Při pokusu o připojení ke sdílené tiskárně v systému Windows Vista zobrazí chybová zpráva: "ovladač tiskárny není kompatibilní se zásadami povolenými v počítači blokuje NT 4.0 ovladače"

Příznaky

Při pokusu o připojení ke sdílené tiskárně v systému Windows Vista se může zobrazit následující chybová zpráva:
Systém Windows se nemůže připojit k tiskárně. Ovladač tiskárny není kompatibilní se zásadami povolenými v tomto počítači, které blokují ovladače NT 4.0.
K tomuto chování dochází, pokud jsou splněny následující podmínky:
 • Použijete funkci Windows ukázat a tisknout k připojení ke sdílené tiskárně.

  Poznámka: Funkce Ukázat a tisknout umožňuje tisknout na sdílené tiskárně bez ruční instalace nového ovladače. Další informace o této funkci naleznete v části "Další informace".
 • Sdílená tiskárna používá ovladač tiskárny režimu jádra.

Příčina

K tomuto problému dochází, protože systém Windows Vista nepodporuje instalaci ovladačů tiskáren režimu jádra. Systém Windows Vista podporuje pouze instalace ovladačů tiskáren režimu uživatele.

Při pokusu o připojení ke sdílené tiskárně v systému Windows Vista dochází k následujícímu chování:
 • Pokud ovladač pro uživatelský režim je umístěn v počítači se systémem Windows NT 4.0, Windows Vista úspěšně nainstaluje ovladače funkce Ukázat a tisknout.
 • Ovladač režimu jádra je umístěn v počítači se systémem Windows NT 4.0, Windows Vista se pokusí vyhledat ovladač tiskárny kompatibilní uživatelského režimu. V tomto scénáři může nastat následující chování:
  • Pokud systém Windows Vista můžete mapovat ovladač tiskárny kompatibilní uživatelského režimu ovladače tiskáren režimu jádra, jehož hostitelem je počítač se systémem Windows NT 4.0, Windows Vista úspěšně nainstaluje tiskárny.
  • Pokud systém Windows Vista nelze mapovat ovladač tiskárny kompatibilní uživatelského režimu ovladač tiskárny režimu jádra, jehož hostitelem je počítač se systémem Windows NT 4.0, Windows Vista nenainstaluje tiskárny.
Microsoft Windows NT 4.0 podporuje následující typy tiskáren:
 • Ovladače tiskáren režimu jádra

  Poznámka: Tyto jsou označovány také jako verze ovladače tiskárny 2. Tento druh ovladač obsahuje mnoho ovladačů tiskáren, které jsou součástí systému Windows NT 4.0.
 • Ovladače tiskáren režimu uživatele

  Poznámka: Tyto jsou označovány také jako verze ovladače tiskárny 3.

Jak potíže obejít

Chcete-li tento problém vyřešit, pokuste se získat a nainstalovat ovladač tiskárny režimu uživatele v počítači se systémem Windows NT 4.0. Pokud nelze získat ovladač tiskárny režimu konkrétního uživatele, pokuste se získat ovladač tiskárny režimu uživatele, který je kompatibilní s tiskárnou ovladač v režimu jádra, jehož hostitelem je počítač se systémem Windows NT 4.0. Chcete-li získat aktualizovaný ovladač pro zařízení pro tisk, obraťte se na výrobce tiskárny.

Informace o výrobce hardwaru naleznete na následujícím webu:Společnost Microsoft poskytuje kontaktní informace jiného výrobce, a tím vám usnadňuje získání technické podpory. Tyto kontaktní informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Společnost Microsoft nezaručuje přesnost kontaktních informací jiných výrobců.

Stav

Toto chování je záměrné.

Další informace

Další informace o funkci Ukázat a tisknout naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Produkty třetích stran, které tento článek popisuje jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku, implicitně předpokládanou ani jinou týkající se výkonu nebo spolehlivosti těchto produktů.
Vlastnosti

ID článku: 931719 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor