Byl vytvořen nový balíček některé opravy hotfix pro systém Windows Server 2003 kompatibilní s Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)

ÚVOD

Scénář, která je popsána v tomto článku se vztahuje k výběru skupiny celosvětové kratší než 200 zákazníků, kteří obdrželi opravy hotfix 26 nedávné mezi říjen 2006 a leden 2007 pro Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1). Tyto opravy hotfix 26 nejsou kompatibilní s Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2). Tyto opravy hotfix by měla být nahrazena novou opravy hotfix před instalací aktualizace Windows Server 2003 SP2.

Většina zákazníků bude obvykle mají pouze jednu nebo dvě tyto konkrétní opravy hotfix nasazeny v jejich prostředí.

Většina zákazníků, kteří obdrželi tyto opravy hotfix nekompatibilní již byly oznámeny společností Microsoft. Tento článek znalostní báze Knowledge Base je publikován a ujistěte se, že zákazníci, kteří nelze kontaktovat přímo informováni, aby přijaly nezbytná opatření.

Další informace

Během závěrečné testování pro aktualizaci service pack, není vždy možné začlenit každé jednotlivé opravy hotfix do aktualizace service pack. Pokud každý den byly začleněny nové opravy hotfix, by musel obnovit zkušební lhůtu. Kromě toho by vedlo k situaci, ve kterém service pack konečné zkoušení nikdy možné dokončit. Místo toho je tam krátký uzamčení fáze kde nově vydané opravy hotfix nejsou zahrnuty v aktualizaci service pack.

Aktualizace service pack však může obsahovat novější verzi určitý soubor, než opravy hotfix. Jednou možností je zastavení vystavování opravy hotfix během závěrečné fáze aktualizace service Pack. Tato možnost má významné vlivy na společnosti, které vyžadují nové opravy hotfix. Druhou možností je opětovné vydání tyto opravy hotfix po vydání aktualizace service pack. Tato možnost zahrnuje všechny opravy konečné service pack a má vyšší číslo verze než service pack verze souboru. Společnost Microsoft používá tuto druhou možnost. Tato druhá možnost však znamená, že některé podniky provést zvláštní kroky v případě jejich nasazení nová aktualizace service pack. Jedná se o jednorázovou událost pro aktualizaci service pack. Ovlivňuje pevné a dobře definované sadu oprav hotfix a tyto opravy hotfix jsou zdokumentovány na uvolnění.

Pro systém Windows Server 2003 SP2 jsou 26 konkrétní opravy hotfix, které je třeba přeinstalovat před nebo po instalaci aktualizace service pack. Doporučený postup nainstalovat Windows Server 2003 SP2, je nejprve nainstalovat nově vydané opravy hotfix. Nainstalujte systém Windows Server 2003 SP2 v době, která je vhodná pro vás. Opravy hotfix budou automaticky přeneseny do SP2 verzi opravy hotfix.

Pokud systém Windows Server 2003 SP2 je nainstalován bez nahrazení tyto opravy hotfix, instalace úspěšně dokončena. Oprava chování dříve poskytované opravy hotfix však nebude přítomna po instalaci aktualizace SP2.

Tento problém nemá vliv na žádné opravy hotfix systému Windows Server 2003, které k dispozici veřejně, z Microsoft Download Center nebo z webu Windows Update. To zahrnuje aktualizace zabezpečení systému Windows Server 2003. Tento problém je omezena na tyto 26 opravy hotfix, které byly zpřístupněny pouze od zákaznické podpory společnosti Microsoft pro určité zákazníky. Microsoft obvykle informuje o tom tito zákazníci kdy budeme dodávat tyto opravy hotfix.

Pokud jste byli upozorněni společností Microsoft nebo pokud víte, že jste nainstalovali jakýkoli z opravy hotfix, které jsou uvedeny v tomto článku za říjen 2006, obraťte se na společnost Microsoft a získat aktualizované opravy hotfix balíčky. Nové balíčky opravy hotfix lze instalovat v počítači se systémem Windows Server 2003 s aktualizací SP1 nebo SP2 nainstalovány. Balíčky oprav hotfix můžete nainstalovat před nasazením SP2 nebo po plně nainstalována aktualizace SP2.Před vydáním systému Windows Server 2003 SP2 bylo provedeno rozsáhlé testování a ujistěte se, zda oprav a aktualizací funguje správně. V době před vydáním systému Windows Server 2003 SP2 nové zákazníky požadovaných oprav hotfix nebyly součástí SP2 povolit kód SP2 základní stabilizován a uvolnění. Pro zákazníky, kteří potřebovali okamžitě v daném časovém období řešení společnost Microsoft vydala tyto opravy. Tyto opravy byly navrženy tak, chcete-li nainstalovat pouze v systému Windows Server 2003 SP1.

Nové balíčky pro 26 příslušné opravy hotfix jsou nyní k dispozici od společnosti Microsoft. Nové opravy hotfix jsou vhodná pro instalaci společně s SP1 a SP2. Po příslušné opravy hotfix nahrazují nové balíčky, můžete nainstalovat aktualizaci SP2 na komfortu.

V následující tabulce jsou uvedeny článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base, které odpovídají verze opravy hotfix, které jsou kompatibilní s Windows Server 2003 SP2. Také v této tabulce jsou uvedeny články znalostní báze Knowledge Base, které odpovídají repackaged verze obsahující tuto chybu opravy hotfix.
Původní číslo článkuČíslo článku nahrazeníNázev článku nahrazení
898073931299Oprava: Aplikace Internet Explorer 6 může neočekávaně ukončit při pokusu o použití ověřování algoritmem digest proxy připojit k zabezpečeným webům (HTTPS)
918005931321Napájení z baterie se vyprázdní rychleji, než očekáváte v přenosném počítači se systémem Windows XP s aktualizací SP2 nebo z přenosného počítače se systémem Windows Server 2003 SP1
918837931315Již přepnutím počítače do úsporného režimu nebo režimu spánku po zakázání funkce probuzení adaptér bezdrátové sítě v systému Windows Server 2003
919757931300Snímku svazky nelze úspěšně připojit nebo svazek odpojit operace sestavy chybu při použití zařízení úložiště Network Appliance s Windows Server 2003 virtuální disková služba
924078931318Když se pokusíte otevřít dialogové okno Vlastnosti sdílené tiskárny v počítači se systémem Windows Server 2003 se zobrazí chybová zpráva
924301931298Oprava: Funkce automatického dokončování nefunguje po klepnutí na hypertextový odkaz JavaScript na webové stránce v aplikaci Internet Explorer 6
925020931317Počítač přestane reagovat při použití zařízení USB v počítači s více procesory, se systémem Windows Server 2003
925240931310Obdržíte upozornění, která nepopisuje správně požadavky na heslo při nastavit nové heslo, které nesplňuje požadavky na systém Windows Server 2003
925513931319Kód chyby při spuštění programu sítě používá připojení Winsock v počítači se systémem Windows Server 2003: "WSAECONNABORTED (10053)"
926047931306Oprava: Pole Automatické dokončování v objektu iframe nemusí ve správném umístění v aplikaci Internet Explorer 6
926132931320Služba WMI nevymaže registrací událostí odpovídající jímky stane neplatný v systému Windows Server 2003
926305931307Nevracení paměti v procesu Lsass.exe po povolení funkce Active Directory vyhledat počítače se systémem Windows Server 2003 R2
926583931312Windows Server 2003 nemusí spustit, pokud je povolena služba Stínová kopie svazku
926754931322Chybová zpráva v systému Windows Server 2003 SP1 nebo SP2 systémem počítače, který je nakonfigurován k použití funkce překládání adres (NAT): "STOP: 0x000000D1 (Parametr1, 0x00000002, 0x00000000, 0xf27b4e8e)"
926940931303SQL Server 2000 Service Pack 4 přestane reagovat po zavření připojení serveru SQL Server v počítači se systémem Windows Server 2003 Service Pack 1
927197931304Uzel clusteru Windows Server 2003 přestane reagovat a převzetí služeb při selhání jinému uzlu nedojde.
927436931301Chybová zpráva při připojení zařízení, které načte ovladač Serscan.sys k počítači se systémem Windows Server 2003 Service Pack 2: "STOP: 0x000000c9 DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION"
927493931311Těžké použití programů Winsock může vyčerpat "nestránkovaného fondu paměti" počítače se systémem Windows Server 2003
927893931305Chybová zpráva při spuštění programu používá funkci QueryDosDeviceA: "Hodnotu ERROR_MORE_DATA"
927291931323Příkaz "Dfsutil/import" trvá dlouho dokončení při spuštění tohoto příkazu importovat propojení DFS samostatného kořenového adresáře jednotky DFS v počítači se systémem Windows Server 2003
928194931309Služby úřadu místního zabezpečení (Lsass.exe) procesu zobrazuje využití paměti rozsáhlé a pak přestane reagovat v řadičích domény se systémem Windows Server 2003, které jsou součástí prostředí clusteru
929620931308Zvýšené stránkování na disk může dojít při spuštění aplikace SAP R/3 v počítači se systémem Windows Server 2003
929759931296Chyby přijatých při nasazení šablony zabezpečení a bezobslužné instalace systému Windows Server 2003 R2: "-2147467259"
926513931316Při přepnutí do aplikace pracující s tokeny systému Windows NT chybí deklarace, které jsou přidány pomocí modulu "transformace deklarace" v počítači se systémem Windows Server 2003 SP2
929066931297Volání systému provedených sériových zařízení může selhat po použití součásti interoperability systému UNIX v subsystému pro unixové aplikace v počítači se systémem Microsoft Windows Server 2003 R2
930620933452Popis balíček opravy hotfix vydané po aktualizaci Windows Server 2003 SP2, po aktualizaci Windows Server 2003 SP1 a databázový stroj Jet 4.0 systémy novějšími než Windows Server 2003: 5. března 2007
Společnost Microsoft vydala nástroj, který lze použít k pomoci zákazníkům, kteří nasadili nekompatibilní oprav hotfix v jejich prostředích. Nástroj pomáhá spravovat zjišťování a nasazení revidovanou verzí tyto opravy hotfix. Tento nástroj lze použít ke zjištění konkrétní servery, které mají jednu nebo více z těchto oprav hotfix nainstalována. Tento nástroj lze také ověřit, že všechny opravy hotfix nahrazující mít byla plně znovu nasadit. Tento nástroj nespustí, pokud jste nenainstalovali žádné opravy hotfix, které jsou uvedeny v tomto článku. Pokud jste byli výslovně upozorněni společností Microsoft nebo pokud víte o a ji nekompatibilní oprav mezi říjen 2006 a leden 2007 obdrželi užitečné tohoto nástroje můžete spravovat a sledovat vaše náprava.

Poznámka: Tento článek se týká kratší než 200 zákazníků. Microsoft již přijala proaktivní kroky týkající se kontaktování přímo.

Dřívější verze systému Windows, například Microsoft Windows 2000 tento nástroj součástí instalace blocklist v instalační program service pack. Aktualizace service pack však musely být nasazeny na jednotlivých serverech ke zjištění, pokud nebyly nalezeny konkrétní opravy hotfix. Byl snadný způsob, jak ověřit servery byly kompatibilní s před nasazením aktualizace service pack. Během naplánované instalaci oprav hotfix došlo-li instalace aktualizace service pack by zastavit.

Samostatný nástroj poskytuje lepší řešení ve spravovaných prostředích. Vzhledem k tomu, že tento problém se týká pouze některých jednotlivých zákazníků, vytváření zjišťování do aktualizace service pack pro každého zákazníka navíc přidá zvýšení složitosti.

Další informace o nástroji pro kontrolu počítače pro opravy hotfix, která blokuje instalaci systému Windows Server 2003 Service Pack 2 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

931940 nástroj opravy Hotfix Scan Tool je k dispozici pro opravy hotfix znovu zahrnut, které jsou způsobeny instalace systému Windows Server 2003 Service Pack 2

Vlastnosti

ID článku: 932132 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor