Možnosti instalace uživatelských verzí systému Windows Vista (pouze pro 32bitové verze)

Důležité: Tento článek je platný pouze tehdy, pokud instalujete 32bitový operační systém. Netýká se 64bitových operačních systémů. Další informace o možnostech instalace 64bitových verzí systému Windows Vista naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

932795 Možnosti instalace 64bitových uživatelských verzí systému Windows Vista

ÚVOD

Tento článek rozebírá možnosti instalace uživatelských verzí systému Windows Vista. Neobsahuje však informace o systémech Windows Vista Starter, Windows Vista Enterprise ani o verzích systému Windows Vista nainstalovaných pomocí multilicenčního programu společnosti Microsoft.

Způsob instalace systému Windows Vista závisí na odpovědích na následující otázky:
 • Vlastníte licenci pro upgrade na systém Windows Vista nebo plnou licenci na produkt?
 • Podporuje aktuálně nainstalovaná verze systému Windows upgrade na verzi, kterou jste zakoupili?
 • Chcete zachovat osobní soubory, nastavení a programy? Nebo chcete raději provést čistou instalaci systému Windows Vista?

Další informace

Obecné informace o instalaci systému Windows Vista

Definice

 • Upgrade na systém Windows Vista. Upgrade na systém Windows Vista zachová aktuálně nainstalované osobní soubory, nastavení a programy. Upgrade lze však provést pouze z některých verzí systému Windows na některé verze systému Windows Vista.
 • Vlastní (čistá) instalace systému Windows Vista. Vlastní instalace nebo čistá instalace systému Windows Vista nezachová aktuálně nainstalované osobní soubory, nastavení ani programy. Systém Windows Vista je nainstalován bez programů jiných výrobců. Vlastní instalaci systému Windows Vista lze provést buď pomocí licence pro upgrade, nebo prostřednictvím plné licence. Pokud však vlastníte licenci pro upgrade, je nutné spustit instalaci z aktuální verze systému Windows. Chcete-li provést tento typ instalace, vyberte z instalační nabídky možnost Vlastní.

 • Verze pro upgrade na systém Windows Vista. Verze pro upgrade na systém Windows Vista je licence, která umožňuje nainstalovat systém Windows Vista, pokud již vlastníte vyhovující licencovanou verzi systému Windows. Pomocí licence pro upgrade tak můžete provést buď instalaci ve formě upgradu, nebo vlastní instalaci systému Windows Vista. Instalaci systému Windows Vista však musíte spustit ve vyhovující verzi systému Windows.
 • 32bitové operační systémy. Systém Windows je dostupný ve 32bitové i 64bitové verzi. Tento článek rozebírá možnosti upgradu, pokud vlastníte 32bitový operační systém a chcete nainstalovat 32bitovou verzi systému Windows Vista.
 • Verze N systému Windows Vista. Verze N systémů Windows XP a Windows Vista neobsahují program Windows Media Player. Tyto verze jsou určeny pro evropské uživatele. Verze N systémů Windows nelze upgradovat. Namísto toho je nutné provést vlastní instalaci.

Windows XP Service Pack 2 (SP2)

Upgrade systému Windows XP na systém Windows Vista vyžaduje, aby byla v systému nainstalovaná aktualizace Microsoft Windows XP Service Pack 2. Chcete-li ověřit, zda je nainstalovaná aktualizace Windows XP SP2, postupujte podle těchto kroků:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte pravým tlačítkem na příkaz Tento počítač a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 2. Zkontrolujte, zda je na kartě Obecné v části Systém uvedená aktualizace Service Pack 2.
Pokud není nainstalovaná aktualizace Windows XP SP2, nainstalujte ji. Potom budete moci provést upgrade na systém Windows Vista. Chcete-li získat aktualizaci Windows XP SP2, navštivte následující web společnosti Microsoft:

Jak zjistit, zda počítač používá 32bitovou nebo 64bitovou verzi systému Windows XP

Další informace o tom, jak zjistit, zda počítač používá 32bitovou nebo 64bitovou verzi systému Windows XP, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

827218 Jak zjistit, zda počítač používá 32bitovou, nebo 64bitovou verzi operačního systému Windows

Možnosti instalace

Možnosti instalace závisejí na verzi nainstalovaného systému Windows. Tato část popisuje dostupné možnosti pro každou verzi systému Windows.

Některé jazykové verze systému Windows XP nepodporují upgrade

Upgrade z následujících jazykových verzí systému Windows XP na odpovídající jazykovou verzi systému Windows Vista není podporován.
 • Systémy Windows XP s nainstalovanými následujícími sadami LIP (Language Interface Pack):
  • Bulharština,
  • Chorvatština,
  • Estonština,
  • Lotyština,
  • Litevština,
  • Rumunština,
  • Srbština (latinka),
  • Slovenština,
  • Slovinština,
  • Thajština,
  • Ukrajinština.
 • Systémy Windows XP Media Center Edition nainstalovanými následujícími sadami LIP (Language Interface Pack):
  • Tradiční čínština (Hong Kong),
  • Tradiční čínština (Tchaj-wan),
  • Čeština,
  • Dánština,
  • Finština,
  • Norština (Bokmål),
  • Polština,
  • Portugalština (Portugalsko),
  • Ruština,
  • Španělština,
  • Švédština,
  • Turečtina.
 • Systémy Windows XP Tablet PC Edition s nainstalovanými následujícími sadami LIP (Language Interface Pack):
  • Čeština,
  • Dánština,
  • Finština,
  • Maďarština,
  • Italština,
  • Norština,
  • Polština,
  • Portugalština (Brazílie),
  • Portugalština (Portugalsko),
  • Ruština,
  • Španělština,
  • Švédština,
  • Turečtina.

Možnosti instalace pro systémy Windows XP Home a Windows XP Home N Edition

Upgrade
Pokud je v počítači nainstalovaný systém Windows XP Home nebo Windows XP Home N Edition, můžete provést upgrade na následující verze systému Windows Vista:
 • Windows Vista Home Basic,
 • Windows Vista Home Basic N,
 • Windows Vista Home Premium,
 • Windows Vista Business,
 • Windows Vista Business N,
 • Windows Vista Ultimate.
Poznámka: Před provedením upgradu na systém Windows Vista ověřte, zda je v počítači nainstalovaná aktualizace Windows XP Service Pack 2.

Po zakoupení prodejní verze systému Windows Vista v obchodě nebo stažení systému Windows Vista z webu Windows Marketplace postupujte takto:
 1. V počítači, ve kterém chcete provést upgrade, stáhněte nástroj Poradce pro upgrade na systém Windows Vista z následujícího webu:
 2. Spusťte nástroj Poradce pro upgrade na systém Windows Vista a otestujte kompatibilitu počítače se systémem Windows Vista.
 3. Vložte disk DVD se systémem Windows Vista.
 4. V průběhu procesu instalace vyberte možnost Upgrade.
Vlastní instalace
V systémech Windows XP Home a Windows XP Home N Edition lze provést vlastní instalaci následujících verzí systému Windows Vista:
 • Windows Vista Home Basic,
 • Windows Vista Home Basic N,
 • Windows Vista Home Premium,
 • Windows Vista Business,
 • Windows Vista Business N,
 • Windows Vista Ultimate.
Možnost vlastní instalace je nabízena za cenu balíčku pro upgrade obsahujícím disk DVD.

Po zakoupení prodejní verze systému Windows Vista v obchodě nebo stažení systému Windows Vista z webu Windows Marketplace postupujte takto:

 1. Zazálohujte všechna data a nastavení pomocí programu Migrace profilu uživatele nebo nástrojem Zálohování v systému Windows XP. Program Migrace profilu uživatele je k dispozici na disku DVD se systémem Windows Vista.
 2. V systémech Windows XP Home a Windows XP Home N vložte disk DVD se systémem Windows Vista.
 3. V průběhu procesu instalace vyberte možnost Vlastní.
 4. Po dokončení instalace můžete obnovit data zazálohovaná v kroku 1 ze zálohovacího média.

Možnosti instalace pro systémy Windows XP Professional a Windows XP Professional N Edition

Upgrade
Pokud je v počítači nainstalovaný systém Windows XP Professional nebo Windows XP Professional N Edition, můžete provést upgrade na následující verze systému Windows Vista:
 • Windows Vista Business,
 • Windows Vista Ultimate.
Poznámka: Před provedením upgradu na systém Windows Vista ověřte, zda je v počítači nainstalovaná aktualizace Windows XP Service Pack 2.

