V počítači upgradovaném na systém Windows Vista nefunguje jednotka CD nebo DVD očekávaným způsobem

Příznaky

Když restartujete počítač, jednotka CD nebo DVD nepracuje nadále očekávaným způsobem. Tento problém může nastat v následujících případech:
 • Upgradujete počítač na systém Windows Vista
 • Instalujete systém Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Provádíte instalaci či odinstalaci aplikací, které obsahují ovladač filtru disků CD/DVD

Příčina

K tomuto problému může dojít z některého z následujících důvodů:
 • Ovladače filtru v sadě ovladačů úložiště CD a DVD nebyly úspěšně migrovány do systému Windows Vista.
 • Odinstalovali jste software jednotky CD, který se neodebral správným způsobem z registru.
 • Nainstalovali jste software, který přidává ovladače filtrů do sady ovladačů úložiště CD a DVD, a tyto ovladače jsou v konfliktu se stávajícími filtry.

Manuální oprava

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zazálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows


Problém vyřešíte odebráním ovladačů filtrů, kterých se problém týká. Postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko StartTlačítko Start , do pole Zahájit hledání zadejte regedit a potom v seznamu Programy klepněte položku regedit.

  Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko Pokračovat.
 2. Vyhledejte a klepněte na následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
  Upozornění: Může existovat více instancí podklíče registru zmíněného v kroku 2. Před změnou hodnot UpperFilters a LowerFilters je třeba se ujistit, že jste ve správném podklíči registru. Zda jste ve správném podklíči registru ověříte tak, že zkontrolujete, zda hodnota dat položky Výchozí je „Jednotky DVD nebo CD-ROM“ a hodnota dat položky Class je „CDROM“.
 3. Je-li v pravém podokně zobrazena hodnota UpperFilters, klikněte na hodnotu UpperFilters pravým tlačítkem myši a poté klikněte na příkaz Odstranit.
 4. Klepnutím na tlačítko Ano potvrďte odebrání položky registru UpperFilters.
 5. Je-li v pravém podokně zobrazena hodnota LowerFilters, klikněte na hodnotu LowerFilters pravým tlačítkem myši a poté klikněte na příkaz Odstranit.
 6. Klepnutím na tlačítko Ano potvrďte odebrání položky registru LowerFilters.
 7. Ukončete program Editor registru a restartujte počítač.
Poznámka: Po odebrání položek registru UpperFilters a LowerFilters může dojít ke ztrátě funkčnosti v některých programech, například v programech pro vypalování CD. V takovém případě je třeba přeinstalovat příslušné programy. Pokud problém nastane znovu, obraťte se na dodavatele programu, zda není k dispozici aktualizace.

Informace o výrobci hardwaru naleznete na následujícím webu:

Další informace

Další informace o ovladačích filtrů, které mohou být načteny v systému Windows Vista, získáte spuštěním programu DevCon. Postupujte takto:
 1. Získejte a extrahujte program DevCon. Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
  Stáhnout Stáhnout nástroj DevCon.Datum vydání: 29. ledna 2003
  Další informace o získání a použití tohoto programu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  311272 Nástroj příkazového řádku DevCon jako alternativa Správce zařízení

 2. Klepněte na tlačítko StartTlačítko Start , do pole Zahájit hledání zadejte cmd, v seznamu Programy klepněte pravým tlačítkem myši na položku cmd a potom klepněte na příkaz Spustit jako správce.

  Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko Pokračovat.
 3. Na příkazovém řádku přejděte do adresáře, do kterého jste extrahovali soubory programu DevCon.
 4. Zadejte příkaz devcon stack gencdrom a pak stiskněte klávesu ENTER.
Zobrazí se informace podobné následujícímu výpisu:
IDE\CDROM<název>_____CDRW121032______1.08\5&60546BC&0&0.0.0 Name: <název>   CDRW121032 Setup Class: {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} CDROM Upper filters: <název ovladače> Controlling service: cdrom Lower filters: <název ovladače> 1 matching device(s) found. 

Odkazy

Další informace o podobném problému v počítači se systémem Microsoft Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

314060 Po odebrání programu pro zápis na disky CD nebo DVD v systému Windows XP není možný přístup k jednotce CD nebo DVD nebo se zobrazí chybová zpráva: kód chyby 31

Vlastnosti

ID článku: 929461 - Poslední kontrola: 24. 9. 2011 - Revize: 1

Váš názor