Při nainstalovaných 4 GB paměti RAM je velikost systémové paměti uvedená v dialogovém okně Základní informace o počítači menší, než očekáváte

Příznaky

Pokud je v počítači nainstalovaná paměť RAM o velikosti 4 GB, je velikost systémové paměti uvedená v dialogovém okně Základní informace o počítači v systému Windows Vista menší, než očekáváte.

V dialogovém okně Základní informace o počítači může být v případě počítače s nainstalovanou pamětí o velikosti 4 GB (4096 MB) například uvedena velikost 3120 MB systémové paměti.


Poznámka: K dialogovému oknu Základní informace o počítači získáte přístup následujícími způsoby:
 • Klepněte na tlačítko Start, zadejte Systém do pole Zahájit hledání a klepněte na položku Systém v seznamu Programy.
 • V okně Ovládací panely poklepejte na panel Systém.
 • Klepněte na tlačítko Start, klepněte pravým tlačítkem myši na příkaz Počítač a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 • V okně Uvítací centrum systému Windows Vista klepněte na tlačítko Zobrazit více podrobností .
Poznámka: Aktualizace Windows Vista Service Pack 1 (SP1) změnila způsob, jakým součásti uživatelského rozhraní uvádí velikost paměti. Některé součásti uživatelského rozhraní systému Windows Vista SP1 například hlásí, když je v počítači nainstalován celkový objem fyzické paměti 4 GB nebo větší.

Další informace o hlášení velikosti paměti v systému Windows Vista Service Pack 1 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

946003 U systémů s nainstalovanými 4 GB paměti systém Windows Vista Service Pack 1 uvede 4 GB systémové paměti (RAM) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Příčina

Toto chování je očekávaný výsledek určitých hardwarových a softwarových faktorů.


Různá zařízení v typickém počítači požadují přístup mapovaný do paměti. Jedná se o vstup a výstup mapovaný do paměti (MMIO). Aby byl prostor MMIO dostupný pro 32bitové operační systémy, musí se prostor MMIO nacházet v rámci prvních 4 GB adresního prostoru.

Pokud například používáte grafickou kartu s 256 MB integrované paměti, musí být tato paměť mapována v rámci prvních 4 GB adresního prostoru. Pokud je již nainstalovaná systémová paměť o velikosti 4 GB, část tohoto adresního prostoru musí být rezervována mapováním grafické paměti. Mapování grafické paměti přepíše část systémové paměti. Tyto podmínky snižují celkovou velikost systémové paměti dostupné operačnímu systému.


Snížení dostupné systémové paměti závisí na zařízeních nainstalovaných v počítači. Aby se předešlo možným problémům s kompatibilitou ovladačů, omezují 32bitové verze systému Windows Vista celkovou dostupnou paměť na velikost 3,12 GB. Informace o možných problémech s kompatibilitou ovladačů naleznete v části Další informace.


Pokud je v počítači velké množství nainstalovaných zařízení, může být dostupná paměť snížena na velikost 3 GB nebo menší. Maximální velikost dostupné paměti v 32bitových verzích systému Windows Vista je však obvykle 3,12 GB.

Jak potíže obejít

Aby bylo možné v počítači se systémem Windows Vista použít celé 4 GB nainstalované paměti, musí počítač splňovat následující požadavky:
 • Čipová řada musí podporovat alespoň adresní prostor o velikosti alespoň 8 GB. Mezi čipové sady s touto kapacitou patří:
  • Intel 975X,
  • Intel P965,
  • Intel 955X na soketu 775,
  • čipové sady podporující procesory AMD používající sokety F, 940, 939 a AM2. Tyto čipové řady zahrnují jakoukoli kombinaci procesoru a soketu AMD, kdy se řadič paměti nachází v procesoru.
 • Procesor musí podporovat instrukční sadu x64. Procesory AMD64 a Intel EM64T podporují tuto instrukční sadu.
 • Systém BIOS musí podporovat funkci přemapování paměti. Funkce přemapování paměti umožňuje přemapování segmentu paměti, který byl dříve přepsán prostorem konfigurace sběrnice PCI (Peripheral Component Interconnect), nad řádek adresy 4 GB. Tuto funkci je třeba v počítači povolit pomocí konfiguračního nástroje systému BIOS. Pokyny k povolení této funkce naleznete v dokumentaci k počítači. Velká část počítačů určených pro konečné uživatele („spotřebitelské“ počítače) nemusí podporovat funkci přemapování paměti. V souvislosti s touto funkcí se v dokumentaci a v konfiguraci systému BIOS nepoužívá žádná standardní terminologie. Proto může být nutné prostudovat popisy jednotlivých dostupných nastavení konfigurace systému BIOS a určit tak, zda některé z nastavení povolí funkci přemapování paměti.
 • Je třeba použít 64bitovou (x64) verzi systému Windows Vista.

Chcete-li zjistit, zda počítač splňuje tyto požadavky, obraťte se na dodavatele počítače.Poznámka: Pokud se velikost paměti RAM nainstalované v počítači rovná velikosti adresního prostoru podporovaného čipovou sadou, je velikost celkové systémové paměti dostupné operačnímu systému vždy menší než velikost nainstalované fyzické paměti RAM. Berme v úvahu například počítač s čipovou sadou Intel 975X podporující adresní prostor o velikosti 8 GB. Pokud nainstalujete paměť RAM o velikosti 8 GB, bude velikost systémové paměti dostupné operačnímu systému snížena konfiguračními požadavky sběrnice PCI. V tomto případě konfigurační požadavky sběrnice PCI snižují paměť dostupnou operačnímu systému o velikost v rozsahu přibližně 200 MB až 1 GB. Míra snížení závisí na konkrétní konfiguraci.

Další informace

Problémy s kompatibilitou ovladačů způsobené režimem rozšíření rozsahu fyzických adres (PAE)

Problémy s kompatibilitou ovladačů vztahující se k funkci Zabránění spuštění dat (DEP) jsou obvykle problémy s kompatibilitou způsobené režimem rozšíření rozsahu fyzických adres (PAE).

Poznámka: Režim rozšíření rozsahu fyzických adres je požadován pouze v počítačích s procesory, které podporují hardwarové vynucení funkce Zabránění spuštění dat.

Funkce Zabránění spuštění dat může způsobit problémy s kompatibilitou jakéhokoli ovladače, který provádí generování kódu nebo používá jiné techniky ke generování spustitelného kódu v reálném čase. Velká část ovladačů, u nichž se vyskytly tyto problémy, byla opravena. Jelikož je funkce Zabránění spuštění dat pro ovladače používané v 64bitových verzích systému Windows vždy zapnutá, docházelo u těchto ovladačů často k problémům s kompatibilitou. Nelze však zaručit, že byly aktualizovány všechny ovladače a že nyní zahrnují opravu problémů s kompatibilitou způsobených režimem rozšíření rozsahu fyzických adres. Existuje však jen málo ovladačů, které používají tyto techniky. Samotná funkce Zabránění spuštění dat obvykle nezpůsobuje problémy s kompatibilitou ovladačů.

Hlavní problémy s kompatibilitou ovladačů, se kterými se můžete setkat, nastanou při používání režimu rozšíření rozsahu fyzických adres v 32bitových počítačích. Režim rozšíření rozsahu fyzických adres umožňuje procesorům používat více než 4 GB paměti. Hlavní rozdíl mezi schématy stránkování v paměti za použití technologie rozšíření rozsahu fyzických adres a schématy stránkování v paměti bez použití této technologie spočívá v tom, že v režimu rozšíření rozsahu fyzických adres je požadována další úroveň stránkování. Režim rozšíření rozsahu fyzických adres požaduje tři úrovně stránkování namísto dvou.

Pokud je povolený režim rozšíření rozsahu fyzických adres, nemusí se některé ovladače načíst, protože zařízení nepodporuje 64bitové adresování. Ovladače mohly být také vytvořeny s předpokladem, že režim rozšíření rozsahu fyzických adres požaduje více než 4 GB paměti. Takové ovladače jsou vytvořeny s předpokladem, že v režimu rozšíření rozsahu fyzických adres obdrží ovladače vždy 64bitové adresy a že ovladač nebo zařízení nemůže tyto adresy přeložit.

Jiné ovladače se mohou spustit v režimu rozšíření rozsahu fyzických adres, ale přitom způsobovat nestabilitu systému z důvodu přímé úpravy položek stránkovací tabulky (PTE) systému. Tyto ovladače očekávají 32bitové položky stránkovací tabulky, ale v režimu rozšíření rozsahu fyzických adres obdrží 64bitové položky stránkovací tabulky.

Nejběžnější problém kompatibility ovladačů v režimu rozšíření rozsahu fyzických adres se týká přenosů DMA a přidělení registru pro mapování. Velká část zařízení, která podporují režim DMA (obvykle 32bitové adaptéry), nemůže používat 64bitové fyzické adresování. Když taková zařízení běží ve 32bitovém režimu, mohou adresovat celý fyzický adresní prostor. V režimu rozšíření rozsahu fyzických adres mohou být data na fyzické adrese vyšší než 4 GB. Systém Microsoft Windows 2000 Server a novější verze systému Windows poskytují dvojí ukládání do vyrovnávací paměti u přenosů DMA, což umožňuje fungování zařízení s těmito omezeními v uvedené situaci. Systém Windows 2000 Server a novější verze systému Windows toho dosahují poskytnutím 32bitové adresy označené v registru pro mapování. Zařízení může provádět přenos DMA na 32bitovou adresu. Jádro zkopíruje paměť na 64bitovou adresu, kterou poskytne ovladači. Pokud je režim rozšíření rozsahu fyzických adres v počítači zakázaný, nepožadují ovladače 32bitových zařízení přiřazení systémové paměti k jejich registru pro mapování. Dvojí ukládání do vyrovnávací paměti tedy není vyžadováno, protože všechna zařízení a ovladače jsou obsaženy v 32bitovém adresním prostoru. Testy ovladačů 32bitových zařízení v počítačích se 64bitovými procesory prokázaly, že klientsky testované ovladače podporující DMA obvykle předpokládají neomezenou velikost registrů pro mapování.

Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
Vlastnosti

ID článku: 929605 - Poslední kontrola: 24. 9. 2011 - Revize: 1

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition

Váš názor