Po zakoupení prodejní verze systému Windows Vista v obchodě nebo stažení systému Windows Vista z webu Windows Marketplace postupujte takto:
 1. V počítači, který chcete upgradovat, stáhněte nástroj Poradce pro upgrade na systém Windows Vista z následujícího webu:
 2. Spusťte nástroj Poradce pro upgrade na systém Windows Vista a otestujte kompatibilitu počítače se systémem Windows Vista.
 3. Vložte disk DVD se systémem Windows Vista.
 4. V průběhu procesu instalace vyberte možnost Upgrade.
Vlastní instalace
V systémech Windows XP Professional a Windows XP Professional N Edition lze provést vlastní instalaci následujících verzí systému Windows Vista:
 • Windows Vista Home Basic,
 • Windows Vista Home Basic N,
 • Windows Vista Home Premium,
 • Windows Vista Business,
 • Windows Vista Business N,
 • Windows Vista Ultimate.
Po zakoupení prodejní verze systému Windows Vista v obchodě nebo stažení systému Windows Vista z webu Windows Marketplace postupujte takto:
 1. Zazálohujte všechna data a nastavení pomocí programu Migrace profilu uživatele nebo nástrojem Zálohování v systému Windows XP. Program Migrace profilu uživatele je k dispozici na disku DVD se systémem Windows Vista.
 2. V systémech Windows XP Professional a Windows XP Professional N vložte disk DVD se systémem Windows Vista.
 3. V průběhu procesu instalace vyberte možnost Vlastní.
 4. Po dokončení instalace můžete obnovit data zazálohovaná v kroku 1 ze zálohovacího média.

Možnosti instalace pro systém Windows XP Tablet Edition

Upgrade
Pokud je v počítači nainstalovaný systém Windows XP Tablet Edition, můžete provést upgrade na následující verze systému Windows Vista:
 • Windows Vista Business,
 • Windows Vista Ultimate.
Poznámka: Před provedením upgradu na systém Windows Vista ověřte, zda je v počítači nainstalovaná aktualizace Windows XP Service Pack 2.

Po zakoupení prodejní verze systému Windows Vista v obchodě nebo stažení systému Windows Vista z webu Windows Marketplace postupujte takto:
 • V počítači, který chcete upgradovat, stáhněte nástroj Poradce pro upgrade na systém Windows Vista z následujícího webu:
 • Spusťte nástroj Poradce pro upgrade na systém Windows Vista a otestujte kompatibilitu počítače se systémem Windows Vista.
 • Vložte disk DVD se systémem Windows Vista.
 • V průběhu procesu instalace vyberte možnost Upgrade.
Vlastní instalace
V systému Windows XP Tablet Edition lze provést vlastní instalaci následujících verzí systému Windows Vista:
 • Windows Vista Home Basic,
 • Windows Vista Home Basic N,
 • Windows Vista Home Premium,
 • Windows Vista Business,
 • Windows Business N,
 • Windows Vista Ultimate.
Po zakoupení prodejní verze systému Windows Vista v obchodě nebo stažení systému Windows Vista z webu Windows Marketplace postupujte takto:
 1. Zazálohujte všechna data a nastavení pomocí programu Migrace profilu uživatele nebo nástrojem Zálohování v systému Windows XP. Program Migrace profilu uživatele je k dispozici na disku DVD se systémem Windows Vista.
 2. V systému Windows XP Tablet Edition vložte disk DVD se systémem Windows Vista.
 3. V průběhu procesu instalace vyberte možnost Vlastní.
 4. Po dokončení instalace můžete obnovit data zazálohovaná v kroku 1 ze zálohovacího média.

Možnosti instalace pro systém Windows XP Media Center Edition

Upgrade
Pokud je v počítači nainstalovaný systém Windows XP Media Center Edition 2004 nebo Windows XP Media Center Edition 2005, můžete provést upgrade na následující verze systému Windows Vista:
 • Windows Vista Home Premium,
 • Windows Vista Ultimate.
Po zakoupení prodejní verze systému Windows Vista v obchodě nebo stažení systému Windows Vista z webu Windows Marketplace postupujte takto:
 1. V počítači, který chcete upgradovat, stáhněte nástroj Poradce pro upgrade na systém Windows Vista z následujícího webu:
 2. Spusťte nástroj Poradce pro upgrade na systém Windows Vista a otestujte kompatibilitu počítače se systémem Windows Vista.
 3. Vložte disk DVD se systémem Windows Vista.
 4. V průběhu procesu instalace vyberte možnost Upgrade.
Vlastní instalace
V systémech Windows XP Media Center Edition 2002, Windows XP Media Center Edition 2004 a Windows XP Media Center Edition 2005 lze provést vlastní instalaci následujících verzí systému Windows Vista:
 • Windows Vista Home Basic,
 • Windows Basic N,
 • Windows Vista Home Premium,
 • Windows Vista Business,
 • Windows Business N,
 • Windows Vista Ultimate.
Po zakoupení prodejní verze systému Windows Vista v obchodě nebo stažení systému Windows Vista z webu Windows Marketplace postupujte takto:
 1. Zazálohujte všechna data a nastavení pomocí programu Migrace profilu uživatele nebo nástrojem Zálohování v systému Windows XP. Program Migrace profilu uživatele je k dispozici na disku DVD se systémem Windows Vista.
 2. V systému Windows XP Tablet Edition vložte disk DVD se systémem Windows Vista.
 3. V průběhu procesu instalace vyberte možnost Vlastní.
 4. Po dokončení instalace můžete obnovit data zazálohovaná v kroku 1 ze zálohovacího média.

Možnosti instalace pro systém Windows 2000

Vlastní instalace
Pokud vlastníte systém Microsoft Windows 2000, neexistuje žádná možnost upgradu. Lze však provést vlastní instalaci, která použije licenci pro upgrade, pokud ji spustíte v systému Windows 2000.

Pokud je v počítači nainstalovaný systém Windows 2000, můžete provést vlastní instalaci následujících verzí systému Windows Vista:
 • Windows Vista Home Basic,
 • Windows Vista Home Basic N,
 • Windows Vista Home Premium,
 • Windows Vista Business,
 • Windows Vista Business N,
 • Windows Vista Ultimate.
Po zakoupení prodejní verze systému Windows Vista v obchodě nebo stažení systému Windows Vista z webu Windows Marketplace postupujte takto:
 1. Zazálohujte všechna data a nastavení pomocí programu Migrace profilu uživatele nebo nástrojem Zálohování v systému Windows XP. Program Migrace profilu uživatele je k dispozici na disku DVD se systémem Windows Vista.
 2. V systému Windows 2000 vložte disk DVD se systémem Windows Vista.
 3. Jakmile dokončíte všechny kroky v průvodci instalací, zvolte možnost Vlastní.
 4. Po dokončení instalace můžete obnovit data zazálohovaná v kroku 1 ze zálohovacího média.

Způsoby upgradu mezi verzemi systému Windows Vista

Následující tabulka ukazuje způsoby upgradu, které lze použít při upgradu na jinou verzi systému Windows Vista.
Na systém Vista Home BasicNa systém Vista Home Basic NNa systém Vista Home PremiumNa systém Vista BusinessNa systém Vista Business NNa systém Vista Ultimate
Ze systému Vista Home BasicUpgradeNení k dispoziciUpgradeUpgradeVlastní instalaceUpgrade
Ze systému Vista Home Basic NVlastní instalaceUpgradeVlastní instalaceVlastní instalaceVlastní instalaceVlastní instalace
Ze systému Vista Home PremiumVlastní instalaceVlastní instalaceUpgradeVlastní instalaceVlastní instalaceUpgrade
Ze systému Vista BusinessVlastní instalaceVlastní instalaceVlastní instalaceUpgradeVlastní instalaceUpgrade
Ze systému Vista Business NVlastní instalaceVlastní instalaceVlastní instalaceVlastní instalaceUpgradeVlastní instalace
Ze systému Vista UltimateVlastní instalaceVlastní instalaceVlastní instalaceVlastní instalaceVlastní instalaceUpgrade
Vlastnosti

ID článku: 932616 - Poslední kontrola: 24. 9. 2011 - Revize: 1

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic N, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Business N, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition

Váš názor