Nástroje pro správu systému Windows Server 2003 není správně nainstalován v klientských počítačích se systémem Windows 7 a Windows Vista

Příznaky

Při pokusu o instalaci systému Windows Server 2003 SP1 Administration Tools Pack (adminpak.msi) v počítači se systémem Windows 7, zobrazí se následující upozornění:
Tento program má známé potíže s kompatibilitou


Zkontrolujte online Pokud řešení k dispozici z webu společnosti Microsoft. Pokud jsou řešení nalezena, zobrazí systém Windows automaticky web obsahující seznam kroků, které můžete provést.
Okno zprávy s názvem Pomocník s kompatibilitou programů.

Okno zprávy obsahuje následující tlačítka:
  • Zkontrolovat řešení Online
  • Spuštění programu
  • Zrušit
Pokud klepnete na tlačítko Kontrola řešení Online, obdržíte následující druhé upozornění:
Nalezeno žádné řešení pro nástroje pro správu systému Windows 2003. Systém Windows vás upozorní, pokud řešení k dispozici. Další informace o tomto programu od společnosti Microsoft.
V počítači se systémem Windows Vista instalace systému Windows Server 2003 SP1 Administration Tools Pack zdánlivě dokončí a neobdržíte upozornění.

Příčina

Nástroje pro správu systému Windows Server 2003 je podporována pouze pro instalaci a použití v počítačích se systémem Windows XP nebo Windows Server 2003.Nástroje pro správu systému Windows Server 2003 nesprávně nainstaluje do počítačů se systémem Windows Vista a Windows 7. Nástroje, které jsou zahrnuty v systému Windows Server 2003 Administration Tools Pack navíc nejsou testovány pro provoz na počítačích se systémem Windows Vista nebo Windows 7. Proto není produkt pro tyto instalace podporován.

Řešení

Chcete-li vyřešit tento problém, nainstalujte balíček Microsoft Server pro správu nástroje pro Vzdálenou správu, který je kompatibilní s vaším operačním systémem.

Poznámka: Pomocí sady Nástroje pro správu příkazového řádku a grafické uživatelské rozhraní (GUI) nástroje pro správu obsažené v klientech RSAT, Windows Vista a Windows 7 můžete vzdáleně spravovat role serveru v systému Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 a v některých případech systém Windows Server 2003 cílového počítače. RSAT je náhradní sada nástrojů pro správu a nástroje podpory v operačním systému Windows 2000 a operační systém Windows Server 2003.
Operační systémPostup instalace nástroje pro správu
Systém Windows VistaInstalace nástroje Microsoft vzdálenou správu serveru pro systém Windows Vista z http://www.microsoft.com.
Windows Server 2008Klepnutím zaškrtněte políčko Nástroje pro vzdálenou správu serveru v uzlu funkce ve Správci serveru.
Windows 7Nainstalujte nástroje pro správu vzdáleného serveru pro systém Windows 7.
Vzdálený Server Administration nástroje pro Windows 7 Release Candidate lze stáhnout z http://www.microsoft.com.
Poznámka: Beta verze (nebo všechny předchozí verze nejsou RTM) sady RSAT musí být odstraněny před instalací verze RTM sady RSAT.
Windows Server 2008 R2Klepnutím zaškrtněte políčko Nástroje pro vzdálenou správu serveru v uzlu funkce ve Správci serveru.
Pokud RSAT verzi nástrojů pro správu chybí nebo neobsahuje funkce, která se nachází ve starší verzi, nainstalovat tento nástroj na podporovaný operační systém verze nebo správu vzdáleného počítače pomocí Terminálové služby nebo funkce Vzdálená plocha.

Nepokoušejte se kopírovat, instalovat nebo spouštět starší verze sady nástrojů pro správu v počítači, který je spuštěn v nepodporovaném operačním systému. Například nedojde k pokusu zkopírovat nebo nainstalovat nástroje pro správu systému Windows Server 2003 v počítači se systémem Windows 7. Podobně není zkuste zkopírovat nebo nainstalovat sadu nástrojů pro správu systému Windows 7 v počítači se systémem Windows XP nebo v počítači se systémem Windows Vista.
Vlastnosti

ID článku: 930056 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor