Informace o aktualizaci Windows XP Service Pack 3

Souhrn

Tento článek obsahuje informace o aktualizaci Windows XP Service Pack 3 (SP3).

Další informace

Obecné informace o aktualizaci Windows XP SP3 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Jak získat aktualizaci Windows XP SP3

Další informace o získání aktualizace Windows XP Service Pack 3 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP

Doporučené kroky před instalací aktualizace Windows XP SP3

Doporučené kroky před instalací aktualizace Windows XP SP3 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
950717 Kroky před instalací aktualizace Windows XP Service Pack 3 (Tento text může být v angličtině)

Postup při odstranění potíží, pokud se nezdaří instalace aktualizace Windows XP SP3

Další informace o postupu při řešení potíží, k nimž dochází při instalaci aktualizace Windows XP SP3, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
949377 Při pokusu nainstalovat aktualizaci Windows XP Service Pack se zobrazí chybová zpráva Přístup odepřen nebo Instalace aktualizace Service Pack nebyla dokončena

Další informace pro pokročilé uživatele

Chcete-li zobrazit poznámky k verzi pro aktualizaci Windows XP SP3, navštivte následující web společnosti Microsoft:

Tento web obsahuje následující informace:
  • Co je třeba vědět před stažením
  • Přehled aktualizace Windows XP SP3
  • Důležité změny v aktualizaci Windows XP SP3

Jak získat dokument white paper pro aktualizaci Windows XP SP3

Dokument white paper, který popisuje novinky v aktualizaci Windows XP SP3 a diskutuje nasazení této aktualizace zákazníky, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Problémy opravené aktualizací Windows XP SP3

Seznam problémů opravených aktualizací Windows XP SP3 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
946480 Seznam oprav zahrnutých v aktualizaci Windows XP Service Pack 3

Požadavky na volné místo na pevném disku pro instalaci aktualizace Windows XP SP3

Informace o požadavcích na místo na pevném disku pro instalaci aktualizace Windows XP SP3 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
947311 Požadavky na volné místo na pevném disku pro instalaci aktualizace Windows XP Service Pack 3

Kompatibilita aplikací s aktualizací Windows XP SP3

Informace o kompatibilitě aplikací s aktualizací Windows XP SP3 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
947309 Po instalaci aktualizace Windows XP Service Pack 3 může dojít ke změně funkčnosti některých aplikací jiných výrobců

Vlastnosti

ID článku: 936929 - Poslední kontrola: 2. 7. 2013 - Revize: 1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

Váš názor