Postup při řešení problémů s kompatibilitou aplikací, které může instalační program přestat

ÚVOD

Tento článek popisuje, jak řešit problémy, které instalační program může přestat, protože program, který je nainstalován v počítači není kompatibilní se systémem Windows Vista.

Další informace

Při pokusu o instalaci systému Windows Vista, instalační program může znamenat, že je program, který je nainstalován v počítači není kompatibilní se systémem Windows Vista. V takovém případě se zobrazí "pevný blok" nebo "měkké blok".

Pevné zablokování

Dojde-li k pevné zablokování, instalační program nebude možné pokračovat, dokud je problém vyřešen. Pevné zablokování dochází, protože instalační program zjistil problém s počítačem systém Windows Vista by ponechat ve stavu poškozený, pokud instalační program pokračovat. Nelze klepněte na Další a pokračujte v instalaci systému Windows Vista. Jedinou možností je ukončit instalační program.

Podmíněné zablokování

Dojde-li k bloku měkké, zjistil instalační program hardwaru v počítači, který nebude fungovat správně po instalaci systému Windows Vista program nebo počítač. Však program nebo hardware, který byl zjištěn neopustí operační systém ve stavu poškozené. Lze na tlačítko Další pokračujte v instalaci systému Windows Vista. Je však pravděpodobné, že program nebo hardware, který byl zjištěn nebude pracovat správně po instalaci systému Windows Vista.

Řešení problémů, které mohou způsobit pevné zablokování nebo Podmíněné zablokování, doporučujeme obrátit se na dodavatele softwaru nebo programů, které chcete použít v systému Windows Vista, chcete-li ověřit kompatibilitu se systémem Windows Vista. Dodavatele softwaru bude často schopen vyřešit problém s kompatibilitou některým z následujících řešení:
  • Aktualizace, která zajistí aktuální verze programu kompatibilní se systémem Windows Vista.
  • Verze programu, který je kompatibilní se systémem Windows Vista.
  • Informace o změnách konfigurace pro zajištění kompatibility se systémem Windows Vista aplikace.

Krok 3: Odinstalovat program

Pokud program způsobuje pevné zablokování během procesu instalace systému Windows Vista, je nutné odinstalovat program před pokračováním instalace systému Windows Vista.
Přeinstalace programu a aktivaci
Uvědomte si, že pokud máte v úmyslu program přeinstalovat, po instalaci systému Windows Vista, a poté, co byl vyřešen problém s kompatibilitou, bude pravděpodobně nutné znovu aktivovat program po opětovné instalaci. V některých případech může být aktivace neúspěšná, pokud dodavatel softwaru zakazuje instalace programu na nový operační systém.

Aktivace je proces, který zaručuje, že je licencován spustit v počítači, kde je nainstalován program, který používáte. Aktivace obvykle vyžaduje, že dodavatel softwaru webového serveru je kontaktován přes Internet k ověření platnosti instalace programu. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se procesu aktivace programu na dodavatele softwaru, obraťte se na dodavatele softwaru. Další informace o systému Windows Vista a problémy s kompatibilitou programu, klepněte na následující čísla článků v článcích znalostní báze společnosti Microsoft:

931359 jak lze zjistit, zda jsou problémy s kompatibilitou programu před instalací systému Windows Vista

931361 jak řešit problémy, které brání program správně v počítači se systémem Windows Vista

931362 Pokročilé metody řešení programu, který se nespustí podle očekávání po instalaci v systému Windows Vista

Vlastnosti

ID článku: 931360 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor