Při se pokusí spustit aplikaci klienta SoftGrid chybová zpráva: "kód chyby: xxxxxx-xxxxxx0A-20000194"

Příznaky

Microsoft SoftGrid Client pokusí spustit aplikaci. Však pokus se nezdaří a zobrazí se chybová zpráva podobná následující:
Klient SoftGrid nemohl spustit < název_aplikace >.
Balíček požadovaných nebyl nalezen v úložišti dat systému nebo přidružený k balíčku soubory nebyl nalezen na serveru. Oznamte následující kód chyby na správce systému.
Kód chyby: xxxxxx xxxxxx0A-20000194
V souboru protokolu klienta SoftGrid (Sftlog.txt) se může zobrazit položka podobná následující:
V souboru protokolu SoftGrid Virtual aplikační Server (Sft-server.log) se může zobrazit položka podobná následující:

Příčina

Tomuto chování může dojít, pokud platí jedna nebo více následujících podmínek jsou pravdivé:
 • Pokoušíte se spustit aplikaci povoleno SoftGrid, který nebyl přidán do konzoly Správa SoftGrid.
 • Souboru .sft, který je zadaný v souboru .osd neexistuje v rámci struktury obsahu adresáře.
 • Cesta nebo název souboru .sft, který je uveden v Relativní cesta k souboru Softricity položka je neplatná.
 • Poskytovatel zásad, která je určena v souboru .osd neexistuje.

Řešení

Tyto informace poskytuje řešení pro každou příčinu, která je uvedena v části "Příčina".
 • Pokoušíte se spustit aplikaci povoleno SoftGrid, který nebyl přidán do konzoly Správa SoftGrid

  Existují dvě podmínky, za kterých lze úspěšně spustit aplikaci povoleno SoftGrid, který nebyl přidán do konzoly Správa SoftGrid zkuste:
  • Dvakrát klikněte na soubor .osd aplikace povoleno SoftGrid.
  • Poklepejte na ikonu zástupce aplikace povoleno SoftGrid, který byl odebrán z SoftGrid správu klientů.

   Poznámka: Zástupce není odebrána při odebrání aplikace povoleno SoftGrid z SoftGrid správu klientů. Zástupce není odstraněna, pokud jste ručně zástupce zkopírujte do alternativního umístění při přidání aplikace SoftGrid správu klientů. Po novější aplikace odebrána, SoftGrid správu klientů není vědoma alternativní umístění a není odebrán zástupce.
 • Souboru .sft, který je zadaný v souboru .osd neexistuje v rámci struktury obsahu adresáře

  V rámci struktury adresáře s obsahem neexistuje soubor .sft. Tento soubor .sft je určen v atributu HREF prvku CODEBASE .osd souboru.

  Zvažte následující scénář. V souboru .osd je nakonfigurován jako v následujícím příkladu:
  HREF="rtsp://%SFT_SOFTGRIDSERVER%:554/Softricity/sft_ea70.v1.sft"
  Adresář s obsahem je nakonfigurován jako příklad následující cestu:
  C:\Program Files\Softricity\SoftGrid Server\content
  V tomto scénáři Microsoft SoftGrid nelze spustit aplikaci, pokud sft_ea70.v1.sft soubor neexistuje v podadresáři Softricity následující cesta obsahu adresáře:
  C:\Program Files\Softricity\SoftGrid Server\content\Softricity
  .
 • Je neplatná cesta nebo název souboru .sft, který je uveden v "Softricity relativní cesta k souboru"

  Relativní cesta k souboru Softricity musí obsahovat pouze podadresář obsahu adresáře a název souboru .sft. Například název souboru .sft je example.sft a existuje v podadresáři Aplikace příklad obsahu adresáře. Pokud je obsah adresáře C:\Program Files\Softricity\SoftGrid Server\content, Relativní cesta k souboru Softricity je například Applications\example.sft. Pokud adresář s obsahem \\SERVERNAME\content, je Relativní cesta k souboru Softricity stále například Applications\example.sft.

  Chcete-li ověřit, že obsahuje relativní cesty pouze podadresář obsahu adresáře a název souboru .sft, postupujte takto: takto:
  1. Z nástroje pro správu spusťte SoftGrid Management Console.
  2. Rozbalte SoftGrid systémy< název_serveru > balíčky < verze balíčku aplikace, který není na začátku > .
  3. Poklepejte na položku verze balíčku aplikace se nespustí.
  4. Ověřte, že Relativní cesta k souboru Softricity obsahuje pouze podadresář obsahu adresáře a název souboru .sft.
 • Poskytovatel zásad, která je určena v souboru .osd neexistuje.

  Poskytovatel zásad, ?Customer = určuje neexistuje. Tato zásada poskytovatel je určen v atributu HREF prvku CODEBASE .osd souboru

  Zvažte následující scénář. SoftGrid prostředí obsahuje více zásad poskytovatele jako výchozí zprostředkovatel a vlastní zásady zprostředkovatele s názvem Anonymous. Kromě toho je nutné nakonfigurovat soubor .osd pomocí anonymní poskytovatel zásad. V tomto scénáři. Atribut HREF prvku CODEBASE .osd souboru musí být uveden jako v následujícím příkladu.

  HREF="rtsp://%SFT_SOFTGRIDSERVER%:554/Softricity/sft_ea70.v1.sft?Customer=Anonymous"
  Poznámka: Pokud název zprostředkovatele zásady, které následuje ?Customer = neexistuje, Microsoft SoftGrid nelze spustit aplikaci.
Další informace o podmínky používání naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 930614 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor