Žádné obrazy založené na x64 se zobrazí v seznamu obrázků, které připojíte k počítači se systémem Windows Server 2003 se systémem služby pro nasazení systému Windows

Příznaky

Spusťte x64-based klientského počítače k pomocí Pre-Boot Execution Environment (PXE). Potom připojit k počítači se systémem Microsoft Windows Server 2003, se systémem Windows Deployment Services (WDS). Žádné obrazy založené na x64 se však zobrazí v seznamu obrázky, i v případě, že obrázky jsou k dispozici.

Příčina

K tomuto problému dochází, pokud klientský počítač nesprávně hlásí jeho architektura na server služby pro nasazení systému Windows.

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, použijte nástroj příkazového řádku Wdsutil.exe povolit zjišťování architektury. Chcete-li to provést, zadejte následující příkaz příkazového řádku na serveru a stiskněte klávesu ENTER:
WDSUTIL /set-server /architecturediscovery:yes

Další informace

Specifikace PXE uvedeno, že každému klientskému počítači spouštění sítě musí uvádět jeho architektura nastavením možnosti Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 93 na odpovídající hodnotu. Však v mnoha počítačích klienta se systémem x64, hodnota nemusí být nastavena. Nebo může být nesprávně nastavena hodnotu. Například architektury může být zadán jako x86, i když klientský počítač je schopen x64. V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty architektury.
HodnotaArchitektura
0IA x86 PC
1NEC PC98
2IA-64 POČÍTAČE
3DEC Alpha
4ARCx8
5Lean klienta Intel
6x64
Pokud je povoleno zjišťování architektura, klientský počítač stáhne síťový spouštěcí program (Soubor Wdsnbp.com potvrdí) ze serveru. Síťový spouštěcí program pak hlásí architekturu klientského počítače na server. Tuto operaci dochází před výchozí spouštěcí program pro jeho architektura stáhne do klientského počítače. Výchozí spouštěcí program příkladem Pxeboot.com a Pxeboot.n12.

Architektura zjišťování může přidat čas spuštění procesu, zvýšit zatížení sítě a zvýšit zatížení serveru. Ve výchozím nastavení je vypnuto zjišťování architektury.

Chcete-li zkontrolovat nastavení zjišťování architektury na server, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
WDSUTIL /get-server /show:config
Další informace o WDS a nástroj příkazového řádku Wdsutil.exe naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Další informace o podobném problému klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

222177 "Soubor nenalezen" při připojení klienta vzdálené instalace k serveru

Vlastnosti

ID článku: 932447 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor