Pokročilé metody řešení programu, který se nespustí podle očekávání po instalaci v systému Windows Vista

Tento článek je určen pro pokročilé uživatele počítače. Pokud se necítíte na postupy řešení potíží pro pokročilé uživatele, můžete chtít zvažte jednu z následujících možností:
 • Postupujte podle kroků v tomto článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base, který je určen pro běžné uživatele verzi:
  927386 jak řešit potíže s kompatibilitou programů v systému Windows Vista

 • Požádat někoho o pomoc nebo se obraťte na podporu. Informace o tomto postupu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Souhrn

Tento článek obsahuje pokyny pro řešení potíží, ke kterým dochází v případě, že program je nainstalován, ale nebude možné spustit v systému Windows Vista.

Tyto metody jsou určeny pro pokročilé uživatele počítače.

Příznaky

Pomocí metody řešení potíží v tomto článku, pokud se setkáte s některým z následujících příznaků:
 • Úspěšně upgradovat dřívější verzi systému Windows na systém Windows Vista. Po inovaci je program, který slouží ke spuštění očekávaným před upgradem na systém Windows Vista již pracuje podle očekávání.  Poznámka: Pokud problémy s kompatibilitou programu brání v instalaci systému Windows Vista, postupujte podle kroků v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  931360 jak řešení problémů s kompatibilitou aplikací, které může instalační program přestat

 • Úspěšně jste nainstalovali program v systému Windows Vista. Po instalaci program nelze spustit program nebo program se spustí, ale nemusí fungovat podle očekávání.

  Poznámka: Pokud problémy s kompatibilitou programu brání v instalaci programu, neprovádějte kroky v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  931361 jak řešit problémy, které brání program správně v počítači se systémem Windows Vista

PŘED ZAHÁJENÍM

Než začnete, ujistěte se, že jste vyzkoušeli následující kroky. Je známo, že tyto základní postupy řešení potíží vyřešit značný počet problémů s kompatibilitou Vista.
 • Spusťte program v režimu kompatibility.
 • Spusťte program jako správce.
 • Požádejte výrobce hardwaru o následující informace:
  • Známá verze programu, které nejsou kompatibilní se systémem Windows Vista
  • Všechny dostupné aktualizace, aby vaši verzi kompatibilní se systémem Windows Vista
  • Chcete-li program kompatibilní se systémem Windows Vista k dispozici konfigurační změny
Tyto kroky jsou popsány podrobně v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
927386 jak řešit potíže s kompatibilitou programů v systému Windows Vista

POKROČILÉ METODY ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Chcete-li program, který se nespustí podle očekávání po je nainstalován nebo je nainstalován program, který vyvolá chybovou zprávu za ni potíží, použijte následující metody řešení potíží.

Metoda 1: Zakázat režim Aero Glass při spuštění programu

V některých případech nemusí být kompatibilní s novou funkci Správce oken plochy a režim Aero Glass v systému Windows Vista program. Příznaky, které ukazují, že program není kompatibilní s režim Aero Glass, patří následující:
 • Blikání obrazovky
 • Artefakty plochy a oken
 • Okno aplikace není správně Malování na obrazovce
 • Okno programu Malování není vůbec a případně příčinou černé okno
Chcete-li zjistit, zda je problém s kompatibilitou programu týkající se režim Aero Glass, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start Start button a potom zadejte do pole Zahájit hledání zadejte název programu.
 2. V seznamu programy klepněte pravým tlačítkem myši na program, který odstraňujete a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Na kartě Kompatibilita klepnutím zaškrtněte políčko Zakázat rozvržení plochy .
Vyberete-li možnost Zakázat rozvržení plochy ve vlastnostech programu Windows Vista zakáže režim Aero Glass při každém spuštění programu. Po ukončení programu je opět povolena režim Aero Glass.

Pokud program stále nefunguje správně, přejděte k další metodě.

Metoda 2: Spustit program v nouzovém režimu

Poznámka: Chcete-li spustit počítač v nouzovém režimu, stiskněte klávesu F8 během spouštění počítače. Předtím, než se zobrazí indikátor průběhu systému Windows Vista, musí stiskněte klávesu F8.

Chcete-li zjistit, zda je problém, který nastane s programem způsobena jinou aplikaci, která běží na pozadí, doporučujeme restartovat počítač v nouzovém režimu a potom otestujte program. Pokud program lze správně spustit v nouzovém režimu, ale nelze správně spustit v normálním režimu, pravděpodobně je jiný program, který je v konfliktu s programem dotyčné.

Chcete-li zjistit, který program způsobuje konflikt s příslušný program, doporučujeme provést "čisté spuštění počítače" počítače. Čisté spuštění počítače se má zakázat co možná nejvíce služby na pozadí a programy. To pomáhá určit, které služby nebo programu mohou být příčinou problému. Další informace o tom, jak provést čisté spuštění pro odstraňování potíží, klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

929135 jak řešit problém po provedení čistého spuštění v systému Windows Vista

Pokud program stále nefunguje správně, přejděte k další metodě.

Metoda 3: Oprava instalace programu

Poznámka: Dříve než můžete opravit program, doporučujeme vytvořit bod obnovení systému. Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start Start button , klepněte na položku Ovládací panely, klepněte na položku systém a údržbaa potom na položku systém.
 2. V navigačním podokně klepněte na tlačítko Ochrana systému System Protection . Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci.
 3. Klepněte na kartu Ochrana systému a pak klepněte na tlačítko vytvořit.
 4. V dialogovém okně Ochrana systému zadejte popis a klepněte na tlačítko vytvořit.
Mnoho programů poskytují mechanismus k ověření a opravě stavu aplikace. Chcete-li zjistit, zda je možné pro daný program, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start Start button , a potom do pole Zahájit hledání zadejte programy a funkce .
 2. V seznamu programy klepněte na položku programy a funkce.
  User Access Control permission Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko pokračovat.
 3. Klepněte na název programu v seznamu programy a potom klepněte na tlačítko opravit , pokud je k dispozici možnost. Možnost opravy je umístěn ve stejném panelu nástrojů jako uspořádání a zobrazení. Pokud možnost opravit není k dispozici, program nemusí poskytovat mechanismus opravit.
 4. Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko pokračovat.
Pokud program stále nefunguje správně, přejděte k další metodě.

Metoda 4: Odinstalujte a znovu nainstalujte program

Poznámka: Před odinstalujte a znovu nainstalujte program, doporučujeme vytvořit bod obnovení systému. Chcete-li to provést, naleznete "Metoda 3: oprava instalace programu" část Podrobné kroky.

Pokud program neposkytuje mechanismus opravit, je možné tento problém vyřešit, je-li odinstalovat a znovu nainstalovat program. Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start Start button , a potom do pole Zahájit hledání zadejte programy a funkce .
 2. V seznamu programy klepněte na položku programy a funkce.
  User Access Control permission Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko pokračovat.
 3. Klepněte na program v seznamu programy a potom klepněte na tlačítko Odinstalovat nebo změnit nebo odinstalovat.
  User Access Control permission Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko pokračovat.
 4. Postupujte podle na obrazovce pokyny k odinstalaci programu.


  Poznámka: Program Compatibility Assistant (DPS) se spustí automaticky, klepněte na tlačítko odinstalovat pomocí doporučených nastavení.

  User Access Control permission Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko Povolit.
 5. Program přeinstalovat pomocí původního instalačního média programu. Před opětovnou instalací programu jej může pomoci, pokud povolíte možnost režimu kompatibility pro instalační program.
Přeinstalace programu a aktivaci
Uvědomte si, že může být nutné aktivovat program po opětovné instalaci. V některých případech může být aktivace neúspěšná, pokud dodavatel softwaru zakazuje instalace v rámci nového operačního systému. Aktivace je proces, který zajišťuje, že software, který používáte má licenci ke spuštění v počítači, kde je nainstalován. Aktivace obvykle vyžaduje, že dodavatel softwaru webového serveru je kontaktován přes Internet k ověření platnosti instalace programu. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se procesu aktivace programu na dodavatele softwaru, obraťte se na dodavatele softwaru.

Poznámka: Můžete být vyzváni k zadejte kód dodaný software výroba.

Pokud program stále nefunguje správně po provedení těchto kroků, program nemusí být kompatibilní se systémem Windows Vista.

Odkazy

Další informace o systému Windows Vista a problémy s kompatibilitou programu získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

931359 jak lze zjistit, zda jsou problémy s kompatibilitou programu před instalací systému Windows Vista

931360 jak řešení problémů s kompatibilitou aplikací, které může instalační program přestat

931361 jak řešit problémy, které brání program správně v počítači se systémem Windows Vista

Vlastnosti

ID článku: 931362 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor