Popis aktualizace zabezpečení pro rozhraní.NET Framework 1.0 Service Pack 3 pro systém Windows XP Media Center a Windows XP Tablet PC: 10 července 2007

ÚVOD

Společnost Microsoft vydala bulletin zabezpečení MS07-040. Bulletin zabezpečení obsahuje všechny podstatné informace o této aktualizaci zabezpečení pro programy, které jsou uvedeny v části "Platí pro". Tyto informace zahrnují soubor manifestu a možností nasazení. Chcete-li zobrazit celý bulletin zabezpečení, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:

Informace o odinstalaci aktualizace

Chcete-li tuto aktualizaci odebrat pomocí položky "Přidat nebo odebrat programy" v Ovládacích panelech.

Známé problémy

Další informace o problémech, které mohou nastat po instalaci aktualizace zabezpečení pro Microsoft rozhraní.NET Framework 1.0 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

936597 se aplikace nebo prvek nespustí při pokusu o spuštění značek HREF 1.0 rozhraní.NET Framework, aby ukazovaly na spravovanou spustitelnou aplikaci nebo na ovládací prvek

Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

944746 oprava: ID události: 1008, ke kterému dochází po instalaci aktualizace zabezpečení MS07-040 na počítači, který má rozhraní.NET Framework 1.0 nainstalováno

Vlastnosti

ID článku: 930494 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor