Jak nainstalovat SQL Server 2005 Reporting Services v počítači se systémem Windows Vista

Systému Windows Server 2008 verzi tohoto článku naleznete 938245 .

.

ÚVOD

Tento článek popisuje požadavky a kroky pro instalaci Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services v počítači se systémem Windows Vista.

Další informace

Předpoklady

Máte počítač, který je spuštěn jeden z následujících edice systému Windows Vista:
 • Windows Vista Business
 • Systém Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
Instalaci jedné z následujících edice serveru SQL Server 2005, který obsahuje SQL Server 2005 Reporting Services:
 • SQL Server 2005 Developer Edition
 • SQL Server 2005 Standard Edition
 • SQL Server 2005 Workgroup Edition
 • SQL Server 2005 Evaluation Edition
 • SQL Server 2005 Express Edition se službou Advanced Services Service Pack 2 (SP2)
Poznámka: SQL Server 2005 Enterprise Edition není podporován v systému Windows Vista.

Po instalaci původní verze vydání serveru SQL Server 2005, musíte použít SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2) nebo novější aktualizace service pack od společnosti Microsoft získat odbornou pomoc. Navíc SQL Server 2005 Express Edition SP2 rozšířené služby již na úrovni serveru SQL Server 2005 SP2. Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Před instalací SQL Server 2005 Reporting Services, je nutné povolit Microsoft ASP.NET a Internetová informační služba (IIS). Chcete-li povolit technologii ASP.NET a IIS, postupujte takto:
 1. V Ovládacích panelech klepněte na příkaz programya potom poklepejte na položku programy a funkce.
 2. V dialogovém okně Řízení uživatelských účtů klepněte na tlačítko pokračovat.
 3. Klepněte na tlačítko Zapnout funkce systému Windows zapnout nebo vypnout.
 4. V dialogovém okně Funkce systému Windows rozbalte položku
  Internetová informační služba, rozbalte Nástroje webové správy, rozbalte Kompatibilita správy služby IIS 6a potom klepněte na tlačítko zaškrtněte následující políčka:
  • Kompatibility služby IIS 6 WMI
  • Metabáze služby IIS a služba IIS 6 kompatibilita konfigurace
 5. Rozbalte Webové služby, rozbalte položku
  Funkce pro vývoj aplikacía poté klepněte na zaškrtněte následující políčka:
  • ASP.NET
  • Rozšíření ISAPI
  • Filtry ISAPI
 6. Rozbalte Společné funkce protokolu HTTPa potom klepněte na tlačítko zaškrtněte následující políčka:
  • Výchozí dokument
  • Procházení adresářů
  • Chyby protokolu HTTP
  • Přesměrování HTTP
  • Statický obsah
 7. Rozbalte položku zabezpečenía potom klepnutím zaškrtněte políčko Ověřování systému Windows .
Poznámka: Pokud nepovolíte funkci pro tyto funkce, možnost Reporting Services nezobrazí v dialogovém okně Výběr součástí SQL Server instalačního programu.

Po povolení požadované funkce, je nutné spustit službu World Wide publikování, pokud chcete nainstalovat výchozí konfigurace služby Reporting Services. SQL Server instalační program jinak pouze nainstaluje služby Reporting Services a konfiguraci služby Reporting Services.

Nainstalovat SQL Server 2005 Reporting Services

Chcete-li nainstalovat SQL Server 2005 Reporting Services, postupujte takto:

 1. Přihlaste se k systému Windows Vista a povolení technologie ASP.NET a služby IIS. Další informace naleznete v části "Předpoklady".
 2. Ověřte, zda je spuštěna služba publikování na webu. Pokud není spuštěna služba publikování na webu, nakonfigurujte službu spustit automaticky. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. V Ovládacích panelech klepněte na položku systém a údržba.
  2. Klepněte na položku Nástroje pro správu.
  3. Poklepejte na položku služby.
  4. V dialogovém okně Řízení uživatelských účtů klepněte na tlačítko pokračovat.
  5. World Wide Web Publishing Serviceklepněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
  6. V dialogovém okně Vlastnosti služby publikování webu , klepněte na tlačítko Automatické v
   Seznam Typ spouštění .
  7. Klepněte na tlačítko použít, klepněte na tlačítko
   Starta potom klepněte na tlačítko OK.
 3. Spusťte instalaci serveru SQL Server 2005 nebo SQL Server 2005 Express Edition s Advanced Services SP2.

  Poznámky
  • Při instalaci původní verze vydání serveru SQL Server 2005, obdržíte upozornění, které vysvětluje, že tento program má známé potíže s kompatibilitou. Klepnutím na tlačítko Pokračovat v instalaci Spustit program .
  • V dialogovém okně Výběr funkce Ujistěte se, že Služby Reporting Services je vybrán.
  • V dialogovém okně Možnosti instalace Server sestavy vyberte některou z následujících možností:
   • Nainstalovat výchozí konfigurace
   • Instalace, ale nenakonfigurujete server
 4. Nainstalujte SQL Server 2005 SP2.

  Poznámky
  • Další informace o možnostech získání aktualizace SQL Server 2005 Service Pack 2 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
   913089 jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro SQL Server 2005

  • Pokud instalujete SQL Server 2005 Express Edition s Advanced Services SP2, můžete vynechejte krok 4, protože je již nainstalován SQL Server 2005 SP2.
  • Ujistěte se, že je spuštěna služba SQL Server, před instalací serveru SQL Server 2005 SP2. Provádět kontrolu ověření v dialogovém okně Režim ověřování instalační program musí být spuštěna služba serveru SQL.
  • Jakmile opustíte dialogové okno Režim ověřování , můžete zastavit službu serveru SQL Server Chcete-li zabránit restartování systému. Chcete-li zastavit službu serveru SQL Server, klepněte na položku Nástroje pro správu v Ovládacích panelech, poklepejte na položku služby, klepněte pravým tlačítkem službu SQL Server a potom klepněte na tlačítko
   Zastavit.
  • Pokud se spustí SQL Server 2005 zajišťování nástroj uživatele Vista, spusťte službu SQL Server před udělením oprávnění správce uživateli. Chcete-li přidat uživatelské účty systému Windows SYSADMIN pevné role serveru snadno můžete použít SQL Server 2005 zajišťování nástroj uživatele systému Vista.
 5. Pokud služba není spuštěna, spusťte službu SQL Server. Pokud instalujete SQL Server Express Edition s Advanced Services SP2, obnovte službu IIS.

  Chcete-li obnovit službu IIS, postupujte takto:
  1. Otevřete příkazový řádek pomocí možnosti Spustit jako správce .
  2. Zadejte příkaz IISRESETa stiskněte klávesu
   Zadejte.
 6. Pokud jste vybrali možnost nainstalovat ale nekonfigurovat nekonfigurovat server v dialogovém okně Možnosti instalace Server sestavy , můžete nakonfigurujte server sestav. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Spusťte nástroj Konfigurace služby Reporting Services. Chcete-li spustit nástroj, klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, přejděte na příkaz SQL Server 2005, přejděte na
   Nástroje pro konfiguracia potom klepněte na tlačítko Konfigurace služby Reporting Services.
  2. V dialogovém okně Řízení uživatelských účtů klepněte na tlačítko pokračovat.
  3. V dialogovém okně Výběr Instance instalace serveru sestav , zadejte název počítače v
   Zadejte Název počítače .
  4. Klepněte na instanci SQL Server 2005 Reporting Services v seznamu Název Instance a potom klepněte na tlačítko
   Připojit.
  5. Konfigurace serveru pro operaci.
  Poznámka: Reporting Services spuštěna jako starší verze aplikace ve službě IIS 7.0. Při konfiguraci fondu aplikací pro virtuální adresář serveru sestav v nové instalaci služby Reporting Services, jednu z následujících metod:
  • Vyberte Classic.NET AppPool pro server sestav.
  • Vytvořte nový fond aplikací. Potom nastavte
   Možnost Spravovaný režim kanálů
   Klasické.
  Pokud instalujete pomocí výchozí konfigurace služby Reporting Services, server sestav běží ve vlastním fondu aplikací pod účtem NetworkService. Používáte-li výchozí konfigurace serveru sestav je plně funkční v systému Windows Vista. Nicméně neměli byste spuštění serveru sestav v výchozí fond aplikací ve službě IIS 7.0. Výchozí fond aplikací má Spravované režimu potrubí možnost nastavena na
  Integrované. "HTTP 500" se zobrazí chybová zpráva při spuštění sestavy serveru ve výchozí fond aplikací.
 7. Konfigurace server sestav pro místní správu. Chcete-li získat přístup k serveru sestav a správce sestav místně, postupujte takto:
  1. Spusťte aplikaci Windows Internet Explorer.
  2. V nabídce Nástroje klepněte na tlačítko
   Možnosti sítě Internet.
  3. Klepněte na tlačítko zabezpečení.
  4. Klepněte na položku Důvěryhodné servery.
  5. Klepněte na tlačítko servery.
  6. Ve skupinovém rámečku Přidat tento webový server do následující zónyzadejte http://název_serveru. Pokud nepoužíváte protokol HTTPS pro výchozí web, klepněte na tlačítko Vymazat
   Vyžadovat certifikačním serverem (https:) pro všechny weby v této zóně políčko.
  7. Klepněte na tlačítko Přidat.
  8. Opakujte krok 7f krok 7g, přidejte http://localhost URL a potom klepněte na tlačítko Zavřít.
  Poznámka: Tento krok umožňuje spuštění aplikace Internet Explorer a otevřete localhost nebo název počítače síťového serveru pro aplikační Server pro vykazování a správce sestav aplikace.
 8. Vytvoření přiřazení rolí, které explicitně udělit že přístup spolu s úplnými oprávněními. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Spolu s možností Spustit jako správce , spusťte aplikaci Internet Explorer. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, klepněte pravým tlačítkem myši Aplikace Internet Explorera potom klepněte na příkaz Spustit jako správce.
  2. Otevřete Správce sestav. Výchozí adresa URL správce sestav je http://ServerName/Reports.

   Pokud používáte SQL Server Express Advanced Services SP2, adresa URL správce sestav je http://název_serveru/Reports$ sqlexpress. Pokud používáte pojmenovanou instanci služby Reporting Services, adresa URL správce sestav je http://název_serveru/reports$Název_instance
  3. V Home dialogové okno klepněte na tlačítko
   Vlastnosti.
  4. Klepněte na tlačítko nové přiřazení Role.
  5. Zadejte název uživatelského účtu systému Windows v následujícím formátu:
   Domain\User
  6. Klepnutím zaškrtněte políčko Správce obsahu .
  7. Klepněte na tlačítko OK
  8. V Home dialogové okno klepněte na tlačítko
   Nastavení webu.
  9. Klepněte na tlačítko Konfigurace zabezpečení webu.
  10. Klepněte na tlačítko nové přiřazení Role.
  11. Zadejte uživatelský účet systému Windows v následujícím formátu:
   Domain\User
  12. Klepněte na tlačítko Správce systému.
  13. Klepněte na tlačítko OK
  14. Zavřete Správce sestav.
 9. Znovu otevřete Správce sestav pomocí aplikace Internet Explorer bez použití možnosti Spustit jako správce .

Pomocí SQL Server Business Intelligence Development Studio v systému Windows Vista

Pokud použijete v systému Windows Vista Business Intelligence Development Studio, budou mít problémy s kompatibilitou s vsprvs vývojové prostředí.

Pokud chcete otevřít existující projekt nebo existující řešení, nebo pokud chcete publikovat položky z Návrháře sestav nebo Návrhář modelů sestavy serveru v systému Windows Vista, musíte použít zvýšená oprávnění k otevření SQL Server Business Intelligence Development Studio. Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programya potom klepněte na příkaz SQL Server 2005.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši SQL Server Business Intelligence Development Studio.
 3. Klepněte na tlačítko Spustit jako správce.
 4. Klepněte na tlačítko pokračovat.
 5. Klepněte na tlačítko Spustit Program.
Nyní můžete nasadit sestav a dalších položek na server sestav. Pokud nemáte dostatečná oprávnění, obdržíte chybové zprávy. Například nastat následující problémy:
 • Obdržíte chybové zprávy "Přístup odepřen" při pokusu o otevření existujícího projektu.
 • Při konfiguraci připojení zdroje dat na sdílený zdroj dat se zobrazí chybové zprávy o selhání přihlášení.
 • Při vytvoření sestavy pomocí Průvodce sestavou serveru, zobrazí chybová zpráva o selhání přihlášení při průvodce se pokusí připojit k externí zdroj dat, který poskytuje data pro sestavu.
Chcete-li vytvořit přihlášení pro uživatele, kteří správě databází na serveru, je nutné spustit SQL Server Management Studio pomocí možnosti Spustit jako správce . Jinak nelze vytvořit nebo upravit SQL Server přihlášení nebo oprávnění k databázi serveru SQL Server.

Odkazy

Další informace o tom, jak nainstalovat 32bitové verzi SQL Server 2005 Reporting Services v počítači se systémem 64bitové verze systému Windows klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

934162 jak nainstalovat 32bitové verzi SQL Server 2005 Reporting Services v počítači se systémem 64bitové verze systému Windows

Další informace o tom, jak upgradovat SQL Server 2005 Reporting Services v počítači se systémem Windows Vista klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

934163 jak upgradovat SQL Server 2005 Reporting Services v počítači se systémem Windows Vista

Vlastnosti

ID článku: 934164 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor