Moveuser.exe není kompatibilní se systémem Windows Vista a je nahrazen novou funkci Win32_UserProfile rozhraní WMI

Souhrn

Nástroje sady Windows Resource Kit Moveuser.exe není kompatibilní se systémem Windows Vista. V dřívějších verzích systému Windows Moveuser.exe slouží k mapování existujícího profilu účtu místního uživatele do nového profilu domény, když je počítač v pracovní skupině je připojen k doméně. Také nástroj lze použít také k mapování existujícího profilu účtu domény na jiný nový profil účtu domény. Nelze však použít nástroj Moveuser.exe k provádění těchto úkolů v počítači se systémem Windows Vista.

Řešení

Informace o aktualizaci Service pack

Tento problém vyřešíte pomocí nejnovější aktualizace service pack pro systém Windows Vista. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
935791 jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro systém Windows Vista

Opravy hotfix a aktualizace zabezpečení zahrnuté v aktualizaci SP2 pro systém Windows Vista Service a pro systém Windows Server 2008

Další informace o opravách hotfix a aktualizace zabezpečení, které jsou zahrnuty v aktualizaci SP2 pro systém Windows Vista a Windows Server 2008, naleznete na následujícím webu TechNet společnosti:-Poznámka: Seznam oprav hotfix a aktualizací zabezpečení je v současné době k dispozici pouze v angličtině.

Informace o aktualizaci


Po instalaci aktualizace, která je popsána v tomto článku, je v systému Windows Vista přidat zprostředkovatele uživatelského profilu WMI Windows Management Instrumentation () (Win32_UserProfile). Tento zprostředkovatel služby WMI uživatelského profilu nahradí Moveuser.exe v systému Windows Vista. Nový zprostředkovatel WMI uživatelského profilu lze mapovat existující profil místní účet na nový účet domény. Je také lze mapovat existující profil doménového účtu do nového profilu doménového účtu. Jsou k dispozici pro stahování Microsoft Download Center následující soubory:

Systém Windows Vista, 32bitové verze
Download Stáhněte balíček Windows6.0-KB930955-x86.msu

Systém Windows Vista, 64bitové verze
Download Stáhnout balíček Windows6.0-KB930955-x64.msu. Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
119591 jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Microsoft zkontroloval tento soubor na přítomnost virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici k datu, kdy byl soubor vydán. Soubor je uložen na zabezpečených serverech, které pomáhají zabránit neoprávněným změnám v souboru.

Předpoklady

Chcete-li nainstalovat tuto aktualizaci, musíte mít nainstalován systém Windows Vista.

Požadavek na restartování

Po instalaci této aktualizace musíte restartovat počítač.

Informace o nahrazení aktualizace

Tato aktualizace nenahrazuje žádné jiné aktualizace.

Informace o souborech

Anglická verze této aktualizace má atributy souborů (nebo novější) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Chcete-li najít rozdíl mezi časem UTC a místním časem, použijte kartu časové pásmo v položce datum a čas v okně Ovládací panely.
Systém Windows Vista, 32bitové verze
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Profprov.dll6.0.6000.2051532 76816-Jan-200703:35x86
Profsvc.dll6.0.6000.20515163,84016-Jan-200703:35x86
Userprofilewmiprovider.mofNení k dispozici10,70216-Jan-200700:02Není k dispozici
X86_microsoft-windows-profsvc.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20515_none_24c745098e822984.manifestNení k dispozici69116-Jan-200717:13Není k dispozici
X86_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20515_none_fa4ee34c4ea7bad8.manifestNení k dispozici49,15216-Jan-200717:14Není k dispozici
Systém Windows Vista, 64bitové verze
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Amd64_microsoft-windows-profsvc.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20515_none_80e5e08d46df9aba.manifestNení k dispozici69516-Jan-200717:13Není k dispozici
Amd64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20515_none_566d7ed007052c0e.manifestNení k dispozici49,15216-Jan-200717:19Není k dispozici
Profprov.dll6.0.6000.2051549,15216-Jan-200704:42x64
Profsvc.dll6.0.6000.20515180,22416-Jan-200704:42x64
Userprofilewmiprovider.mofNení k dispozici10,70216-Jan-200700:02Není k dispozici

Další informace

Informace o použití zprostředkovatele rozhraní WMI uživatelského profilu

 • Profil uživatele zdroje nemůže být soukromé.
 • Žádné přesměrování složky na místní jednotce nebo na serveru, je nutné zakázat.
 • Není zachován přístup k následující nastavení:
  • Šifrované soubory
  • Certifikáty
  • Obrázek uživatelského účtu
 • Zakážete šifrování pro soubory před mapování libovolného profilu na jiný nový profil účtu uživatele.
 • Uložená hesla uživatele nebudou mapovány z místního uživatelského profilu na profil domény. Proto uživatel vyzváni k opětovné zadání hesla při prvním přístupu přidružený program. Například uživatel vyzváni znovu zadat heslo pro Windows Live Messenger při prvním spuštění programu po přesunutí profilu.
 • Zprostředkovatel služby WMI uživatelského profilu je implementován jako jiné rozhraní WMI pomocí nástroje služby WMI, skripty nebo aplikace používající rozhraní COM služby WMI. Další informace o použití služby WMI naleznete v tématu "O služby WMI" na následujícím webu MSDN:
 • Informace zejména o funkce pro správu, které podporuje zprostředkovatel služby WMI uživatelského profilu, použijte nástroj k procházení úložiště prozkoumat třídy v oboru názvů \root\CIMV2.

Příklady skriptů jazyka Visual Basic

 • Následující ukázkový skript jazyka Microsoft Visual Basic načte objekt profilu uživatele pomocí uživatelského jména a domény a poté odstraní objekt profilu uživatele.
  strComputer ="." 
  Set objAccount = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\" _
  & strComputer &"\root\cimv2:Win32_UserAccount." _
  &"Domain='contoso',Name='fabrikam'")

  Set objUserProfile = GetObject("winmgmts:{impersonationlevel=impersonate}!\\" _
  & strComputer &"\root\cimv2:Win32_UserProfile." _
  &"SID='" & objAccount.SID &"'")

  objUserProfile.Delete_

 • RoamingPreferenceje jediná vlastnost, kterou lze nastavit uživatelem, který má pověření pro správu. Následující ukázkový skript jazyka Visual Basic se načte a zobrazí informace o všech profilů v místním počítači.
  • Ve vzdáleném počítači spustit skript jazyka Visual Basic, nastavte hodnotu proměnné strComputer na název nebo adresu IP vzdáleného počítače. Zástupný symbol název_vzdáleného_počítače slouží k nastavení proměnné v následujícím příkladu:

   strComputer = "Název_vzdáleného_počítače".
  • Po spuštění tohoto skriptu pomocí Wscript.exe jednu řadu zprávou se zobrazí pro každý profil. Zobrazí jeden zprávou pro každý profil. Máte klepněte na tlačítko OKzavřete každou zprávu.
  • Chcete-li zabránit tyto zprávou, spusťte skript pomocí příkazu Cscript.exe místo Wscript.exe. Při použití Cscript.exe informace se zobrazí v příkazovém řádku namísto jako se zprávami. Chcete-li pomocí nástroje Cscript.exe spuštěním následujícího skriptu, zadejte cscript.exe script_namena příkazovém řádku a stiskněte klávesu ENTER.
strComputer ="."Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer &"\root\cimv2")
Set colProfiles = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_UserProfile")
For Each objProfile in colProfiles
Set objSID = objWMIService.Get("Win32_SID.SID='" & objProfile.SID &"'")
Wscript.Echo"======================================================"& VBNewLine _
&"Sid:" & objProfile.Sid & VBNewLine _
&"User Name:" & objSID.AccountName & VBNewLine _
&"User Domain:" & objSID.ReferencedDomainName & VBNewLine _
&"LocalPath:" & objProfile.LocalPath & VBNewLine _
&"Loaded:" & objProfile.Loaded & VBNewLine _
&"RefCount:" & objProfile.RefCount & VBNewLine _
&"RoamingConfigured:" & objProfile.RoamingConfigured & VBNewLine _
&"RoamingPath:" & objProfile.RoamingPath & VBNewLine _
&"RoamingPreference:" & objProfile.RoamingPreference & VBNewLine _
&"Status:" & objProfile.Status & VBNewLine _
&"LastUseTime:" & objProfile.LastUseTime & VBNewLine _
&"LastDownloadTime:" & objProfile.LastDownloadTime & VBNewLine _
&"LastUploadTime:" & objProfile.LastUploadTime & VBNewLine
Next

Další informace o terminologii používané při popisu aktualizací softwaru získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Vlastnosti

ID článku: 930955 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor