Seznam známých problémů při instalaci serveru SQL Server 2005 v systému Windows Server 2008

Důležité: SQL Server 2005 vyžaduje Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2) v systému Windows Server 2008 a Vista SP1. Můžete použít SQL Server 2005 SP2, musíte nejprve nainstalovat plnou verzi serveru SQL Server 2005.

Chcete-li získat SQL Server 2005 SP2, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Další informace o tom, jak nainstalovat SQL Server Express SP2 naleznete v tématu SQL Server 2005 Express Edition SP2 Readme. Starší verze serveru SQL Server, včetně všech vydání systému SQL Server 2000, Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000), SQL Server 7.0 a SQL Server 6.5 nejsou podporovány v systému Windows Server 2008 nebo Windows Vista. Další informace o serveru SQL Server 2005 v systému Windows Server 2008 a Windows Vista naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Příznaky

Při instalaci serveru SQL Server 2005 v počítači se systémem Windows Server 2008, vyskytnout jeden nebo více z následujících problémů.

Problém 1

Pojmenovaná instance určit, při instalaci clusteru převzetí služeb při selhání serveru SQL Server 2005. Máte klientského počítače se systémem Windows Vista nebo Windows Server 2008. Nicméně se nemůže připojit k pojmenované instance z klientského počítače.

Problém 2

Po instalaci serveru SQL Server 2005 převzetí služeb při selhání clusteru nelze najít prostředky clusteru serveru SQL Server ve Správci clusteru převzetí služeb při selhání.

Problém 3

Po instalaci serveru SQL Server 2005 nelze spustit službu fulltextového vyhledávání.

Problém 4

Při instalaci serveru SQL Server 2005 na řadič domény jen pro čtení (RODC), zobrazí se následující chybová zpráva:
Selhání vytvoření místní skupiny SQLServer2005SQLBrowserUser$ RAYRODC

Problém 5

Při instalaci serveru SQL Server 2005 převzetí služeb při selhání clusteru Windows Server 2008, zobrazí se následující chybová zpráva:
Všechny prostředky nepochází online, a proto bude nutné ručně nastavit možnost restartování clusteru.

Problém 6

Zvažte scénář, ve kterém máte existující instanci serveru SQL Server 2005 clusteru a pokusíte se provést některou z následujících operací pomocí setup.exe:
 • Edition upgrade
 • Změnit řazení serveru
 • Znovu vytvořit systémové databáze
V tomto scénáři obdržíte následující chybová zpráva:
Název: Microsoft SQL Server 2005 instalační program

-------------------------------------------------------

Nastavení došlo k neočekávané chybě při dokončení potvrzení. Chyba: prostředek clusteru nemůže být závislý na specifikovaném prostředku protože již závislý.
 

Příčina

Příčina problému 2

V novém clusteru systému Windows Server 2008 existují všechny fyzické disky, které mohou být seskupeny ve skupině úložiště k dispozici, dokud jsou používány aplikace. Po instalaci clusteru převzetí služeb při selhání serveru SQL Server 2005 pomocí výchozí skupiny disků, prostředky clusterů serveru SQL Server jsou umístěny ve skupině úložiště k dispozici. Skupině úložiště k dispozici však není viditelný ve Správci clusteru převzetí služeb při selhání.

Příčina problému 3

K tomuto problému dochází, protože služba NTLM Security Support Provider (NTLMSSP) neexistuje v systému Windows Server 2008. Fulltextové vyhledávání služby však závisí na službě NTLMSSP.

Příčina problému 4

Nástroj Místní uživatelé a skupiny v řadiči domény není k dispozici. Aplikace, které přímo spustit na řadiči domény vytvořit uživatele nebo skupiny v objektu uživatele ve třídě domény . Při instalaci serveru SQL Server 2005, SQL Server 2005 instalační program musí vytvořit další skupiny. Nemáte však oprávnění k zápisu na RODC. SQL Server 2005 instalační program proto nelze vytvořit tyto skupiny.

Další informace o řadiče naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Příčinu problému 5

Příčinou tohoto problému je stejná jako příčinu problému 3.

Příčina problému 6

Je známé potíže s kompatibilitou s instalační program SQL Server 2005 a Windows Server 2008 převzetí služeb při selhání clusteru. Instalační program se pokusí přidat název sítě nebo sdíleném disku jako závislost prostředku serveru SQL Server, a to se nezdaří, protože již existuje závislost.

Jak potíže obejít

Řešení problému 1

Chcete-li tento problém vyřešit, postupujte takto:
 1. Pokud používáte protokol TCP/IP pro připojení k pojmenované instanci, zadejte číslo portu TCP v připojovacím řetězci.

  Pokud používáte protokol pojmenovaných kanálů pro připojení k pojmenované instanci, zadejte název kanálu v připojovacím řetězci.

  Další informace o tom, jak vytvořit řetězec připojení pomocí protokolu TCP/IP naleznete následujícím webu Microsoft Developer Network (MSDN):Další informace o tom, jak vytvořit připojovací řetězec pomocí pojmenovaných kanálů protokolu naleznete na následujícím webu MSDN:
 2. V klientském počítači použijte jednu z následujících metod:
  • Metoda 1
   V bráně Windows Firewall s pokročilým zabezpečením povolte příchozí přenosy pro program, který používáte pro připojení k pojmenované instanci.
  • Metoda 2
   V bráně Windows Firewall s pokročilým zabezpečením povolte příchozí přenosy ze všech možných adres IP clusteru převzetí služeb při selhání serveru SQL Server 2005.
  Další informace o bráně Windows Firewall s pokročilým zabezpečením naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Řešení pro problém 2

Informace o tom, chcete-li vyřešit problém 2 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
932897 nemůžete najít prostředky clusterů serveru SQL Server ve Správci clusteru převzetí služeb při selhání po instalaci serveru SQL Server 2005 převzetí služeb při selhání clusteru v počítači se systémem Windows Server 2008

Řešení problému 3

Chcete-li tento problém vyřešit, nainstalujte aktualizaci SQL Server 2005 SP2.

Řešení problému 5

Tuto chybovou zprávu můžete ignorovat. Po instalaci serveru SQL Server 2005, je nutné nainstalovat SQL Server 2005 SP2.

Řešení problému 6

V době poslední aktualizace tohoto článku SQL Server 2005 je ve fázi rozšířené podpory a tento problém nebude vyřešen v této verzi.
Jako dočasné řešení, můžete však odebrat tuto závislost SQL serverů na název sítě a prostředky na sdíleném disku.

Je také mírné změny v syntaxi, která se používá k vyvolání nastavení. Kromě jiných klíčových slov máte nyní poskytují virtuální adresu IP, na které SQL Server sleduje.

V následujícím příkladu jako vodítko můžete použijte znovu sestavit systémové databáze:

Start/wait < jednotky CD nebo DVD > \setup.exe /qn VS = < VSName > IP = XXX. XX. XX. XX, NETWORK_NAME INSTANCENAME = < název_instance > REINSTALL = SQL_Engine REBUILDDATABASE 1 ADMINPASSWORD = = < StrongPassword > SAPWD = < NewStrongPassword > SQLCOLLATION = < NewSystemCollation > názvu SQLACCOUNT = < doména\uživatel > SQLPASSWORD = < DomainUserPassword > AGTACCOUNT = < doména\uživatel > AGTPASSWORD = < DomainUserPassword > změny.

Stav

Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".

Odkazy

Další informace o instalaci a konfiguraci služby SQL Server 2005 Reporting Services v systému Windows Server 2008 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

938245 instalaci a konfiguraci služby SQL Server 2005 Reporting Services v počítači se systémem Windows Server 2008

Další informace o problému, ke kterému dochází při instalaci nebo odinstalování Microsoft SQL Server 2005 nebo SQL Server 2005 s aktualizací Service Pack 2 v počítači se systémem Windows Server 2008 klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

929150 chybová zpráva při instalaci nebo odinstalování Microsoft SQL Server 2005 nebo SQL Server 2005 s aktualizací Service Pack 2 v počítači se systémem Windows Vista nebo systémem Windows Server 2008

Vlastnosti

ID článku: 936302 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor