MS07-027: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer

Tento článek popisuje aktualizace byla nahrazena novější aktualizací. Chcete-li vyřešit tento problém, nainstalujte nejnovější kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer. Chcete-li nainstalovat nejnovější aktualizace, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Další technické informace o nejnovější kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

ÚVOD

Společnost Microsoft vydala bulletin zabezpečení MS07-027. Bulletin zabezpečení obsahuje všechny podstatné informace o této aktualizaci zabezpečení. Tyto informace zahrnují soubor manifestu a možností nasazení. Chcete-li zobrazit celý bulletin zabezpečení, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:

Známé problémy s touto aktualizací zabezpečení

 • Před načtením ovládacích prvků ActiveX zobrazení této výzvy

  Poznámka: K tomuto problému dochází na webech, které nepoužívají doporučované techniky. Tento problém lze vyřešit pomocí technik popsaných na následujícím webu společnosti Microsoft:

  Pokud na webové stránce jsou načteny některé ovládací prvky, ovládací prvky správně maskovány funkcí této aktualizace. Tyto ovládací prvky zahrnují prvky, které se používají v aplikaci Macromedia Shockwave Director v přehrávači QuickTime Player a Virtools Web Player. Když systém Windows určí, že je ovládací prvek neaktivní, systém zobrazí výzvu před načtením ovládacího prvku.
 • Použití zástupných názvů již není podporována v aplikaci Internet Explorer. Další informace o tomto problému klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

  906294 použití zástupných názvů již podporovány v aplikaci Internet Explorer po instalaci aktualizace zabezpečení poskytované kumulativní aktualizace 896727 (MS05-038)

 • Po instalaci aplikace Internet Explorer může aktualizace zabezpečení kumulativní 2007 (MS07-027) pro aplikaci Windows Internet Explorer 7 může zobrazit výzva s dialogové okno Stažení souboru upozornění zabezpečení , která vás vyzve k uložení souboru "navcancl". Další informace o tomto problému klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

  Otevře dialogové okno "Stažení souboru – upozornění zabezpečení" 937409 při pokusu spustit aplikaci Internet Explorer 7

 • Může se zobrazit chybová zpráva podobná následující při pokusu navštívit webovou stránku v aplikaci Windows Internet Explorer 7:
  Webovou stránku nelze zobrazit.
  Další informace o tomto problému klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  942818 po instalaci aktualizace aplikace Windows Internet Explorer 7 z webu Windows Update nebo Microsoft Update zobrazí chybová zpráva: "Stránku nelze zobrazit"
 • Po instalaci této aktualizace, některé webové aplikace vyžadující velký blok souvislé paměti se nemusí spustit z důvodu chyby Nedostatek paměti. Tyto webové aplikace nelze použít jen v aplikaci Internet Explorer.
  Další informace o tomto problému klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  950060 Některé webové aplikace vyžadující že velký blok souvislé paměti se nemusí spustit po instalaci kumulativní aktualizace 931768 (MS07-027) pro aplikaci Windows Internet Explorer 7

Opravy nesouvisející s bezpečností zahrnuté v aktualizaci zabezpečení

Opravy General distribution release (GDR)

Jednotlivé aktualizace mohou nebo nemusejí být nainstalovány v závislosti na verzi systému Windows a verzi příslušné aplikace. Přečtěte si jednotlivé články, chcete-li zjistit stav své aktualizace.
 • 928494 aplikace InfoPath 2003 dojde k chybě při klepněte na tlačítko uvnitř ovládacího prvku Výběr data ve formuláři a potom stiskněte klávesu šipka vlevo

 • 928540 dialogovém okně "Stažení souboru" v aplikaci Internet Explorer 6 neočekávaně ukončí i po instalaci opravy hotfix 896017

 • 929726 oprava: chybová zpráva při provedení výčtu mezipaměti v aplikaci Windows Internet Explorer 7: "ERROR_INVALID_PARAMETER"

 • 931657 záhlaví e-mailu není vytištěn při tisku e-mailové zprávy pomocí aplikace Microsoft Office Outlook 2003 nebo Microsoft Outlook Express

 • 932538 při tisku e-mailové zprávy v aplikaci Office Outlook 2003 nebo Outlook Express je tištěná zpráva je tak malá, že nečitelná

 • 934817 Chyba: skript používající funkci execCommand spolu s příkazem SaveAs neuloží webovou stránku v aplikaci Internet Explorer 7 v počítači se systémem Windows Vista

 • 929864 ovládací prvky ActiveX nejsou aktivní při přístupu k webové stránce pomocí aplikace Internet Explorer 7

 • 932537 obsah webové stránky není aktualizován očekávaným způsobem při posunutí ukazatele do vloženého rámce v aplikaci Internet Explorer 7

 • 932543 aplikace Internet Explorer 7 přestane reagovat v počítači s korejskou verzí panelu nástrojů Yahoo!

 • 934819 oprava: Po instalaci aplikace Internet Explorer 7 může přestat reagovat proces Inetinfo.exe v počítači se systémem Windows Server 2003 Service Pack 1 a službou IIS 6.0

 • 932600 v některých situacích je nutné odebrat Windows Server 2003 SP2 před upgradu na úplnou prodejní verzi systému Windows Small Business Server 2003 nebo migrovat na systém Windows Server 2003

Opravy hotfix

Balíčky aktualizace zabezpečení 931768 pro systém Windows XP a Windows Server 2003 obsahují soubory opravy hotfix aplikace Internet Explorer a soubory general distribution release (GDR). -Li stávající soubory aplikace Internet Explorer z prostředí opravy hotfix, aktualizace zabezpečení 931768 nainstaluje soubory GDR. Účelem oprav hotfix je opravit pouze problémy, které jsou popsány v článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base, které souvisejí s opravami hotfix. Opravy hotfix se vztahuje pouze na systémy, ve kterých dochází k tyto zvláštní problémy. Tyto opravy hotfix mohou být dále testovány. Proto pokud jste závažně tento problém, doporučujeme počkat na další aktualizaci service Pack, která obsahuje tyto opravy hotfix. Další informace o instalaci oprav hotfix obsažených v aktualizaci zabezpečení 931768 naleznete získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

897225 instalace oprav hotfix, které jsou součástí kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer

Poznámka: Kromě instalace souborů oprav hotfix, prostudujte článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base, který je spojen s konkrétní opravy hotfix, které je nutné stanovit úpravu registru, který je nutný pro povolení danou opravu hotfix nainstalovat. Další informace o tom, jak určit, zda jsou stávající soubory aplikace Internet Explorer z prostředí GDR nebo opravy hotfix klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

824994 popis obsahu softwaru Windows Server 2003 a Windows XP Service Pack 2 balíčky aktualizací

Produkty třetích stran, které tento článek popisuje jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku, implicitně předpokládanou ani jinou týkající se výkonu nebo spolehlivosti těchto produktů.
Vlastnosti

ID článku: 931768 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor