Studio zobrazí tato chybová zpráva:
K pokusu o čtení nebo zápis chráněné paměti. To je často údajem, že ostatní paměti je poškozen.
Chcete-li vyřešit tento problém:
 1. Přesunutí nebo zkopírování rastrového obrázku nebo jiného souboru do cílové složky v projektu (obvykle složku prostředky ).
 2. Přetáhněte soubor z tohoto umístění editor řízených zdrojů.

Nejnovější verze zdroje knihovny Qt dojít k chybám při kompilaci:

Oprava kompilátoru VC ++ způsobila určitý kód šablony není kompilaci s Visual Studio 2005 SP1 a dát chyba C2244. Kód, který propojejí bez aktualizace SP1 používá šablonu zděděné třídy a vnořené typy. Zejména aktuální verze zdroje knihovny Qt, které používají tyto kód šablony ovlivněný touto změnou.

Nejzákladnější formě problematický kód vypadá takto:
template <class T>class A
{
public:
typedef int N_A;
};

template <class T>
class B : public A<T>
{
public:
typename A<T>::N_A test();
};

template <class T>
typename A<T>::N_A B<T>::test() /* 1 */
{
return 0;
}
Šablona třídy B dědí z šablony třídy A. Vnořený typ, N_A, že B < T > má < T >:: test() vrátí. Visual Studio 2005 SP1 kompilátoru generuje chybu C2244 na řádek označený / * 1 * /. Řešením je zavedení definice typu pro < T >:: N_A < T > B a použití tohoto typu v celém B < T >. S řešením výše uvedený kód je změněn na:
template <class T>class A
{
public:
typedef int N_A;
};

template <class T>
class B : public A<T>
{
public:
typedef A<T>::N_A N_B; // typedef definition
typename N_B test(); // use of the typedef in the return type
};

template <class T>
typename B<T>::N_B B<T>::test() // use of the typedef in the return type
{
return 0;
}

Zobrazení událostí jazyka Visual Basic aplikace dojde k chybě aplikace Visual Studio:

Klepnutím na tlačítko Zobrazení události aplikace na stránce vlastností aplikace v projektu jazyka Visual Basic způsobí, že aplikace Visual Studio k selhání Pokud soubor ApplicationEvents.vb již neexistuje.

Chcete-li vyřešit tento problém:
 • Vytvořte soubor s názvem ApplicationEvents.vb v kořenové složce projektu aplikace Visual Basic a vložte následující text:
  Namespace My' The follow events are available for MyApplication:
  '
  ' Startup: Raised when the application starts, before
  ' the startup form is created.
  ' Shutdown: Raised after all application forms are closed.
  ' This event is not raised if the application terminals
  ' abnormally.
  ' UnhandledException: Raised if the application encounters
  ' an unhandled exception.
  ' StartupNextInstance: Raised when launching a single-
  ' instance application and the application is already
  ' active.
  ' NetworkAvailabilityChanged: Raised when the network
  ' connection is connected or disconnected.

  Partial Friend Class MyApplication

  End Class

  End Namespace

Návrhář XML dojde k chybě při vlastnost TargetNamespace schématu XML je prázdný:

Schémata XML obsahovat < zahrnout > která odkazuje na jiná schémata XML, XML návrhář může dojít k chybě v oboru názvů (xmlns) nebo cílový obor názvů (targetNamespace) je hodnota, která se liší od obor názvů, který je odkazován v přidružené schématu. Jinými slovy pokud schémata obsahují jiná schémata, jejich musí odkazovat stejný obor názvů.

Chcete-li vyřešit tento problém:
 1. Soubor schématu v Průzkumníku řešení klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte zobrazení kódu v editoru otevřete schéma.
 2. Nastavit na stejný obor názvů targetNamespace a xmlns .

Team Foundation Server:

Další informace o instalaci sady Team Foundation Server souvisejících problémů naleznete v tématu Microsoft Team Foundation Server 2010 Service Pack 1.

Nepoužitelný Profiler ovladače v systému Windows 2000:

Ovladač profilování někdy přestane fungovat na platformách systému Windows 2000. Chcete-li spustit nástroj Sledování v režimu odběru vzorků ohlásí chybu. Chcete-li spustit nástroj Sledování v režimu trasování zprávy upozornění o nebude možné spustit ovladač.

Chcete-li vyřešit tento problém:
 1. Restartujte počítač.
 2. Spusťte tyto příkazy:
  vsperfcmd -driver:uninstallvsperfcmd -driver:start
 3. Odhlaste se od počítače.
 4. Přihlaste se k počítači.
 5. Spustíte nástroj Sledování jako dříve.

CFindReplaceDialog není lokalizován v nativní projekty Smart Device:

CFindReplaceDialog zobrazí anglický text při volání z nativní aplikace C++ inteligentní zařízení na zařízení jiné než anglické. Prostředky pro CFindReplaceDialog nejsou lokalizovány a neexistuje žádné řešení tohoto problému.

Stávající Windows Mobile SDK ukázky a nemusí kompilovat nativní aplikace inteligentní zařízení:

Mnoho existujících ukázky a aplikace nativní uživatele při použití aplikace Visual Studio 2005 SP1 selže kompilace s touto chybovou zprávou:
Chyba LNK2019: Nevyřešený externí symbol __GSHandlerCheck
Tento problém se týká ukázky v sadě SDK Windows Mobile 5.0 pro Pocket PC a Windows Mobile 5.0 SDK pro Smartphone.

Visual Studio 2005 SP1 aktualizace kompilátory Visual Studio /GS podporu, která je k dispozici v systému Windows CE 6.0 kompilátory. Nativní projekty jazyka C++ inteligentní zařízení, kterou nepropojíte explicitně "libcmt.lib" nebo jste vypnuli /GS a se systémem starším než Windows Embedded CE 6.0 platformy dojde k propojení chyby.

Chcete-li vyřešit tento problém:
 1. V seznamu další knihovny propojení proti explicitně zahrňte "libcmt.lib".
 2. Vypnout upozornění propojovací program (/ nowarn:4099)

Datová vazba selže v kódované webových testů v sadě Visual Studio Team Suite testeři Software:

K této chybě dochází při kódované, webových testů, které jsou vázány na různých datových zdrojů, které jsou spouštěny z téže zkoušce zatížení.

Scénář:
 1. Vytvořte dva kódované webových testů, které používají datové vazby a jsou vázány na různých datových zdrojů.
 2. Přidejte dva testy zatížení jeden test.
 3. Spusťte test zatížení.
Chybu označuje, že data z jednoho dva zdroje dat nebyl nalezen.

Chcete-li vyřešit tento problém:

Projekty webových aplikací a

Je lepší refaktoring výkon v projektech webu technologie ASP.NET:

Vyvolání refaktoringu operace řešení, které obsahuje web technologie ASP.NET nyní provádí lépe.

Před zjištění, zda má být načtena stránku .aspx, bude operace refaktoringu:
 • Lexikální vyhledávání prvku, který je právě refactored lze zjistit, zda existuje v .aspx stránce.
 • Určete, zda odkaz je přístupný z aktuálního oboru.
V projektech webových aplikací přejmenovat Refaktoring a najít všechny odkazy nejsou podporovány z v souborech .aspx. Nicméně refaktoring kódu souborů je plně podporováno.

Problémy při převodu projektu aplikace na webu:

Převod smíšených řešení, které obsahuje projekty Visual C# i Visual J# může selhat nebo může vytvořit prázdný projekt. Řešením je převedení každý projekt zvlášť začínající v nové instanci aplikace Visual Studio pro každý převod.

Zrušení převodu projektu na projekt webové aplikace může dojít k chybě a ponechat ve stavu polovinu převést projekt.

Upgrade projektu aplikace Visual Basic 6 WebClass 2003 může dojít k selhání provést. Řešením je zavřete projekt, pak jej znovu otevřít a znovu spusťte inovaci.

V projektu webové aplikace při převodu Visual Basic soubory nebo soubory .aspx soubor návrháře nemusí být aktualizován správně. Řešením je ručně opravit soubory.

Obecné problémy s projekty webů a projekty webových aplikací:

Systém projektu webové aplikace nerozpozná chybějící soubory web.config. Přidání ovládacího prvku, který vyžaduje informace o konfiguraci způsobí false složku, do které se zobrazí v Průzkumníku řešení. Řešením je ručně přidat do souboru web.config před přidat ovládací prvky do projektu webové aplikace.

Projekty webových aplikací, které obsahují dílčí projekty, že odkaz na ovládací prvky v kořenový projekt může přestat reagovat rozhraní IDE.

Pokud řešení webu, který obsahuje soubory .pdb a XML je přidán ovládací prvek zdroje TFS, PDB soubory a soubory XML pravděpodobně přidány správně.

Visual Studio bude se nevrací paměť při pracovat Průvodce uvnitř zobrazení uvnitř prvku Multiview. Řešením je řešení uložit a potom restartujte aplikaci Visual Studio.

Visual Studio k vytvoření stínové kopie celé přihrádky složky může způsobit změny do složky bin webu a webové aplikace projekty. Toto kopírování může zpomalit výkon aplikace Visual Studio a spotřebu místa na disku.

Pokud vaše stránky a uživatelské ovládací prvky existují v různých oborech názvů, které jsou v rámci stejného oboru názvů root, generovaný kód nezkompiluje, protože obor názvů, Návrhář vytvoří prohlášení uživatelského ovládacího prvku uvnitř stránky je nesprávné. Řešením je odstranit ze souboru návrháře prohlášení a umístíte jej do souboru kódu na pozadí. Jakmile je přesunuta do souboru kódu na pozadí, zůstane tam nezměněném stavu i v případě, že změníte stránku.

Instalace a odinstalace prohlížečů jiných výrobců může způsobit spuštění stisknutím kláves F5 a zobrazit v prohlížeči příkaz přestane fungovat pro projekty webových aplikací. Je třeba zkontrolovat zda je stále k dispozici následující klíč registru:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\IEXPLORE. EXE] @= "" C:\\Program Files\\Internet Explorer\\iexplore.exe"" ""Cesta "" ="" C:\\Program Files\\Internet Explorer;"" "
Po instalaci aktualizace service pack projekty webových aplikací v systému Windows 2000 může dojít k selhání připojení na straně klienta ASP.NET development server. To může způsobit selhání sestavení a může přestat reagovat aplikace Visual Studio. Problém je výsledkem sporu mezi systémem projektu a vývojový server. Řešením je projekt pomocí služby IIS v systému Windows 2000 a tím zabránit vývojový server nakonfigurovat.

V projektu webové aplikace pokouší vytvořit obslužnou rutinu události v Návrháři poklepáním může dojít k selhání při třídy stránky obsahuje jednu nebo více metod přetížené. Tato situace při použití webového projektu.

Při publikování projektu webové aplikace do sdílené jen pro čtení způsobí Visual Studio k selhání. Řešením je zajistit, že sdílené položky lze zapisovat.

Brány firewall jiných výrobců může způsobit zhroucení Visual Studio.

V projektu webové aplikace každé použití kombinace kláves CTRL + F5 nebo zobrazit v prohlížeči způsobí nové instance aplikace Internet Explorer ke spuštění.

Projekty webu nezdaří správně vnoření v projektech webových aplikací.

Přidání obrázku pomocí stránky vlastnosti prostředku může způsobit false chybová zpráva má být zobrazen.

Sledování produktu WSE 3.0 funguje pouze s projekty, které byly vytvořeny pomocí projektu webové aplikace sady Visual Studio 2005. Sledování funguje podle očekávání v produktu WSE 3.0 pro webové projekty.

Povolení trasování profilování projekty webových aplikací nebo aplikací webové služby.

Profilování trasování z rozhraní IDE sady Visual Studio pro projekty webové aplikace nebo webové služby aplikace nefunguje. Uživatelský kód není vidět ve zprávách.

Chcete-li vyřešit tento problém:
 1. Otevřete stránku vlastností projektu.
 2. Pro projekty aplikace Visual C# přidejte následující do okna Příkazový řádek události po sestavení :
  $(Makro DevEnvDir) \. \.. \team tools\performance tools\vsinstr$(TargetPath)
 3. Pro projekty jazyka Visual Basic klepněte na tlačítko Události sestavení , chcete-li otevřít dialogové okno Události sestavení . Přidejte následující do okna Příkazový řádek události po sestavení :
  $(Makro DevEnvDir) \. \.. \team tools\performance tools\vsinstr$(TargetPath)
 4. Jako obvykle profilu z rozhraní IDE.
Pokud chcete spustit profilování vzorkování, odstranění tohoto řádku na stránce vlastností.

Nespecifikovaná chyba při kontrole po převodu v aplikaci Visual Studio 2005 SP1 v aplikaci Visual Studio 2003 webové aplikace:

K této chybě dochází v následující situaci:
 1. V aplikaci Visual Studio 2003 vytvořit řešení, přidejte webové aplikace a pak přidejte ovládací prvek zdroje.
 2. V aplikaci Visual Studio 2005 v nabídce soubor klepněte na tlačítko Otevřít ze správy zdrojového kódu a potom vyberte řešení sady Visual Studio 2003.
 3. V dialogovém okně migrace klepněte na tlačítko Dokončit můžete přenést řešení sady Visual Studio 2005.
 4. Toto upozornění se zobrazí během migrace:
  Jeden nebo více projektů v řešení nelze načíst z následujících důvodů: soubor projektu nebo web byl přesunut, přejmenování nebo není v počítači. Tyto projekty budou označeny jako není k dispozici v Průzkumníku řešení. Rozbalte uzel projektu pro zobrazení projektu nelze načíst z důvodu.
 5. Klepněte na tlačítko OK Řešení budou migrovány úspěšně, ale nebudou přeneseny projektu a je k dispozici v Průzkumníku řešení.
Chcete-li vyřešit tento problém:
 1. Nainstalujte aplikaci Visual Studio 2003.
 2. V aplikaci Visual Studio 2003 vytvořte řešení.
 3. Nainstalujte aplikaci Visual Studio 2005.
 4. Načtení řešení v sadě Visual Studio 2005 a potom jej uložte.
 5. Nainstalujte aplikaci Visual Studio 2005 SP1.
 6. Načtení řešení, který jste uložili v kroku 4.

Poznámky k hardwaru

Práce s architekturu ARMV4i a ARMV4T deska typy zákazníků:

Pokud pracujete s architekturu ARMV4i a typy ARMV4T deska s instrukce nastavit ID 84017153 a 84082689, pak nebude možné nám Visual Studio k nasazení aplikací, ladění nebo testování na zařízení.


Chcete-li vyřešit tento problém:
 1. Vytvořte záložní kopii Microsoft.TypeMaps.8.0.xsl, který je umístěn v C:\Documents and Settings\All Users\Data Data\Microsoft\corecon\1.0\addons\.

  V Microsoft.TypeMaps.8.0.xsl za < QISCONTAINER > (řádek 6)přidejte následující řádky:
  <QIS ID="84017153"> <PROPERTYCONTAINER>
  <PROPERTY ID="default" Protected="true">ARMV4I</PROPERTY>
  </PROPERTYCONTAINER>
  </QIS>
  <QIS ID="84082689">
  <PROPERTYCONTAINER>
  <PROPERTY ID="default" Protected="true">ARMV4I</PROPERTY>
  </PROPERTYCONTAINER>
  </QIS>

 2. Uložte soubor.

Související produkty

Microsoft zařízení emulátoru verze 2.0:

Nainstalované zařízení emulátoru Microsoft Visual Studio 2005 SP1 není aktualizován. Microsoft zařízení emulátoru 2.0 bude vydána v lednu 2007. Microsoft zařízení emulátoru 2.0 uživatelé využívat mnohem vyšší výkon a cílové zařízení vývoj aplikací pro platformu Windows Embedded CE 6.0 novějších. Další informace naleznete v tématu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=80668.

Crystal Reports for Visual Studio 2005 Service Pack 1:

Nástroj Crystal Reports pro Visual Studio 2005 Service Pack 1 budou vydány v Jaro 2007. Zvýší celkovou kvalitu existujících funkcí produktu a udržovat vysokou úroveň kompatibility s Visual Studio 2005 SP1 a Windows Vista service pack. Aktualizace service pack zaměří na otázky vznesené názory zákazníků a interní testování. Byznys objekty se zaměřuje na zvýšení kvality našich produktů. Další informace nebo chcete-li stáhnout nejnovější nástroje Crystal Reports pro Visual Studio Service Pack navštivte Aktualizace Service Pack pro nástroje Crystal Reports.

Společenství Dotfuscatoru Edition:

Byla aktualizována Dotfuscatoru Společenství Edition od původní verze vydání sady Visual Studio 2005. Navštivte prosím Preemptivní řešení , přečtěte si informace o změny a získání bezplatné aktualizace.

© 2006 Microsoft Corporation
Vlastnosti

ID článku: 928957 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 1

Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Architects, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Testers, Microsoft Visual Studio 2005 Team Foundation Server, Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition, Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition

Váš názor