Při instalaci aktualizace zabezpečení MS07-012 se neaktualizuje číslo verze souboru Mfc42u.dll


Příznaky


Při instalaci aktualizace zabezpečení MS07-012 se neaktualizuje číslo verze souboru Mfc42u.dll. Soubor Mfc42u.dll je umístěný v následující složce:
%windir%\System32

Příčina


K tomuto problému dochází, protože aktualizovaná verze souboru Mfc42u.dll zahrnutá pro operační systémy Microsoft Windows uvedené v části „Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt“ nepoužívá novější číslo verze. V těchto operačních systémech Windows se používá starší číslo verze (6.5.9146.0).

Poznámka: Soubor Mfc42u.dll může být umístěný také v jiných složkách než ve složce %windir%\System32. Soubor Mfc42u.dll může být také umístěný například v následujících složkách:
%windir%\syswow64
%windir%\winSxS
Číslo verze souboru Mfc42u.dll v těchto složkách je správné.

Jak potíže obejít


Aktualizace zabezpečení pro operační systémy Windows uvedené v části „Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt“ je nabízena správně na webu Windows Update. Aktualizace je nabízena i přes nesprávné číslo verze. Není tedy třeba provádět žádné další akce.

Další informace


Další informace o aktualizaci zabezpečení MS07-012 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

924667 MS07-012: Chyba zabezpečení v knihovně Microsoft Foundation Classes by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu