Oprava: Různé problémy v programovacím modelu Windows Workflow Foundation

Příznaky

V Microsoft Windows Workflow Foundation může vyskytnout některý z následujících problémů.

Problém 1

Po pracovního postupu se uvolní poté, co dojde k perzistenci, časovače nelze pokračovat.

Problém 2

Je-li přidat vnořené vlastní aktivity pracovního postupu. Však pokusíte znovu přidat stejné aktivity, aktivita není přidán do pracovního postupu.

Problém 3

V aplikaci Microsoft Office SharePoint Designer 2007 pokusíte definovat pracovní postupy, které používají vlastní akce. Vlastní akce jsou definovány v sestavení s číslem verze, podobná . b. c. d. když toto provedete, můžete obdržet následující chybovou zprávu:
Pracovní postup může být uložen, ale nelze spustit
Kompilátor poskytuje následující příčinu chyby:
Sestavení není deklarován jako typ oprávněného
Kompilátor zobrazí zprávu, která vysvětluje, že verze není správná. Ve zprávě je uvedeno verze. b. d. c je nesprávný. Všimněte si, že poslední dvě číslice verze stornují.

Příčina

Problém 1

K tomuto problému dochází, protože operace uvolnění změní stav fronty časovače pracovního postupu. Však operace uvolnění nenastaví příznak dirty stavu v pracovním postupu. Fronta časovače obsahuje Boolean příznak, který se používá ke sledování, zda je nutné po návratu časovač fronty časovače služby Plánovač znovu zaregistrován. Během operace uvolnění Příznak Hodnota Tato logická hodnota mění a označuje, že musí znovu zaregistrován pracovního postupu pomocí plánovače. Tato změna hodnoty příznaku nebudou uloženy, pokud není nastaven příznak dirty stavu v pracovním postupu. Proto dojde operace uvolnění za bod perzistence fronty časovače nesmí říct znovu registrovat časovače. Toto chování může způsobit časovače, které nechcete obnovit.

Řešení

Informace o aktualizaci

Podporovanou aktualizaci je nyní k dispozici z Microsoft Download Center. Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci, navštivte následující Web společnosti Microsoft:

Předpoklady

Neexistují žádné požadavky.

Požadavek na restartování

I když se pravděpodobně zobrazí výzva na konci instalace, musí restartování počítače po instalaci této opravy hotfix.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy hotfix má atributy (nebo pozdější atributy souborů) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo v položce Datum a čas v okně Ovládací panely.
32bitové verze
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČas
System.workflow.activities.dll3.0.4203.2011,111,42420-Feb-200716:53
System.workflow.componentmodel.dll3.0.4203.2011,643,91220-Feb-200716:53
System.workflow.runtime.dll3.0.4203.201591,22420-Feb-200716:53
64bitové verze
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČas
System.workflow.activities.dll3.0.4203.2011,111,42420-Feb-200716:53
System.workflow.componentmodel.dll3.0.4203.2011,643,91220-Feb-200716:53
System.workflow.runtime.dll3.0.4203.201591,22420-Feb-200716:53

Jak potíže obejít

Problém 2

Chcete-li tento problém vyřešit, postupujte takto:
 1. Zavřete soubor .cs WorkflowName.
 2. Otevřete soubor .cs WorkflowName.
 3. Přidáte soubor .cs WorkflowNamevnořených vlastních aktivit.

Stav

Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".

Další informace

Pro další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru, klepněte na následující číslo článku k zobrazení článku v databázi Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft

Další informace o časovače není pokračování operace po modelu klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

932394 časovač nepokračuje operace po pracovního postupu nepokračuje v Microsoft Windows Workflow Foundation

Kroky pro reprodukci problému

Problém 1

 1. Vytvořte nový pracovní postup, který obsahuje objekt typu DelayActivity .
 2. TimeoutDuration vlastnost objektu typu DelayActivity nastavte na libovolný čas v budoucnosti.
 3. Přidáte SqlWorkflowPersistenceService objekt, který má parametr unloadOnIdle nastavena na hodnotu false.
 4. Před objekt typu DelayActivity přetrvávat pracovního postupu a explicitně uvolnění pracovního postupu.

  Poznámka: Operace uvolnění neměl způsobit druhý perzistencí, protože není nastaven příznak dirty stavu.
 5. Znovu načte pracovní postup před vypršením časovače objektu typu DelayActivity .

  Všimněte si, že časovač nepokračuje.

Problém 2

 1. Spusťte aplikaci Visual Studio 2005.
 2. V nabídce soubor přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz projekt.
 3. Rozbalte Visual C#klepněte pracovního postupu, klikněte na Aplikace konzoly sekvenční pracovní postup, zadejte do pole název zadejte WorkflowConsoleApplication1 a klepněte na tlačítko OK.
 4. V Průzkumníku řešení klikněte pravým tlačítkem myši WorkflowConsoleApplication1, klepněte na tlačítko Přidata potom klepněte na tlačítko Nová položka.
 5. Klepněte na tlačítko aktivity, do pole název zadejte ParentActivity.cs a potom klepněte na tlačítko Přidat.
 6. V Průzkumníku řešení klikněte pravým tlačítkem myši WorkflowConsoleApplication1, klepněte na tlačítko Přidata potom klepněte na tlačítko Nová položka.
 7. Klepněte na tlačítko aktivity, do pole název zadejte ChildActivity.cs a potom klepněte na tlačítko Přidat.
 8. Přidáte aktivitu CodeActivity ChildActivity.cs.
 9. Poklepejte na CodeActivity aktivity, které jste přidali v kroku 8 a potom přidat obslužnou rutinu kód aktivity CodeActivity .
 10. V nabídce sestavení klikněte na tlačítko Znovu sestavit řešení.
 11. Přidáte aktivitu ChildActivity , vytvořený v kroku 7 v souboru ParentActivity.cs.
 12. V nabídce sestavení klikněte na tlačítko Znovu sestavit řešení.
 13. Přidáte aktivitu Nadřazená aktivita , kterou jste vytvořili v kroku 5 v souboru Workflow1.cs.
 14. Změňte hodnotu vlastnosti název aktivity Nadřazená aktivita na testActivity.
 15. Přidáte další aktivita Nadřazená aktivita souboru Workflow1.cs.
Vlastnosti

ID článku: 932816 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor