Při pokusu o instalaci aktualizace Microsoft Windows Media Player 11 chybová zpráva: "Chyba 27000," "Chyba 1304," nebo "Chyba 1606"

Příznaky

Při pokusu o instalaci aktualizace Microsoft Windows Media Player 11, může se zobrazit jedna z následujících chybových zpráv:
Chybová zpráva 1
Chyba 27000. Program Windows Media Player nemůže dokončit instalaci. V počítači nebyly provedeny žádné změny. Chcete-li nainstalovat program Windows Media Player později, spusťte průvodce znovu.
Chybová zpráva 2
Chyba 1304. Chyba při zápisu do souboru C:\documents and settings\all users\documents\my music\ < stop > WPL. Ověřte, zda máte přístup do tohoto adresáře.
Chybová zpráva 3
Chyba 1606.Could není přístup k umístění v síti INSTALLDIR

Příčina

K tomuto problému dochází, protože členové skupiny Administrators nemají potřebná oprávnění pro složku "Dokumenty a Settings\All Users\Sdílené dokumenty" na jednotce NTFS. Členové skupiny Administrators, musíte mít oprávnění ke čtení a oprávnění k zápisu pro tuto složku při instalaci programu Windows Media Player 11.

Řešení

Tento problém vyřešíte udělit skupině Administrators oprávnění k zápisu pro složku "Dokumenty a Settings\All Users\Sdílené dokumenty". Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Spusťte počítač pomocí účtu správce.
  2. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmda potom klepněte na tlačítko OK otevřete okno příkazového řádku.
  3. Na příkazovém řádku zadejte následující příkazy v tomto pořadí. Po každém příkazu stiskněte klávesu ENTER. Po zobrazení výzvy k potvrzení každé změny, stiskněte klávesu Y.
    cacls.exe "%ALLUSERSPROFILE%\Documents" /G BUILTIN\Administrators:F

    cacls.exe "%ALLUSERSPROFILE%\Documents" /G System:F

    cacls.exe "%ALLUSERSPROFILE%\Documents" /G BUILTIN\Users:R
  4. Zavřete okno příkazového řádku a potom spusťte znovu instalaci programu Windows Media Player 11.
Vlastnosti

ID článku: 936620 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor