Možnosti instalace 64bitových uživatelských verzí systému Windows Vista

Verzi tohoto článku, která se týká 32bitových verzí systému Windows Vista, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
932616 Možnosti instalace uživatelských verzí systému Windows Vista (pouze pro 32bitové verze)

ÚVOD

Tento článek rozebírá možnosti instalace 64bitových uživatelských verzí systému Windows Vista. Neobsahuje však informace o systémech Windows Vista Starter, Windows Vista Enterprise ani o verzích systému Windows Vista nainstalovaných pomocí multilicenčního programu společnosti Microsoft.


Způsob instalace 64bitové verze systému Windows Vista závisí na odpovědích na následující otázky:
 • Je váš aktuální operační systém 32bitový nebo 64bitový? Další informace a definici 64bitového operačního systému naleznete v části Obecné informace o instalaci 64bitové verze systému Windows Vista.
 • Vlastníte licenci pro upgrade na systém Windows Vista nebo plnou licenci na produkt? Tuto informaci naleznete na obalu prodejní krabice a na stvrzence při nákupu online.
 • Podporuje zakoupená verze systému Windows Vista upgrade z aktuálně nainstalované verze systému Windows?
 • Chcete zachovat své osobní soubory, nastavení a programy, nebo byste raději provedli čistou instalaci systému Windows Vista?

Další informace

Obecné informace o instalaci 64bitové verze systému Windows Vista

Definice

 • Upgrade na systém Windows Vista. Upgrade na systém Windows Vista zachová osobní soubory, nastavení a aktuálně nainstalované programy. Upgrade lze však provést pouze z jedné 64bitové verze systému Windows Vista na některé jiné verze systému Windows Vista. Další informace o tom, zda je tato možnost dostupná pro váš aktuální operační systém, naleznete dále v tomto článku v části o jednotlivých způsobech upgradu.
 • Vlastní (čistá) instalace systému Windows Vista. Vlastní instalace systému Windows Vista nezachová aktuálně nainstalované osobní soubory, nastavení ani programy. Vlastní instalace bývá také označována jako čistá instalace. Systém Windows Vista je nainstalován bez programů jiných výrobců. Vlastní instalaci systému Windows Vista lze provést buď pomocí licence pro upgrade, nebo prostřednictvím plné licence. Pokud však vlastníte licenci pro upgrade a chcete ji použít pro instalaci, je nutné vybrat v instalační nabídce možnost Vlastní. Veškeré podrobnosti o postupu provedení tohoto typu instalace naleznete u konkrétního způsobu upgradu.
 • Verze pro upgrade na systém Windows Vista. Verze pro upgrade na systém Windows Vista je licence, která umožňuje nainstalovat systém Windows Vista pouze tehdy, pokud již vlastníte vyhovující licencovanou verzi systému Windows. Mezi tyto vyhovující verze patří verze systémů Windows Vista, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000. Pomocí licence pro upgrade tak můžete provést buď instalaci ve formě upgradu, nebo vlastní instalaci systému Windows Vista.
 • 64bitový operační systém. Systém Windows XP Professional x64 byl prvním široce dostupným 64bitovým uživatelským operačním systémem Windows. Systém Windows Vista je dostupný v 64bitové verzi pro každou uživatelskou edici. Mezi tyto edice patří:
  • Windows Vista Home Basic,
  • Windows Vista Home Premium,
  • Windows Vista Ultimate,
  • Windows Vista Business.
  Tyto 64bitové verze využívají možnosti nových 64bitových procesorů, které jsou dnes součástí většiny nových počítačů.

  Většina uživatelů systému Windows XP vlastní 32bitový operační systém v těchto verzích:
  • Windows XP Home,
  • Windows XP Professional,
  • Windows Media Center Edition.
  Ačkoli je možné nainstalovat 32bitový operační systém do počítače se 64bitovým procesorem, nelze nainstalovat 64bitový operační systém do počítače s 32bitovým procesorem.
 • Upgrade 32bitového operačního systému na 64bitový operační systém. Pokud zakoupíte 64bitovou verzi upgradu na systém Windows Vista s úmyslem nainstalovat jej do počítače s 32bitovým operačním systémem, bude nutné jej nainstalovat spuštěním počítače z instalačního disku DVD se 64bitovým systémem Windows Vista.

  Důležité: Neodstraňujte původní operační systém dříve, než spustíte instalaci systému Windows Vista. Instalační program systému Windows Vista musí nejdříve ověřit, že licence vašeho aktuálního operačního systému podporuje instalaci upgradu na 64bitovou verzi.
 • Verze N systému Windows Vista. Verze N systémů Windows XP a Windows Vista neobsahují aplikaci Windows Media Center. Verze N systémů Windows neumožňují instalaci prostřednictvím upgradu. Namísto toho je nutné provést vlastní instalaci.

Jak zjistit, zda počítač používá 32bitovou nebo 64bitovou verzi systému Windows XP

Další informace o tom, jak zjistit, zda počítač používá 32bitovou nebo 64bitovou verzi systému Windows XP, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

827218 Jak zjistit, zda počítač používá 32bitovou verzi nebo 64bitovou verzi systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Operační systémy s možností licence pro upgrade na systém Windows Vista

U následujících nainstalovaných operačních systémů je možná instalace systému Windows Vista s licencí pro upgrade:
 • Windows 2000,
 • Windows XP Professional,
 • Windows XP Home,
 • Windows XP Media Center,
 • Windows XP Tablet PC,
 • Windows XP Professional x64,
 • Windows Vista Home Basic (32bitový a 64bitový),
 • Windows Vista Home Premium (32bitový a 64bitový),
 • Windows Vista Business (32bitový a 64bitový),
 • Windows Vista Ultimate (32bitový a 64bitový).
V závislosti na výběru instalační možnosti však může být vyžadována čistá instalace. Možnosti dostupné pro vaši aktuálně nainstalovanou verzi systému Windows naleznete dále v tomto článku v části o způsobech upgradu.

Možnosti instalace

Následující část uvádí podrobnosti o různých instalačních možnostech. Tyto možnosti závisejí na vašem aktuálně nainstalovaném operačním systému.

Instalace 64bitové verze systému Windows Vista do počítače s 32bitovou verzí systému Windows XP nebo Windows 2000

Většina uživatelů systémů Windows XP a Windows 2000 vlastní 32bitovou verzi těchto operačních systémů. Například systémy Windows 2000, Windows XP Home, Windows Tablet Edition a Windows Media Center Edition jsou dostupné pouze ve 32bitových verzích. Pro tyto operační systémy neexistuje žádný způsob upgradu, pokud by měl být proveden z 32bitového operačního systému na 64bitový operační systém. Lze však provést vlastní instalaci pomocí licence pro upgrade.

Po zakoupení disku DVD se systémem Windows Vista postupujte podle následujících kroků:
 1. Zazálohujte všechna data a nastavení nástrojem Zálohování v systému Windows XP.

  Poznámka: Lze také použít program Migrace profilu uživatele, který je dostupný na disku DVD se systémem Windows Vista. Chcete-li však použít program Migrace profilu uživatele k zazálohování 32bitové verze systému Windows, je nutné použít verzi z disku DVD s 32bitovým systémem Windows Vista.
 2. Vložte disk s 64bitovou verzí systému Windows Vista do systémové jednotky DVD a potom restartujte počítač.
 3. Až budete vyzváni, spusťte Instalační program systému Windows Vista z disku DVD.


  Poznámka: Instalační program systému Windows Vista je nutné spustit spuštěním počítače z disku DVD se 64bitovou verzí tohoto systému. Instalační balíček se nespustí v 32bitovém operačním systému.
 4. Až vás Instalační program systému Windows Vista vyzve, vyberte typ instalace Vlastní.
 5. Po dokončení instalace můžete obnovit svá data ze zálohy.

Instalace 64bitové verze systému Windows Vista do počítače se systémem Windows XP Professional x64

Uživatelé systému Windows XP Professional x64 mohou zakoupit licenci pro upgrade na 64bitovou verzi systému Windows Vista. Bude však nutné provést čistou instalaci operačního systému.

Po zakoupení disku DVD s upgradem na systém Windows Vista postupujte podle následujících kroků:

 1. V počítači, ve kterém chcete provést upgrade, stáhněte nástroj Poradce pro upgrade na systém Windows Vista z následujícího webu společnosti Microsoft:
 2. Osobní soubory a nastavení můžete zazálohovat pomocí programu Migrace profilu uživatele, který se nachází na disku DVD se systémem Windows Vista. Chcete-li zazálohovat soubory a nastavení, vložte disk DVD se systémem Windows Vista do počítače se spuštěným systémem Windows XP Professional x64 a jakmile se zobrazí stránka Instalovat systém Windows, klepněte na odkaz Přenést soubory a nastavení z jiného počítače.
 3. Vložte disk DVD s upgradem na 64bitovou verzi systému Windows Vista do počítače se spuštěným systémem Windows XP Professional x64. Instalační program bude spuštěn automaticky, případně můžete spustit instalační program Setup.exe ručně z kořenové složky disku DVD.
 4. Postupujte podle kroků v Instalačním programu systému Windows Vista.
 5. Pokud chcete po dokončení instalace systému Windows Vista obnovit osobní soubory a nastavení, klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Migrace profilu uživatele.

Instalace 64bitové verze systému Windows Vista do počítače s 32bitovou verzí systému Windows Vista

Pokud máte nainstalovanou 32bitovou verzi systému Windows Vista a chcete nainstalovat 64bitovou verzi tohoto systému, je nutné použít jeden z následujících postupů:
 • Koupit plnou verzi 64bitové verze systému Windows Vista.
 • Odebrat 32bitovou verzi systému Windows Vista, nainstalovat systém Windows XP a potom nainstalovat 64bitovu verzi systému Windows Vista použitím některé ze zde uvedených instalačních metod.
Pokud jste zakoupili plnou licenci společně s diskem DVD se systémem Windows Vista, postupujte podle následujících kroků:
 1. Zazálohujte všechna data a nastavení pomocí programu Migrace profilu uživatele, který je k dispozici na disku DVD se systémem Windows Vista. Pro aktuálně nainstalovanou 32bitovou verzi systému Windows Vista je však nutné použít verzi z disku DVD s 32bitovým systémem.
 2. Vložte disk s 64bitovou verzí systému Windows Vista do systémové jednotky DVD a potom restartujte počítač.
 3. Až budete vyzváni, spusťte Instalační program systému Windows Vista z disku DVD.

  Poznámka: Instalační program systému Windows Vista je nutné spustit spuštěním počítače z disku DVD se 64bitovou verzí tohoto systému. Instalační balíček se nespustí v 32bitovém operačním systému.
 4. Až vás Instalační program systému Windows Vista vyzve, vyberte možnost instalace Vlastní.
 5. Po dokončení instalace můžete obnovit svá data ze zálohy.

Instalace 64bitové verze systému Windows Vista do počítače s jinou 64bitovou verzí systému Windows Vista

Můžete se rozhodnout provést upgrade na verzi systému Windows Vista, která nabízí více funkcí.

Následující seznam uvádí dostupné způsoby upgradu z jedné 64bitové verze na jinou:
 • Windows Vista Home Basic na Windows Vista Premium,
 • Windows Vista Home Basic na Windows Vista Ultimate,
 • Windows Vista Home Premium na Windows Vista Ultimate,
 • Windows Vista Business na Windows Vista Ultimate.
Po zakoupení disku DVD s upgradem na systém Windows Vista postupujte podle následujících kroků:
 1. V počítači, ve kterém chcete provést upgrade, stáhněte nástroj Poradce pro upgrade na systém Windows Vista z následujícího webu:
 2. Zazálohujte data pomocí funkce Zálohování a obnovení v systému Windows Vista.
 3. Vložte disk DVD s upgradem na 64bitovou verzi systému Windows Vista do počítače se spuštěným systémem Windows Vista.
 4. Instalační program systému Windows Vista bude spuštěn automaticky, případně můžete spustit instalační program setup.exe ručně z kořenové složky disku DVD.
 5. Postupujte podle kroků Instalačního programu systému Windows Vista.

Odkazy

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

930891 Instalace z disku DVD se 64bitovým systémem Windows Vista v prostředí 32bitového operačního systému není úspěšná (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Vlastnosti

ID článku: 932795 - Poslední kontrola: 24. 9. 2011 - Revize: 1

Váš názor