Postup instalace systému Windows Vista

Souhrn

Tento článek popisuje upgrade na systém Windows Vista ze starší verze systému Microsoft Windows. Popisuje také provedení čisté instalace systému Windows Vista. Když provedete čistou instalaci, budou odstraněny soubory, které byly součástí předcházející instalace.

Tento článek je určený pro začátečníky až středně pokročilé uživatele.Provedení popsaných postupů může být snadnější, pokud si článek nejprve vytisknete.

Upgrade na systém Windows Vista ze starší verze systému Windows

Krok 1: Spusťte aktuální verzi systému Windows

Spusťte verzi systému Windows, ze které chcete provést upgrade.

Krok 2: Připravte upgrade na systém Windows VistaKrok 3: Vložte disk DVD se systémem Windows Vista do jednotky DVD

Postupujte takto:
 1. Vložte disk DVD se systémem Windows Vista do jednotky DVD a zavřete podavač jednotky.
 2. Vyčkejte, dokud se automaticky nespustí instalační program.
Krok 4: Klepněte na tlačítko Nainstalovat

Po spuštění instalačního programu se zobrazí obrazovka Instalace systému Windows. Klepněte na tlačítko Nainstalovat.

Jestliže se instalační program nespustí automaticky, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte jednotka:\setup.exe a potom klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka: jednotka označuje písmeno jednotky DVD v počítači.
 2. Klepněte na tlačítko Nainstalovat.
Poznámka: Po zobrazení zprávy Stažení důležitých aktualizací pro instalaci klepněte na možnost Přejít do režimu online.

Krok 5: Vyberte možnost Upgrade pro dokončení instalace

Po zobrazení obrazovky Jaký typ instalace požadujete? klepněte na možnost Upgrade. Dále podle pokynů nainstalujte systém Windows Vista.

Řešení potíží v případě zobrazení zprávy Upgrade byl zakázán

Při pokusu o upgrade na systém Windows Vista nemusí být možnost Upgrade k dispozici. Dojde-li k tomuto problému, zobrazí se následující zpráva:
Upgrade nelze provést.
K tomuto problému může dojít, pokud platí některá z následujících podmínek:
 • Operační systém nelze upgradovat na systém Windows Vista. (Ne každý operační systém Windows lze upgradovat na systém Windows Vista.)
 • Počítač nebyl spuštěn s aktuálním operačním systémem. Počítač byl namísto toho spuštěn z disku DVD se systémem Windows Vista. Chcete-li tento problém vyřešit, spusťte počítač s aktuálním operačním systémem. Potom spusťte instalační program.
 • Operační systém je nainstalovaný v oddílu se systémem souborů FAT32. Chcete-li tento problém vyřešit, převeďte systém souborů daného oddílu na typ NTFS. Další informace o postupu při řešení tohoto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  307881 Jak převést svazek systému souborů FAT16 nebo svazek systému souborů FAT32 na systém souborů NTFS v systému Windows XP

 • Oddíl, do kterého chcete nainstalovat upgrade na systém Windows Vista, neobsahuje dostatek volného místa. Tento problém vyřešíte uvolněním místa na pevném disku. Další informace o nástroji Vyčištění disku a uvolnění místa na pevném disku naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  310312 Popis nástroje Vyčištění disku v systému Windows XP

Provedení čisté instalace systému Windows Vista spuštěním instalačního programu z aktuální verze systému Windows

Upozornění: V případě čisté instalace budou stávající data odstraněna. Tato data zahrnují osobní data a nastavení. Po dokončení instalace operačního systému bude nutné znovu nainstalovat všechny programy. Nezapomeňte před provedením čisté instalace zazálohovat veškerá svá osobní data.

Krok 1: Spusťte aktuální verzi systému Windows

Spusťte verzi systému Windows, ze které chcete provést upgrade.

Krok 2: Vložte disk DVD se systémem Windows Vista do jednotky DVD

Postupujte takto:
 1. Vložte disk DVD se systémem Windows Vista do jednotky DVD a zavřete podavač jednotky.
 2. Vyčkejte, dokud se automaticky nespustí instalační program.
Krok 3: Klepněte na tlačítko Nainstalovat

Po spuštění instalačního programu se zobrazí obrazovka Instalace systému Windows. Klepněte na tlačítko Nainstalovat.

Jestliže se instalační program nespustí automaticky, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte jednotka:\setup.exe a potom klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka: jednotka označuje písmeno jednotky DVD v počítači.
 2. Klepněte na tlačítko Nainstalovat.
Krok 4: Vyberte možnost Vlastní (upřesnit) pro dokončení instalace

Po zobrazení obrazovky Jaký typ instalace požadujete? klepněte na možnost Vlastní (upřesnit). Dále podle pokynů nainstalujte systém Windows Vista.

Provedení čisté instalace systému Windows Vista spuštěním počítače z disku DVD se systémem Windows Vista

Upozornění: V případě čisté instalace budou stávající data odstraněna. Tato data zahrnují osobní data a nastavení. Po dokončení instalace operačního systému bude nutné znovu nainstalovat všechny programy. Nezapomeňte před provedením čisté instalace zazálohovat veškerá svá osobní data.

Krok 1: Spusťte počítač pomocí disku DVD se systémem Windows Vista

Vložte disk DVD se systémem Windows Vista do jednotky DVD a zavřete podavač jednotky. Potom restartujte počítač.

Poznámka: Je nutné, aby počítač byl nakonfigurován na spuštění z jednotky DVD. Informace o konfiguraci počítače na spuštění z jednotky DVD naleznete v dokumentaci dodané s počítačem. Můžete se také obrátit na výrobce počítače.

Krok 2: Stiskněte libovolnou klávesu

Jakmile se zobrazí zpráva, že stisknutím libovolné klávesy spustíte systém z disku CD, stiskněte libovolnou klávesu.

Krok 3: Dokončete proces instalace

Dále podle pokynů nainstalujte systém Windows Vista.

Podobné problémy a jejich řešení

Další informace o systému Windows Vista naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 933178 - Poslední kontrola: 20. 3. 2008 - Revize: 1

Váš názor