Nelze získat přístup k síťovým prostředkům a překlad názvů domén není úspěšné při navázání připojení VPN k podnikové síti z počítače se systémem Windows Vista

Příznaky

Vytvoříte připojení virtuální privátní sítě (VPN) k podnikové síti z počítače se systémem Windows Vista. Při pokusu o přístup k síťovým prostředkům, můžete zaznamenat následující příznaky:
 • Nelze získat přístup k síťovým prostředkům.
 • Překlad názvů domén není úspěšná.

Příčina

Tomuto problému může dojít, pokud platí jedna z následujících podmínek:
 • Počítač není připojen k doméně systému Windows. Například vytvořit připojení VPN z domácího počítače k podnikové síti.
 • Počítač je nakonfigurován pro použití protokolu TCP/IP verze 6 (TCP/IPv6). Kromě toho TCP/IP verze 4 (TCP/IPv4) není v počítači nainstalována nebo není povolena u připojení VPN.
 • V počítači je nainstalován protokol TCP/IPv4. Však nelze získat přípony systému DNS (Domain Name) pro protokol TCP/IPv4 adresu.
K tomuto problému dochází, protože Dynamic Host Configuration Protocol verze 6 (DHCPv6) nepodporuje přípony DNS specifické pro připojení. Proto přípon DNS musí být nakonfigurován pomocí protokolu TCP/IPv4 ručně nebo automaticky.

Jak potíže obejít

Chcete-li tento problém vyřešit ručně nakonfigurujte příponu DNS pro adresu TCP/IPv4 v připojení VPN. Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko StartStart button , klepněte pravým tlačítkem na síťa potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 2. Klepněte na položku Spravovat síťová připojení.
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši připojení VPN, které chcete konfigurovat a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 4. User Account Control permission Pokud se zobrazí výzva k potvrzení, že chcete pokračovat, klepněte na tlačítko pokračovat.
 5. V seznamu Toto připojení používá následující položky na kartě sítě klepněte na položku Internet Protocol verze 4 (TCP/IPv4)a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 6. Klepněte na tlačítko Upřesnita potom klepněte na kartu DNS .
 7. Zadejte příponu DNS pro připojení a potom třikrát klepněte na tlačítko OK .

Další informace

Další informace o protokolu TCP/IPv6 a systému Windows Vista naleznete na následujících webech společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 929853 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor