Popis Microsoft Office Isolated Conversion Environment aktualizace sady Compatibility Pack pro Word, Excel a PowerPoint 2007 File Formats

ÚVOD

Funkce Microsoft Office Isolated prostředí MOICE (Conversion), která je přidána do sady Microsoft Office Compatibility Pack pro Word, Excel a PowerPoint 2007 File Formats se používá k bezpečnějšímu otevírání binárních formátů souborů aplikací Word, Excel a PowerPoint.

Další informace

Chcete-li chránit svůj počítač před riziky, neotvírejte soubory jako přílohy e-mailových zpráv neočekávaných. Navíc nelze otevřít soubory, které obdržíte jako přílohy, pokud jsou soubory od osoby, které neznáte.

Pokud je nutné otevřít přílohy, pomocí prostředí MOICE pomáhá snižovat riziko zabezpečení. Prostředí MOICE pomáhá snížit vliv útoků, které procházejí binární formát souborů aplikace Word, Excel nebo PowerPoint. Prostředí MOICE použijte, pokud máte podezření, že jste cílem útoku a nemáte aktualizaci softwaru, který lze použít, chcete-li vyřešit tuto chybu zabezpečení.

Prostředí MOICE používá systémové převaděče systému Microsoft Office 2007 k převodu binárních formátů souborů sady Office do formátu Office Open XML. Tento proces pomáhá eliminovat možné hrozby, které mohou existovat, pokud je dokument otevřen v binárním formátu. Prostředí MOICE navíc převádí příchozí soubory v izolovaném prostředí. To pomáhá chránit počítač před potenciálním ohrožením.

Poznámka: Prostředí MOICE je podporováno pouze v případě, že se používá s Microsoft Office 2003 nebo s systému Office 2007. Prostředí MOICE není podporováno pro žádnou jinou verzi sady Microsoft Office.

Prostředí MOICE v současnosti podporuje následující formáty dokumentů:
 • .doc
 • .ppt
 • .pot
 • .pps
 • .xls
 • .xlt
 • .xla

Instalace prostředí MOICE

Předpoklady

Chcete-li nainstalovat prostředí MOICE:

Instalace prostředí MOICE

Chcete-li nainstalovat prostředí MOICE, navštivte web Microsoft Update a nainstalujte všechny doporučené aktualizace:Navíc nainstalujte aktualizace, které jsou popsány v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

934391 Popis aktualizace pro aplikace sady Office 2007: 18. května 2007 (934391)

934390 Popis aktualizace pro aplikace sady Office 2007: 18. května 2007 (934390)

934395 Popis aktualizace pro aplikace sady Office 2007: 18. května 2007 (934395)


Známé problémy týkající se prostředí MOICE


 • Po opravě sady Office 2003 nebo aktualizace sady Office 2003, přidružení typů souborů pomocí prostředí MOICE může být odebrán a musí být znovu vytvořeny. Přidružení souborů můžete znovu vytvoří Povolení prostředí MOICE Fix it řešení níže.

Povolení nebo zakázání prostředí MOICE

Prostředí MOICE musí být registrované obslužné rutiny pro každého podporovaného formátu dokumentu.

Chcete-li povolit nebo zakázat prostředí MOICE pro všechny podporované formáty dokumentů pro vás, přejděte "Opravit za mě" oddílu. Povolení nebo zakázání prostředí MOICE jednotlivě pro každý podporovaný formát dokumentu, musí spustit příslušný příkaz uvedený v části "opravit sám".


Automatická oprava

Povolení nebo zakázání prostředí MOICE pro všechny podporované formáty dokumentů automaticky, klepněte na příslušné tlačítko opravitnebo odkaz. Klepněte na tlačítko
Spustitv
Stažení souborudialogové okno pole a potom postupujte podle pokynů v opravě průvodci.
Povolení prostředí MOICEZakázání prostředí MOICE


Poznámka: tyto průvodce může být v angličtině pouze; jak automatické opravy však fungují pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud nejste v počítači, který má tyto potíže, tyto automatické opravy můžete uložit na jednotku flash nebo na disk CD a potom můžete spustit v počítači, který má tyto potíže.

Přejděte do části "Byl problém vyřešen?".

Opravím si sám

Chcete-li spustit příkazy pro povolení nebo zakázání prostředí MOICE pro všechny podporované formáty dokumentů můžete použít jednu z následujících metod:
 • Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz a klepněte na tlačítko OK.
 • Na příkazovém řádku zadejte příkaz.
 • Spusťte příkazy v dávkovém souboru.
 • Prosaďte příkazy pomocí Zásady skupiny.

  Poznámka: Metoda Zásady skupiny musí dokončit správce.
Následující tabulka obsahuje příkazy pro aktivaci nebo deaktivaci funkce MOICE pro podporované formáty dokumentů:
Přípona názvu souboru podporovaného formátu dokumentuPříkaz pro povolení prostředí MOICE jako registrované obslužné rutinyPříkaz pro zakázání prostředí MOICE jako registrované obslužné rutiny
.docASSOC. doc=oice.word.documentASSOC. doc=Word.Document.8
.xlsASSOC. XLS=OICE.Excel.SheetASSOC. xls=Excel.Sheet.8
.xltASSOC. XLT=OICE.Excel.TemplateASSOC. xlt=Excel.Template
.xlaASSOC. XLA=OICE.Excel.AddinASSOC. xla=Excel.Addin
.pptASSOC. PPT=OICE.PowerPoint.showASSOC. ppt=PowerPoint.Show.8
.potASSOC. POT=OICE.PowerPoint.TemplateASSOC. pot=PowerPoint.Template.8
.ppsASSOC. PPS=OICE.PowerPoint.slideshowASSOC. pps=PowerPoint.SlideShow.8
Poznámka: Bude pravděpodobně nutné obnovit přidružení přípon názvů souborů pomocí příkazů popsaných v této tabulce, pokud jsou splněny následující podmínky:
 • Microsoft Office 2003 je upgradován na novější verzi sady Office.
 • Opravy hotfix nebo veřejné aktualizace pro sadu Office 2003 je nainstalována.
 • Je opravit instalaci sady Office 2003.
Po povolení prostředí MOICE pro typ souboru prostředí pokusí ověřit soubor při prvním otevření souboru. Pokud dojde k chybě, zobrazí se chybová zpráva.

Doporučená metoda nasazení

Kromě používání prostředí MOICE doporučujeme změnit nastavení registru tak, aby se zabránilo typy souborů, které chcete předat prostředí MOICE nelze otevřít z důvodů. Další informace o změně nastavení registru tak, aby se zabránilo neotevíraly soubory PPT, neotevíraly soubory nebo soubory PPS, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

922847 obdržíte chybovou zprávu při pokusu o otevření či uložení typu souboru blokovaného nastavením zásad registru v aplikaci PowerPoint 2007 nebo PowerPoint 2003

Další informace o tom, jak změnit registr tak, aby zabránit otevírání doc souborů klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

922849 obdržíte chybovou zprávu při pokusu o otevření či uložení typu souboru blokovaného nastavením zásad registru v aplikaci Word 2007 nebo Word 2003

Další informace o změně nastavení registru tak, aby soubory XLS xlt a XLA neotevíraly, klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

922848 obdržíte chybovou zprávu při pokusu o otevření či uložení typu souboru blokovaného nastavením zásad registru v aplikaci Excel 2007 nebo Excel 2003

Problémy, které mohou nastat při používání prostředí MOICE

 • Ve výchozím nastavení prostředí MOICE zastaví při pokusu o převod souboru, pokud je proces převodu trvá déle než 45 sekund. Chcete-li nastavit hodnotu časového limitu, postupujte takto.

  Důležité: Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. Při nesprávné úpravě registru mohou nastat závažné problémy Proto se ujistěte, že budete opatrně postupovat podle těchto kroků Pro zvýšení ochrany před úpravou zálohujte registr. Pokud dojde k potížím, pak můžete registr obnovit ze zálohy. Pro další informace o zálohování a obnovení registru klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  322756 postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
  1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz Regedita klepněte na tlačítko OK.
  2. Rozbalte následující podklíč registru:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\OICE
  3. Klepněte pravým tlačítkem myši OICE, přejděte na příkaz Novýa klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
  4. Zadejte MaxConvTimea potom stiskněte klávesu ENTER název nové hodnoty.
  5. Klepněte pravým tlačítkem myši MaxConvTimea potom klepněte na příkaz změnit.
  6. V poli Údaj hodnoty zadejte hodnotu časového limitu, který chcete použít a potom klepněte na tlačítko OK. (Hodnota časového limitu je vyjádřen v milisekundách).
  7. Ukončete Editor registru.
 • Prostředí MOICE nelze použít k otevření prezentace aplikace PowerPoint, která je vytvořena pomocí aplikace Microsoft PowerPoint 97 nebo který je vytvořen pomocí starší verze aplikace PowerPoint.
 • Po převodu souboru pomocí prostředí MOICE, je výchozí umístění pro ukládání při pokusu uložit soubor do složky % temp %. Složky % temp % je také výchozí složku při pokusu o otevření souboru.
 • Každý, kdo má přístup k počítači, můžete zobrazit soubory ve složce % temp %.
 • Při převodu souboru pomocí prostředí MOICE, převedený soubor je uložen ve složce % temp %. Při zavření souboru převedený soubor odstraněn ze složky % temp %. Je-li soubor otevřen vícekrát, je soubor vícekrát převeden. Navíc více než jednu kopii souboru je uložen ve složce % temp %. Pokud jste provedli změny na první kopii dokumentu, druhá kopie dokumentu nebude obsahovat změny.
 • Ve výchozím nastavení spustí příslušná aplikace po dokončení funkce MOICE převodu. Pak je otevřen převedený dokument. Chcete-li zabránit otevření příslušná aplikace, použijte při zadání příkazu prostředí MOICE příznak – noapp . Příznak – noapp je užitečné, když chcete dokončit dávkový převod.

  Další informace o dávkových převodech naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
 • Inteligentní značky je odkorněno z prezentace aplikace PowerPoint při použití prostředí MOICE převést prezentaci, která obsahuje inteligentní značky.
 • Při převodu souborů, které obsahují makra pomocí prostředí MOICE jsou tato makra ze souborů.
 • Při otevření souboru pomocí propojení v souboru, který byl převeden prostředím MOICE, propojený soubor nebude převeden prostředím MOICE.
 • Nelze převést vložené dokumenty.
 • Nelze převést dokumenty používající správu přístupových práv.
 • Nelze převést dokumenty používající hesla.
 • Při převodu souborů sady Office pomocí prostředí MOICE, nelze použít funkce Upravit dokument v aplikaci Microsoft Office název_aplikace v Microsoft SharePoint.
 • Existuje-li poškození, budou odebrány z binární dokument Word 97-2003 (* .doc) souboru během převodu. Proto může neočekávaně změnit obsah souboru.

  Další informace o jak převod souborů poškození odebrat z dokumentu klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

  826864 řešení potíží s poškozenými dokumenty aplikace Word

Byl problém vyřešen?

Zkontrolujte, zda byl problém vyřešen. Pokud je problém vyřešen, jste hotovi s tímto článkem. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.
Vlastnosti

ID článku: 935865 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor