Při pokusu o návštěvu zabezpečeného webu v aplikaci Internet Explorer dochází k potížím s certifikátem zabezpečení tohoto webu

Platí pro: Internet Explorer 9

Příznaky


Uživatel, který se pokusí připojit k zabezpečenému webovému serveru pomocí aplikace Windows Internet Explorer, může obdržet následující varovnou zprávu:
Došlo k potížím s certifikátem zabezpečení tohoto webu. Certifikát zabezpečení předložený tímto webem nebyl vydán důvěryhodnou certifikační autoritou. Problémy s certifikátem zabezpečení mohou označovat pokus oklamat vás nebo zachytit data odesílan na server. Doporučujeme, abyste tuto webovou stránku zavřeli a nepokračovali v tomto webovém serveru.

Řešení


Chcete-li tento problém vyřešit, může organizace, která je hostitelem zabezpečeného webu, zakoupit certifikát pro každý webový server od jiného poskytovatele. Nebo může organizace nainstalovat certifikační autoritu rozlehlé sítě společnosti Microsoft do doménové struktury služby Active Directory. Potom může organizace použít tento certifikační úřad ke generování certifikátu pro každý webový server. Poznámka: Uživatelé klientských počítačů, kteří nepatří do doménové struktury služby Active Directory organizace, mohou navštívit web certifikačního úřadu a stáhnout certifikát.

Alternativní řešení


Chcete-li tento problém obejít, nainstalujte do klientského počítače certifikát s vlastním podpisem Microsoft Windows Small Business Server 2003 (Windows SBS). Postupujte podle následujících kroků:
  1. V aplikaci Windows Internet Explorer klepněte na tlačítko pokračovat na tomto webu (nedoporučuje se). Zobrazí se červený panel Adresa a upozornění na certifikát.
  2. Klepnutím na tlačítko Chyba certifikátu otevřete informační okno.
  3. Klepněte na položku Zobrazit certifikátya potom na tlačítko nainstalovat certifikát.
  4. V zobrazeném upozornění klepněte na tlačítko Ano . certifikát nainstalujete.
Poznámky:
  • V systému Windows Vista se stejný problém vyskytuje u certifikátů podepsaných vlastními certifikáty. Možnost instalace certifikátů však není k dispozici, dokud nespustíte aplikaci Windows Internet Explorer s právy správce. Chcete-li to provést, klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu aplikace Internet Explorer a pak vyberte příkaz Spustit jako správce.
  • Když se klientský počítač připojí k webovému serveru se systémem Windows Server 2003, klientský počítač znovu použije certifikát certifikačního úřadu. Klientský počítač nepoužívá jiný certifikát podepsaný certifikačním úřadem.

Další informace


K tomuto problému může dojít, pokud jsou hodiny klientského počítače nastaveny tak, že datum/čas je pozdější než datum vypršení platnosti certifikátu SSL webového serveru.
Další informace o problému s certifikátem zabezpečení webu naleznete na následujících webech společnosti Microsoft: