MS07-040: Chyby zabezpečení v rozhraní.NET Framework by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu

ÚVOD

Společnost Microsoft vydala bulletin zabezpečení MS07-040. Tento bulletin zabezpečení obsahuje všechny podstatné informace o aktualizaci zabezpečení odpovídající. Tyto informace zahrnují soubor manifestu a možností nasazení. Chcete-li zobrazit celý bulletin zabezpečení, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:

Další informace

Známé problémy s touto aktualizací zabezpečení

V následující tabulce jsou uvedeny známé problémy s touto aktualizací zabezpečení. Pomoc s instalací aktualizací:
Podpora služby Microsoft Update

Řešení zabezpečení pro odborníky v oblasti IT:
TechNet Security Troubleshooting a podpory

Chránit počítač se systémem Windows před viry a malwarem:
Centrum zabezpečení a antivirové řešení

Místní podpora pro vaši zemi:
Mezinárodní podporaChcete-li používat tabulku, podívejte se na horní dva řádky v tabulce. Najděte sloupec příslušného čísla článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base pro aktualizaci, která odpovídá verzi rozhraní.NET Framework, kterou používáte. Řádky obsahující "X" odpovídají článku znalostní báze Knowledge Base, který popisuje známý problém pro verzi rozhraní.NET Framework, kterou používáte. Klepněte na číslo článku v levém sloupci zobrazíte článek.
KB930494
Rozhraní.NET Framework 1.0 SP3
KB928367
Rozhraní.NET Framework 1.0 SP3
KB928366
Rozhraní.NET Framework 1.1 SP1
KB933854
Rozhraní.NET Framework 1.1 SP1
KB929729
Rozhraní.NET Framework 1.1 SP1
KB928365
Rozhraní.NET Framework 2.0
KB929916
Rozhraní.NET Framework 2.0
Článek znalostní báze Microsoft Knowledge BaseMedia Center a Tablet PCVista, Windows Server 2003, Windows 2000, Windows XPSystém Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003 x64 a IA-64Windows Server 2003 x86VistaWindows Server 2003 a Windows XP, Windows 2000Vista
923100XXXXX
923101XX
931846XX
934229XX
934711XXXXX
934712XX
934793XX
936597XX
939160XXX
939949X
940332XXX
940521X
940947X
941386XX
941789X
942086XX
943804X
944746XX
944925X

Články znalostní báze Microsoft Knowledge Base, které popisují známé problémy s touto aktualizací zabezpečení

Další informace o známých problémech, které jsou uvedeny v této tabulce klepněte na následující čísla článku zobrazení v článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
923100 při pokusu o instalaci aktualizace pro rozhraní.NET Framework 1.0, 1.1 nebo 2.0, zobrazí kód chyby "0x643" služby Windows Update nebo kód chyby Instalační služba Windows Installer "1603"
923101 chybová zpráva při pokusu o instalaci aktualizace zabezpečení pro rozhraní rozhraní.NET Framework 2.0 v počítači se systémem Windows Server 2003 x64 Edition: zpráva: Chyba 1324. "Program Files" složka obsahuje neplatný znak"
931846 může nelze spustit SQL Server 2005 Integration Services balíčky, které obsahují skript úkoly nebo skriptové součásti.
934229 "Přidat odkaz na web" stránka přestane reagovat a odkaz není přidán při pokusu přidat nový odkaz do adresáře webů na webu SharePoint Portal Server 2003
934711 při restartování počítače po odinstalaci aktualizace zabezpečení rozhraní.NET Framework 1.1 zobrazí chybová zpráva: "aplikace vydala požadavek modul Runtime, aby ji ukončil neobvyklým způsobem."
934712 upozornění při pokusu o instalaci aktualizace zabezpečení rozhraní.NET Framework 1.0 Service Pack 3 nebo rozhraní.NET Framework 1.1 Service Pack 1 v počítači se systémem Windows Vista: "že neznámý program požaduje přístup k počítači"
934793 Popis balíčku opravy hotfix serveru SharePoint Server 2007: 12. dubna 2007
936597 se aplikace nebo prvek nespustí při pokusu o spuštění značek HREF 1.0 rozhraní.NET Framework, aby ukazovaly na spravovanou spustitelnou aplikaci nebo na ovládací prvek
939160 Verze souboru vrácena zpět na verzi nainstalovanou poslední aktualizací service pack když odeberete některé aktualizace zabezpečení rozhraní.NET Framework 1.0 nebo 1.1 rozhraní.NET Framework
939949 chybová zpráva při spuštění aplikace nebo při pokusu o přístup k webu v počítači, který má konkrétní aktualizaci softwaru rozhraní.NET Framework 2.0 nainstalována: "Název kultury"Kultury"není podporováno"
940332 chybová zpráva při instalaci aktualizace pro rozhraní.NET Framework 1.0 nebo 1.1 rozhraní.NET Framework: "nainstalovat opravu upgradu nemůže být službou Instalační služba Windows Installer"
940521 chování tříd UTF8Encoding, UnicodeEncoding a UTF32Encoding třídy změny po instalaci aktualizace zabezpečení rozhraní.NET Framework 2.0, je popsána v bulletinu zabezpečení MS07-040
940947 chybová zpráva po instalaci aktualizace zabezpečení 931212 (MS07-040) do systému Windows 2000 s aktualizací Service Pack 4: "Chyba 127: uvedená procedura nebyla nalezena."
941386 oprava: chybová zpráva při spuštění ASP.NET 2.0 webové aplikace, která je postaveny na rozhraní.NET Framework 2.0 po instalaci aktualizace zabezpečení MS07-040: "Typ 'System.Web.HttpHeaderCollection' není označen jako serializovatelný"
941789 se zobrazí chybové zprávy po instalaci aktualizace zabezpečení 931212 (MS07-040) na serveru front-end Web služby Windows SharePoint Services 3.0 nebo na serveru SharePoint Server 2007 Web front-end
942086 oprava: chybová zpráva při spuštění ASP.NET 2.0 webové aplikace, která je integrována v rozhraní.NET Framework 2.0: "konstruktoru rekonstruovat objekt typu < vlastní objekt > nebyl nalezen."
943804 oprava: znaky některé sady Unicode vrácené vlastností Application.ExecutablePath rozhraní.NET Framework 2.0 jsou zobrazeny jako "?"
944746 Oprava: ID události: 1008, ke kterému dochází po instalaci aktualizace zabezpečení MS07-040 na počítači, který má rozhraní.NET Framework 1.0 nainstalováno
944925 Oprava: Můžete obdržet výjimka chybová zpráva při serializaci objektu ObjRef mezi klientským počítačem a počítači serveru po instalaci aktualizace MS07-040 pouze do klientského počítače

Články znalostní báze Microsoft Knowledge Base, které popisují jednotlivé balíčky pro tuto aktualizaci zabezpečení

Další informace o jednotlivých balíčcích pro tuto aktualizaci zabezpečení získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

930494 Popis aktualizace zabezpečení pro rozhraní.NET Framework 1.0 Service Pack 3 pro systém Windows XP Media Center a Windows XP Tablet PC: 10 července 2007

928367 Popis aktualizace zabezpečení pro rozhraní.NET Framework 1.0 Service Pack 3 pro systém Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP a Windows 2000: 10 července 2007

928366 Popis aktualizace zabezpečení pro rozhraní.NET Framework 1.1 Service Pack 1 pro systém Windows XP a Windows 2000: 10 července 2007

Popis aktualizace zabezpečení pro rozhraní.NET Framework 1.1 Service Pack 1 pro systém Windows Server 2003 933854 : 10 července 2007

Popis aktualizace zabezpečení pro rozhraní.NET Framework 1.1 Service Pack 1 pro systém Windows Vista 929729 : 10 července 2007

928365 Popis aktualizace zabezpečení pro rozhraní rozhraní.NET Framework 2.0 pro systém Windows Server 2003, Windows XP a Windows 2000: 10 července 2007

929916 Popis aktualizace zabezpečení pro rozhraní rozhraní.NET Framework 2.0 pro systém Windows Vista: 10 července 2007

Další informace o této aktualizaci zabezpečení

Po instalaci této aktualizace se změní chování kódování UTF8Encoding, UnicodeEncoding a UTF32Encoding tak požadavky standardu Unicode 5.0 na kódování Unicode. Neautorizované a neplatné bajty nebudou odebrány. Místo toho budou nahrazeny znak Unicode U + FFFD, nahrazovacím znakem kódování Unicode.

Další informace o tomto chování klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

940521 Chování tříd UTF8Encoding, UnicodeEncoding a UTF32Encoding třídy změny po instalaci aktualizace zabezpečení pro rozhraní.NET Framework 2.0, která je popsána v bulletinu zabezpečení MS07-040

Software obsahující tuto chybu

Tento článek se týká následujících verzí rozhraní.NET Framework společnosti Microsoft při použití s odpovídajícími operačními systémy Microsoft:

 • Rozhraní.NET Framework 1.0 Service Pack 3 při použití:

  • Systém Windows 2000 Service Pack 4
  • Systém Windows XP Service Pack 2
  • Systém Windows XP Service Pack 3
  • Windows XP Professional x64 Edition
  • Systém Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
  • Windows XP Tablet PC Edition 2005
  • Systém Windows XP Media Center Edition 2005
  • Windows Server 2003 Service Pack 1
  • Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Windows Server 2003 pro systémy s procesorem Itanium při použití:

   • Windows Server 2003 Service Pack 1
   • Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Vydání systému Windows Server 2003 x64
  • Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
  • Systém Windows Vista
  • Windows Vista Service Pack 1
  • Windows Server 2008
 • Rozhraní.NET Framework 1.1 Service Pack 1 v systémech:

  • Systém Windows 2000 Service Pack 4
  • Systém Windows XP Service Pack 2
  • Systém Windows XP Service Pack 3
  • Windows XP Professional x64 Edition
  • Systém Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
  • Windows Server 2003 Service Pack 1
  • Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Windows Server 2003 pro systémy s procesorem Itanium při použití:

   • Windows Server 2003 Service Pack 1
   • Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Vydání systému Windows Server 2003 x64
  • Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
  • Systém Windows Vista
  • Windows Vista Service Pack 1
  • Windows Vista x64 Edition
  • Windows Vista x64 Edition Service Pack 1
  • Windows Server 2008
  • Vydání systému Windows Server 2008 x64
  • Windows Server 2008 pro systémy s procesorem Itanium
 • Rozhraní.NET Framework 2.0 při použití:

  • Systém Windows 2000 Service Pack 4
  • Systém Windows XP Service Pack 2
  • Systém Windows XP Service Pack 3
  • Windows XP Professional x64 Edition
  • Systém Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
  • Windows Server 2003 Service Pack 1
  • Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Windows Server 2003 pro systémy s procesorem Itanium při použití:

   • Windows Server 2003 Service Pack 1
   • Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Vydání systému Windows Server 2003 x64
  • Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
  • Systém Windows Vista
  • Windows Vista x64 Edition
Vlastnosti

ID článku: 931212 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor