Popis aktualizace Microsoft Office servers 2007 Service Pack 1 a Microsoft Office servers Language Pack Service Pack 1 2007

Souhrn

Společnost Microsoft vydala aktualizaci service pack pro servery Microsoft Office 2007 a Microsoft Office servers Language Pack 2007. Tento článek obsahuje informace o získání aktualizace service Pack a o tom, jak získat seznam problémů opravených touto aktualizací service Pack.

Kromě toho tento článek obsahuje informace o problémech, které mohou nastat při instalaci aktualizace service Pack a jak zjistit, zda jsou nainstalovány aktualizace service Pack.

ÚVOD

Aktualizace Microsoft Office servers 2007 Service Pack 1 (SP1) a 2007 Microsoft Office servers Language Pack Service Pack 1 (SP1) obsahuje významná vylepšení zabezpečení, stability a výkonu. Některé opravy zahrnuté v aktualizaci Microsoft Office servers 2007 SP1 a Microsoft Office servers 2007 Language Pack SP1 byly vydány už dříve v samostatných aktualizacích.

Podrobnosti aktualizace Service pack

Seznam ke stažení obsahující problémy vyřešené v aktualizaci service pack

K dispozici sešit aplikace Microsoft Excel, který obsahuje seznam serverů Microsoft Office 2007 a Microsoft Office servers 2007 Language Pack problémy, které jsou odstraněny aktualizací Microsoft Office servers 2007 SP1 a Microsoft Office servers 2007 Language Pack SP1.

Poznámka: Sešit je v anglickém jazyce. Nebude přeložen do jiných jazyků.

Následující soubor je k dispozici pro stažení z Microsoft Download Center:


Download Stáhněte balíček 2007 Office Servers Service Pack 1 Changes_all.xls.

Datum vydání: 11 prosinec 2007

Pro více informací o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, klepněte na následující číslo článku v databázi Microsoft Knowledge Base:
119591 jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Microsoft zkontroloval tento soubor na přítomnost virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici k datu, kdy byl soubor vydán. Soubor je uložen na zabezpečených serverech, které pomáhají zabránit neoprávněným změnám v souboru.

Seznam problémů, které aktualizace service pack řeší

Aktualizace Microsoft Office servers 2007 SP1 a Microsoft Office servers 2007 Language Pack SP1 řeší problémy popsané v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942383 problémy, v aplikaci Groove 2007 vyřešené aktualizací Microsoft Office Suite 2007 Service Pack 1

942387 problémy s Project Server 2007 vyřešené aktualizací Microsoft Office servers 2007 Service Pack 1

942390 popis produktu SharePoint Server 2007 problémy, které jsou vyřešeny v aktualizaci Microsoft Office servers 2007 Service Pack 1

Bulletiny zabezpečení související s touto aktualizací service pack

Aktualizace Microsoft Office servers 2007 SP1 a Microsoft Office servers 2007 Language Pack SP1 jsou spojeny s následujícím bulletinem zabezpečení:
936227 MS07-042: Chyba zabezpečení ve službě Microsoft XML Core Services by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu

Známé problémy

942101 obdržíte chybovou zprávu při pokusu o instalaci kteréhokoli z balíčků 2007 Office Service Pack 1 v počítači se systémem Windows XP Service Pack 2

942118 se zobrazí výzva k restartování počítače po instalaci aktualizace service pack sady Office Groove 2007 nebo Office Groove 2007 aktualizace

942618 přepínač příkazového řádku/log a/passive přepínač příkazového řádku nefunguje očekávaným způsobem při spuštění instalačního balíčku, který obsahuje služby Windows SharePoint Services 3.0 a Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1

942619 po instalaci Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1, je zaznamenána událost v protokolu aplikace na serveru: "uživatel, skupina nebo role 'WSS_Content_Application_Pools' již existuje v aktuální databázi"

942620 obdržíte chybovou zprávu při pokusu o instalaci aktualizace Microsoft Office servers 2007 Service Pack 1 v počítači, který nemá nainstalovánu aktualizaci Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1

942621 SharePoint Products Průvodce konfigurací a technologií neočekávaně spustí, když používáte tichý režim instalace serverů systému Microsoft Office 2007 nebo služby Windows SharePoint Services 3.0 a použít aktualizaci service pack, aktualizace nebo opravy hotfix

942995 výzva neočekávaně k restartování počítače po instalaci aktualizace service pack sady Office 2007 nebo aktualizace systému Office 2007

943100 postup při nastavení omezení kolekce webů, povolí pouze uživatele z určité organizační jednotky v počítači se systémem Office servers 2007 Service Pack 1

Jak 943102 Povolení indexace souborů XLSB a ZIP v aktualizaci Microsoft Office servers 2007 Service Pack 1

943105 maximální místo na disku používané na serveru dotazů nebo indexu zvětší na 2,85 časy fyzické velikosti indexu po instalaci Office servers Service Pack 1

944446 chybová zpráva při pokusu nainstalovat Microsoft Office servers 2007 Service Pack 1 v počítači, který má také nainstalovaný Project Server 2007

Instalaci 944447 po instalaci Microsoft Office servers 2007 Service Pack 1 nebo Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 na server s programem Foxit PDF IFilter nejsou indexovány typy dokumentů PDF

Známé problémy při instalaci aktualizace service Pack

Následující opravy hotfix byly zahrnuty do aktualizace zabezpečení z října 2007. Při instalaci aktualizace Microsoft Office servers 2007 SP1, budou tyto opravy hotfix ztraceny:
 • V kolekci webů služby Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 používáte vlastní šablonu. Pokud vytváříte novou webovou stránku, po klepnutí na tlačítko Přidat webovou částnemusí být k dispozici všechny standardní webové části. Chyba č: 801509 (Office12)
 • Některé služby třetích stran mohou být nesprávně zastaveny při instalaci této aktualizace zabezpečení. Když nastane tento problém, musí restartování počítače po instalaci této aktualizace zabezpečení. Chyba č: 806331 (Office12)
 • Připojíte se ke kolekci webů služby Windows SharePoint Services 3.0 nebo ke kolekci webů serveru Microsoft Office SharePoint Server 2007. Pokud stránka obsahuje webovou část Kalendář je nastaven na zobrazení kalendáře, může pravděpodobně nenačte celá stránka. Tomuto problému může dojít, pokud nemáte oprávnění ke čtení daného kalendáře. Chyba č: 809502 (Office12)
 • Při použití ověřování na základě formulářů (FBA) pro hledání kolekce webů SharePoint Server 2007, nejsou vráceny výsledky hledání. Pokud používáte ověřování NTLM hledání kolekce webů SharePoint Server 2007, jsou vráceny výsledky hledání. Chyba č: 803302 (Office12)
 • Když spustíte postupný upgrade kolekce webů Microsoft SharePoint Portal Server 2003 na SharePoint Server 2007, upgrade se nezdaří. Dále se zobrazí chybová zpráva "Neznámá chyba". Chyba č: 804933 (Office12)
 • Máte kolekci webů, která byla upgradována na SharePoint Server 2007. Pokud adresa URL webu obsahuje tečku, nemusí index úplné procházení kolekce webů. Přírůstkové procházení však indexování kolekce webů podle očekávání. Chyba č: 806165 (Office12)
 • Používáte možnost Zahrnout hodnoty ze všech mapovaných procházených vlastností . Pak přemapujete vlastnost Autor na další procházené vlastnosti. Když toto provedete, vlastnost Typ se změní na objekt vícehodnotové vlastnosti. Pokud se pak rozhodnete možnost Zahrnout hodnoty ze všech mapovaných procházených vlastností , vlastnost Typ se již nezmění zpět na výchozí textovou vlastnost. Chyba č: 806166 (Office12)
 • Pokud upgradujete kolekci webů služby Windows SharePoint Services 3.0 ke kolekci webů serveru SharePoint Server 2007, web se může jevit na byly inovovány. Kolekce webů však nadále fungovat jako web služby Windows SharePoint Services 3.0. Chyba č: 809468 (Office12)
 • Klepnete-li na stránku profilu pro klíčový ukazatel výkonu (KPI) v kolekci webů serveru SharePoint Server 2007, zobrazí se následující chybová zpráva:
  Nesprávná funkce (s výjimkou HRESULT: 0x80070001).
  Chyba č: 809622 (Office12)
 • Při provedení úplné procházení pro procházení souborů PDF v kolekci webů serveru SharePoint Server 2007, procházení nemusí být dokončeno. Navíc využití procesoru se zvýší na 100 procent. Tomuto problému může dojít, pokud v souboru PDF je vložený soubor OCN. Chyba č: 810311 (Office12)

Podrobné informace o instalaci

Jak získat a nainstalovat aktualizace service Pack

Aktualizace Microsoft Office servers 2007 SP1 a Microsoft Office servers 2007 Language Pack SP1 jsou umístěny v Microsoft Download Center. Chcete-li stáhnout tyto aktualizace service Pack a získat pokyny k instalaci a hromadnému nasazení, navštivte následující weby společnosti Microsoft:
Microsoft Office servers 2007 SP1, 32bitová verze a 64bitová verze
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=AD59175C-AD6A-4027-8C2F-DB25322F791B
2007 Microsoft Office servers Language Pack SP1 32-bit edition
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=3A6C26FD-0BEB-40D5-8CBA-15164FAAB150
2007 Microsoft Office servers Language Pack SP1 64-bit edition
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=56681742-7D2C-4A6F-9178-DACD32AADC6C

Postup nasazení aktualizací service Pack

Další informace o instalaci aktualizace Microsoft Office servers 2007 Service Pack 1 a 2007 Microsoft Office servers Language Pack Service Pack 1 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

945013 postup nasazení aktualizací Microsoft Office servers 2007 Service Pack 1 a Office Server Language Pack 2007 Service Pack 1

Jak lze zjistit, zda jsou nainstalovány aktualizace service Pack

Aktualizace service pack obsahuje soubory, jejichž verze jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Poznámka: Nemáte nainstalovat tyto aktualizace service Pack, pokud máte novější verze souborů, které jsou uvedeny v tabulkách.

Chcete-li zjistit, zda jsou nainstalovány soubory, které jsou uvedeny v tabulkách, postupujte takto:
 1. Spusťte Průvodce vyhledáváním. Chcete-li to provést, klepněte na tlačítko Starta potom klepněte na tlačítko Hledat.

  Poznámka: Pokud se spustí program místní vyhledávání, klepněte na tlačítko klepněte sem, chcete-li použít Průvodce vyhledáváním.
 2. V okně Výsledky hledání v podokně Průvodce Vyhledáváním klepněte na všechny soubory a složky .
 3. Do pole část nebo celý název souboru zadejte název souboru a klepněte na tlačítko Hledat.
 4. V seznamu souborů klepněte pravým tlačítkem myši nalezený soubor a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 5. Na kartách Obecné a verze prozkoumejte vlastnosti souboru nainstalovaného v počítači.
Aktualizace Microsoft Office servers 2007 SP1, 32bitové verze
Dlcappwwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Microsoft.Office.Server.Conversions.Launcher.exe12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Server.Conversions.LoadBalancer.exe12.0.6211.1000
Dlcwwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Microsoft.Office.Workflow.Routing.dll12.0.6211.1000
Ifswfewwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Core.jsNení k dispozici
Htmlchkr.dll12.0.6211.1000
Ifswfe.dll12.0.6211.1000
Ifswfepriv.dll12.0.6211.1000
Signatureeula.aspxNení k dispozici
Osrchappwwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
BDCConnector.dll12.0.6211.1000
ChsBrkr.dll12.0.6211.1000
CHTBRKR.dll12.0.6211.1000
KorWbrkr.dll12.0.6211.1000
Mir.fi.dll1.0.0.7
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Notesph.dll.oss12.0.6214.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Oss.cswf32.lexNení k dispozici
Oss.korwbrkr.lexNení k dispozici
Oss.search.admin.asmxNení k dispozici
Oss.search.global.admin.asmxNení k dispozici
Pkmexsph.dll12.0.6211.1000
Pkmnpw.dll12.0.6211.1000
Spsimpph.dll12.0.6211.1000
Srchipp.dll12.0.6211.1000
Thawbrkr.dll12.0.6211.1000
Trklr.dll1.18.0.0
Osrchwfewwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Bdcconn.dll12.0.6211.1000
Chsbrkr.dll12.0.6211.1000
Chtbrkr.dll12.0.6211.1000
Danlr.dll1.0.0.16
Grclr.dll1.0.0.11
Grcste.dll1.0.0.13
Huczlr.dll2.0.4.2
Korwbrkr.dll12.0.6211.1000
Lrpolish.dll1.9.0.0
Mir.fi.dll1.0.0.7
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Msscntrs.dll12.0.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Mssrch.dll12.0.6211.1000
Notesph.dll12.0.6214.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Oss.intl.dll12.0.6211.1000
Pkmexsph.dll12.0.6211.1000
Pkmnpw.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6211.1000
Query.dll12.0.6211.1000
Searchom.dll12.0.6219.1000
Searchom.dll12.0.6219.1000
Sharepointpub.gac.dll12.0.6211.1000
Spsimpph.dll12.0.6211.1000
Srchipp.dll12.0.6211.1000
Srchpml.dll12.0.6211.1000
Thawbrkr.dll12.0.6211.1000
Tquery.dll12.0.6217.1000
Trklr.dll1.18.0.0
Při instalaci souboru Osrchwfewwsp1.msp jsou dále nainstalovány následující soubory.
A0000001.apxAddcs.apxAddfedl.apxAnlytics.sql
Cpyfedl.apxEditcs.apxEditrule.apxEdtfedl.apx
Expfedl.apxFbaconf.apxFbaproxy.apxImpfedl.apx
Mngfedl.apxMprop.apxMrulessp.apxNoiseara.txt
Noiseben.txtNoisebul.txtNoisecat.txtNoisechs.txt
Noisecht.txtNoisecro.txtNoisedan.txtNoisedeu.txt
Noiseeng.txtNoiseenu.txtNoiseesn.txtNoisefin.txt
Noisefra.txtNoisegrc.txtNoiseguj.txtNoiseheb.txt
Noisehin.txtNoiseice.txtNoiseind.txtNoiseita.txt
Noisejpn.txtNoisekan.txtNoisekor.txtNoiselat.txt
Noiselit.txtNoisemal.txtNoisemar.txtNoisemly.txt
Noiseneu.txtNoisenld.txtNoisenor.txtNoiseplk.txt
Noisepol.txtNoisepor.txtNoiseptb.txtNoisepun.txt
Noiserom.txtNoiserus.txtNoisesbc.txtNoisesbl.txt
Noiseslo.txtNoisesve.txtNoisesvk.txtNoisetam.txt
Noisetel.txtNoisetha.txtNoisetur.txtNoiseukr.txt
Noiseurd.txtOss.cs6mors.lexOss.csstems.lexOss.cswf32.lex
Oss.danlr.lexOss.grcste.lexOss.huau.lexOss.hugu.lex
Oss.hustem.lexOss.korwbrkr.lexOss.search.admin.asmxOss.search.global.admin.asmx
Oss.summaryresults.dwpOss.swpf.summaryresults.dwpOss.swpf.topanswer.dwpOss.topanswer.dwp
Oss.wbdbase.plkOsssearchadmin.helpkeymap.xmlPortal.jsS2addshr.apx
S2farm.apxS2mngshr.apxScssp.apxSdsgpssp.apx
Spanishdict.txtTsara.xmlTsben.xmlTsbul.xml
Tscat.xmlTschs.xmlTscht.xmlTscro.xml
Tsdeu.xmlTseng.xmlTsenu.xmlTsesn.xml
Tsfin.xmlTsfra.xmlTsguj.xmlTsheb.xml
Tshin.xmlTsice.xmlTsind.xmlTsita.xml
Tsjpn.xmlTskan.xmlTskor.xmlTslat.xml
Tslit.xmlTsmal.xmlTsmar.xmlTsmly.xml
Tsneu.xmlTsnld.xmlTsnor.xmlTsplk.xml
Tspol.xmlTspor.xmlTsptb.xmlTspun.xml
Tsrom.xmlTsrus.xmlTssbc.xmlTssbl.xml
Tsschema.xmlTsslo.xmlTssve.xmlTssvk.xml
Tstam.xmlTstel.xmlTstha.xmlTstur.xml
Tsukr.xmlTsurd.xmlUschdssp.apxVscpsssp.apx
Vssetssp.apx
Osrvwwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Adodb.dll7.10.2346.0
Dbghelp.dll6.6.7.5
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.0
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.0
Msdatasrc.dll7.0.9466.0
Microsoft.office.server.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.server.native.dll12.0.6212.1000
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.0
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.0
Msdatasrc.dll7.0.9466.0
Office.odf12.0.6211.1000
Stdole.dll7.0.9466.0
Stdole.dll7.0.9466.0
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Spswfewwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
DocXPageConverter.exe12.0.6212.1000
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6211.1000
Ssocli.dll12.0.6211.1000
Ssocli.dll12.0.6211.1000
Ssoom.dll12.0.6211.1000
Ssoom.dll12.0.6211.1000
Ssoperf.dll12.0.6211.1000
Ssoprvad.exe12.0.6211.1000
Ssosec.dll12.0.6211.1000
Ssosec.dll12.0.6211.1000
Ssosrv.exe12.0.6211.1000
Upgrade.dll12.0.6211.1000
Při instalaci souboru Spswfewwsp1.msp jsou dále nainstalovány následující soubory.
Addbdcapp.aspxAnlytics.sqlBmossext.cssBrmossext.css
Cmossext.cssCtmossext.cssExpapp.aspxGmossext.css
Jmossext.cssLimossext.cssLmossext.cssMossext.css
Msitehostperson.aspxNewsv3xmlonet.xmlOmossext.cssPbb1fil.xml
Pbbfil.xmlPlmossext.cssPmossext.cssPortal.js
Profilesrp.sqlProfilup.sqlProvfil.xmlProvfile.xml
Reportcenterdoclibschema.xmlRteetbl.asxRtepued.asxSchema.xml.pubfeap
Smcmt.asxSmmossext.cssV3dwptasksandtoolswp.dwpV3xmlonet.xml
Vimossext.cssVmossext.cssWelcomelayout2.aspxWmossext.css
Xlsrvappwwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Atl80.dll8.0.50727.762
Ecscalcserver.dll12.0.6211.1000
Ecsinterop.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msmdlocal.dll9.0.3042.0
Msmgdsrv.dll9.0.3042.0
Msolap90.dll9.0.3042.0
Msolui90.dll9.0.3042.0
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Sql90.xslNení k dispozici
Xlcall32.dll12.0.6211.1000
Xlsrv.dll12.0.6214.1000
Xlsrv.webservices.api.dll12.0.6211.1000
Xmlrw.dll2.0.3609.0
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0
Pjsrvappwwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Dataedit.dll.x8612.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.PI.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Schema.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6218.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Upgrade.dll12.0.6218.1000
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.WebProj.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Queuing.exe12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6211.1000
Při instalaci souboru Osrvmuisp1-en-us.msp jsou dále nainstalovány následující soubory.
Prjsvr.sql.addpublishsps12.sqlPrjsvr.sql.addpubsps12.sqlPrjsvr.sql.addpubtab12.sqlPrjsvr.sql.addpubvw12.sql
Prjsvr.sql.addreptab12.sqlPrjsvr.sql.addsps12.sqlPrjsvr.sql.addversionsps12.sqlPrjsvr.sql.addverstab12.sql
Prjsvr.sql.addworkingsps12.sqlPrjsvr.sql.addworksps12.sqlPrjsvr.sql.addworktab12.sqlPrjsvr.sql.delvw12.sql
Prjsvr.sql.initrep12.sql
Pjsrvwfewwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Microsoft.Office.Project.Schema.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.ApplicationPages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6218.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.ApplicationPages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.WebProj.dll12.0.6211.1000
Při instalaci souboru Pjsrvwfewwsp1.msp jsou dále nainstalovány následující soubory.
Psi.isapi.customfieldsdisco.aspxPsi.isapi.customfieldswsdl.aspxPwa.admin.addmodifycategory.aspxPwa.admin.calendarsmain.aspx
Pwa.admin.editcustomfield.aspxPwa.admin.editglobal.aspxPwa.admin.treepicker.aspxPwa.admin.viewsaddmod.aspx
Pwa.download.aspxPwa.library.activexviewpart.htcPwa.library.mspjgrid.ascxPwa.library.teambuilderpage.js
Pwa.library.timesheetpart.htcPwa.library.treepicker.xsltPwa.pjclient.cabPwa.resmgr.buildresplanteam.aspx
Pwa.resmgr.buildteam.aspxPwa.statusing.addtask.aspx
Xlsrvwfewwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Ewrfind.aspxNení k dispozici
Ewrscripts.jsNení k dispozici
Microsoft.Office.Excel.WebUI.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Excel.Server.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Excel.Server.WebServices.dll12.0.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
Poznámka: 2007 Microsoft Office servery SP1 32-bit edition balíček obsahuje také následující soubory MSP zahrnuté v balíčku 2007 Microsoft Office servery Language Pack SP1 32-bit edition:
 • Osrchmuisp1-en-us.msp
 • Spsmuisp1-en-us.msp
 • Xlsrvmuisp1-en-us.msp
Aktualizace Microsoft Office servers 2007 SP1 64-bit edition
Dlcappwwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Microsoft.office.server.conversions.launcher.exe12.0.6211.1000
Microsoft.office.server.conversions.loadbalancer.exe12.0.6211.1000
Dlcwwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Dlc.workflow.routing.dll12.0.6211.1000
Edbwwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Dbghelp.dll6.6.7.5
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Edb.botservermsgs.dll4.2.1.2704
Edb.grooveaccountmgr.dll4.2.1.2704
Edb.grooveautoproxy.dll4.2.1.2704
Edb.groovebotfacilitator.dll4.2.1.2704
Edb.groovebotfactory.dll4.2.1.2704
Edb.grooveclean.exe4.2.1.2704
Edb.grooveclusterservices.dll4.2.1.2704
Edb.groovecommoncomponents.dll4.2.1.2704
Edb.groovecomponentconnector.dll4.2.1.2704
Edb.groovecomponentupdatecontroller.dll4.2.1.2704
Edb.groovecsmviewer.exe4.2.1.2704
Edb.groovedocumentsharetool.dll4.2.1.2704
Edb.grooveeis.exe4.2.1.2704
Edb.grooveintlresource2.dll4.2.1.2704
Edb.grooveprojecttoolset.dll4.2.1.2704
Edb.grooveresource.dll4.2.1.2704
Edb.grooveresourceedb.dll4.2.1.2704
Edb.grooveshellextensions.dll4.2.1.2704
Edb.groovestoragemgr.dll4.2.1.2704
Edb.groovesystemservices.dll4.2.1.2704
Edb.grooveuls.dll12.0.6211.1000
Edb.grooveutil.dll4.2.1.2704
Edb.groovewebplatformservices.dll4.2.1.2704
Edb.groovewebservices.dll4.2.1.2704
Grooveaudio.dll4.2.1.2704
Groovecalendartool.dll4.2.1.2704
Groovecommunicationsservices.dll4.2.1.2704
Groovecommunicationsstatusandcontrol.dll4.2.1.2704
Groovecomponentmgr.dll4.2.1.2704
Groovecrypto.dll4.2.1.2704
Groovedataviewertool.dll4.2.1.2704
Groovefetchservices.dll4.2.1.2704
Groovegames.dll4.2.1.2704
Groovemisc.dll4.2.1.2704
Groovenew.dll4.2.1.2704
Groovesketchtool.dll4.2.1.2704
Groovesystemmode.dll4.2.1.2704
Groovetexttools.dll4.2.1.2704
Groovetransceiver.dll4.2.1.2704
Grooveuiframework.dll4.2.1.2704
Groovewebbrowsertool2.dll4.2.1.2704
Installed.resources.xssNení k dispozici
Microsoft.office.server.native.dll12.0.6212.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Starternotificationdescriptors.xmlNení k dispozici
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Emswwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Appcode.compiledNení k dispozici
Appcode.dll4.2.1.2703
Appglobal.asax.compiledNení k dispozici
Appglobal.asax.dll4.2.1.2703
Atl80.dll8.0.50727.762
Auditdbstoredproc.sqlNení k dispozici
Gmsdbstoredproc.sqlNení k dispozici
Groovemanagementserver.dll4.2.1.2705
Groovepsconfig.exe12.0.6211.1000
Groovepsconfigui.exe12.0.6211.1000
Mems.dll4.2.1.2703
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Microsoft.groovemanagementserver.ui.controls.dll4.2.1.2703
Microsoft.groovemanagementserver.ui.enhancedwebcontrols.dll4.2.1.2703
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Grswwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Atl80.dll8.0.50727.762
Dbghelp.dll6.6.7.5
Dbwritetest.exe12.0.0.1406
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Ffqbackup.exe12.0.0.1407
Ffqrebuild.exe12.0.0.1407
Ffqreview.exe12.0.0.1407
Groovecrypto.dll4.2.1.2703
Groovemisc.dll4.2.1.2703
Groovenew.dll4.2.1.2703
Grooverelayperfmon.dll12.0.0.1406
Groovetracing.exe12.0.4518.1007
Grooveuls.dll12.0.4518.1007
Grooveutil.dll4.2.1.2703
Metabackup.exe12.0.0.1407
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Relay.exe12.0.0.1407
Relaycfg.cpl12.0.0.1407
Relaycfgsec.dll12.0.0.1407
Relaymsgs.dll12.0.0.1406
Rqexport.exe12.0.0.1407
Rqimport.exe12.0.0.1407
Rqwritetest.exe12.0.0.1407
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Při instalaci souboru Grswwsp1.msp jsou dále nainstalovány následující soubory.
Db.archive.exeDb.checkpoint.exeDb.deadlock.exeDb.dump.exe
Db.load.exeDb.printlog.exeDb.recover.exeDb.stat.exe
Db.upgrade.exeDb.verify.exe
Ifswfewwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Core.jsNení k dispozici
Htmlchkr.dll12.0.6211.1000
Ifswfe.dll12.0.6211.1000
Ifswfepriv.dll12.0.6211.1000
Signatureeula.aspxNení k dispozici
Osrchappwwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Bdcconn.dll12.0.6211.1000
Chsbrkr.dll12.0.6211.1000
Chtbrkr.dll12.0.6211.1000
Grclr.dll1.0.0.13
Grcste.dll1.0.0.14
Huczlr.dll2.0.4.3
Korwbrkr.dll12.0.6211.1000
Mir.fi.dll1.0.0.7
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Oss.cswf32.lexNení k dispozici
Oss.korwbrkr.lexNení k dispozici
Oss.search.admin.asmxNení k dispozici
Oss.search.global.admin.asmxNení k dispozici
Pkmexsph.dll12.0.6211.1000
Spsimpph.dll12.0.6211.1000
Srchipp.dll12.0.6211.1000
Thawbrkr.dll12.0.6211.1000
Trklr.dll1.18.0.0
Osrchwfewwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Bdcconn.dll12.0.6211.1000
Chsbrkr.dll12.0.6211.1000
Chtbrkr.dll12.0.6211.1000
Danlr.dll1.0.0.16
Grclr.dll1.0.0.13
Grcste.dll1.0.0.14
Huczlr.dll2.0.4.3
Korwbrkr.dll12.0.6211.1000
Lrpolish.dll1.9.0.0
Mir.fi.dll1.0.0.7
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Msscntrs.dll12.0.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Mssrch.dll12.0.6211.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Oss.intl.dll12.0.6211.1000
Pkmexsph.dll12.0.6211.1000
Portal.dll12.0.6211.1000
Query.dll12.0.6211.1000
Searchom.dll12.0.6219.1000
Searchom.dll12.0.6219.1000
Sharepointpub.gac.dll12.0.6211.1000
Spsimpph.dll12.0.6211.1000
Srchipp.dll12.0.6211.1000
Srchpml.dll12.0.6211.1000
Thawbrkr.dll12.0.6211.1000
Tquery.dll12.0.6217.1000
Trklr.dll1.18.0.0
Při instalaci souboru Osrchwfewwsp1.msp jsou dále nainstalovány následující soubory.
A0000001.apxAddcs.apxAddfedl.apxAnlytics.sql
Cformsec.acxCpyfedl.apxEditcs.apxEditrule.apx
Edtfedl.apxExpfedl.apxFbaconf.apxFbaproxy.apx
Impfedl.apxMngfedl.apxMprop.apxMrulessp.apx
Mssdmn.exeMssearch.exeNoiseara.txtNoiseben.txt
Noisebul.txtNoisecat.txtNoisechs.txtNoisecht.txt
Noisecro.txtNoisedan.txtNoisedeu.txtNoiseeng.txt
Noiseenu.txtNoiseesn.txtNoisefin.txtNoisefra.txt
Noisegrc.txtNoiseguj.txtNoiseheb.txtNoisehin.txt
Noiseice.txtNoiseind.txtNoiseita.txtNoisejpn.txt
Noisekan.txtNoisekor.txtNoiselat.txtNoiselit.txt
Noisemal.txtNoisemar.txtNoisemly.txtNoiseneu.txt
Noisenld.txtNoisenor.txtNoiseplk.txtNoisepol.txt
Noisepor.txtNoiseptb.txtNoisepun.txtNoiserom.txt
Noiserus.txtNoisesbc.txtNoisesbl.txtNoiseslo.txt
Noisesve.txtNoisesvk.txtNoisetam.txtNoisetel.txt
Noisetha.txtNoisetur.txtNoiseukr.txtNoiseurd.txt
Oss.cs6mors.lexOss.csstems.lexOss.cswf32.lexOss.danlr.lex
Oss.grcste.lexOss.huau.lexOss.hugu.lexOss.hustem.lex
Oss.korwbrkr.lexOss.search.admin.asmxOss.search.global.admin.asmxOss.summaryresults.dwp
Oss.swpf.summaryresults.dwpOss.swpf.topanswer.dwpOss.topanswer.dwpOss.wbdbase.plk
Osssearchadmin.helpkeymap.xmlPortal.jsS2addshr.apxS2farm.apx
S2mngshr.apxScssp.apxSdsgpssp.apxSpanishdict.txt
Tsara.xmlTsben.xmlTsbul.xmlTscat.xml
Tschs.xmlTscht.xmlTscro.xmlTsdeu.xml
Tseng.xmlTsenu.xmlTsesn.xmlTsfin.xml
Tsfra.xmlTsguj.xmlTsheb.xmlTshin.xml
Tsice.xmlTsind.xmlTsita.xmlTsjpn.xml
Tskan.xmlTskor.xmlTslat.xmlTslit.xml
Tsmal.xmlTsmar.xmlTsmly.xmlTsneu.xml
Tsnld.xmlTsnor.xmlTsplk.xmlTspol.xml
Tspor.xmlTsptb.xmlTspun.xmlTsrom.xml
Tsrus.xmlTssbc.xmlTssbl.xmlTsschema.xml
Tsslo.xmlTssve.xmlTssvk.xmlTstam.xml
Tstel.xmlTstha.xmlTstur.xmlTsukr.xml
Tsurd.xmlUschdssp.apxVscpsssp.apxVssetssp.apx
Osrvwwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Adodb.dll7.10.2346.0
Dbghelp.dll6.6.7.5
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.0
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.0
Msdatasrc.dll7.0.9466.0
Microsoft.office.server.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.server.native.dll12.0.6212.1000
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.0
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.0
Msdatasrc.dll7.0.9466.0
Office.odf12.0.6211.1000
Stdole.dll7.0.9466.0
Stdole.dll7.0.9466.0
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Pjsrvappwwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Dataedit.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.pi.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.schema.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6218.1000
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.upgrade.dll12.0.6218.1000
Microsoft.office.project.server.webservice.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6211.1000
Mspsqservice.exe12.0.6211.1000
Prjsvr.sql.addpublishsps12.sqlNení k dispozici
Prjsvr.sql.addpubsps12.sqlNení k dispozici
Prjsvr.sql.addpubtab12.sqlNení k dispozici
Prjsvr.sql.addpubvw12.sqlNení k dispozici
Prjsvr.sql.addreptab12.sqlNení k dispozici
Prjsvr.sql.addsps12.sqlNení k dispozici
Prjsvr.sql.addversionsps12.sqlNení k dispozici
Prjsvr.sql.addverstab12.sqlNení k dispozici
Prjsvr.sql.addworkingsps12.sqlNení k dispozici
Prjsvr.sql.addworksps12.sqlNení k dispozici
Prjsvr.sql.addworktab12.sqlNení k dispozici
Prjsvr.sql.delvw12.sqlNení k dispozici
Prjsvr.sql.initrep12.sqlNení k dispozici
Sdk.microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6211.1000
Při instalaci souboru Pjsrvappwwsp1.msp jsou dále nainstalovány následující soubory.
Prjsvr.sql.addpublishsps12.sqlPrjsvr.sql.addpubsps12.sqlPrjsvr.sql.addpubtab12.sqlPrjsvr.sql.addpubvw12.sql
Prjsvr.sql.addreptab12.sqlPrjsvr.sql.addsps12.sqlPrjsvr.sql.addversionsps12.sqlPrjsvr.sql.addverstab12.sql
Prjsvr.sql.addworkingsps12.sqlPrjsvr.sql.addworksps12.sqlPrjsvr.sql.addworktab12.sqlPrjsvr.sql.delvw12.sql
Prjsvr.sql.initrep12.sql
Pjsrvwfewwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Microsoft.office.project.schema.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.administration.applicationpages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6218.1000
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.pwa.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6211.1000
Při instalaci souboru Pjsrvwfewwsp1.msp jsou dále nainstalovány následující soubory.
Psi.isapi.customfieldsdisco.aspxPsi.isapi.customfieldswsdl.aspxPwa.admin.addmodifycategory.aspxPwa.admin.calendarsmain.aspx
Pwa.admin.editcustomfield.aspxPwa.admin.editglobal.aspxPwa.admin.treepicker.aspxPwa.admin.viewsaddmod.aspx
Pwa.download.aspxPwa.library.activexviewpart.htcPwa.library.mspjgrid.ascxPwa.library.teambuilderpage.js
Pwa.library.timesheetpart.htcPwa.library.treepicker.xsltPwa.pjclient.cabPwa.resmgr.buildresplanteam.aspx
Pwa.resmgr.buildteam.aspxPwa.statusing.addtask.aspx
Spswfewwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Docxpageconverter.exe12.0.6212.1000
Microsoft.sharepoint.publishing.dll12.0.6211.1000
Portal.dll12.0.6211.1000
Sharepointpub.dll12.0.6211.1000
Sharepointpub.gac.dll12.0.6211.1000
Ssocli.dll12.0.6211.1000
Ssoom.dll12.0.6211.1000
Ssoperf.dll12.0.6211.1000
Ssoprvad.exe12.0.6211.1000
Ssosec.dll12.0.6211.1000
Ssosrv.exe12.0.6211.1000
Upgrade.dll12.0.6211.1000
Při instalaci souboru Spswfewwsp1.msp jsou dále nainstalovány následující soubory.
Addbdcapp.aspxAnlytics.sqlBmossext.cssBrmossext.css
Cmossext.cssCtmossext.cssExpapp.aspxGmossext.css
Jmossext.cssLimossext.cssLmossext.cssMossext.css
Msitehostperson.aspxNewsv3xmlonet.xmlOmossext.cssPbb1fil.xml
Pbbfil.xmlPlmossext.cssPmossext.cssPortal.js
Profilesrp.sqlProfilup.sqlProvfil.xmlProvfile.xml
Reportcenterdoclibschema.xmlRteetbl.asxRtepued.asxSchema.xml.pubfeap
Smcmt.asxSmmossext.cssV3dwptasksandtoolswp.dwpV3xmlonet.xml
Vimossext.cssVmossext.cssWelcomelayout2.aspxWmossext.css
Xlsrvappwwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Ecscalcserver.dll12.0.6211.1000
Ecsinterop.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msmdlocal.dll9.0.3042.0
Msmdlocal.dll9.0.3042.0
Msmgdsrv.dll9.0.3042.0
Msmgdsrv.dll9.0.3042.0
Msolap90.dll9.0.3042.0
Msolap90.dll9.0.3042.0
Msolui90.dll9.0.3042.0
Msolui90.dll9.0.3042.0
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Sql90.xslNení k dispozici
Sql90.xslNení k dispozici
Xlsrv.dll12.0.6214.1000
Xlsrv.webservices.api.dll12.0.6211.1000
Xmlrw.dll2.0.3609.0
Xmlrw.dll2.0.3609.0
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0
Xlsrvwfewwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Ewrfind.aspxNení k dispozici
Ewrscripts.jsNení k dispozici
Microsoft.office.excel.webui.dll12.0.6211.1000
Msoxlsrv.dll12.0.6211.1000
Msoxlsrv.webservices.dll12.0.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
Poznámka: Microsoft Office servers 2007 SP1 64-bit edition obsahuje také následující soubory MSP zahrnuté v 2007 Microsoft Office servers Language Pack SP1 64-bit edition balíček:
 • Osrchmuisp1-en-us.msp
 • Spsmuisp1-en-us.msp
 • Xlsrvmuisp1-en-us.msp
2007 Microsoft Office servers Language Pack SP1 32-bit edition
Osrchmuisp1-en-us.msp
Název souboruVerze souboru
Cssportalstyle.cssNení k dispozici
Mssmsg.dll12.0.6211.1000
Notesstp.exe12.0.6214.1000
Oss.search.data.sqlNení k dispozici
Microsoft.Office.Server.Search.Intl.Resources.dll12.0.6211.1000
Oss.search.sqlNení k dispozici
Spsmuisp1-en-us.msp
Název souboruVerze souboru
Cssportalstyle.cssNení k dispozici
Editmenu.jsNení k dispozici
Htmledtr.jsNení k dispozici
Ptdlg.jsNení k dispozici
Sm.jsNení k dispozici
Xlsrvmuisp1-en-us.msp
Název souboruVerze souboru
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msolui90.rll9.0.1399.0
2007 Microsoft Office servers Language Pack SP1 64-bit edition
Osrchmuisp1-en-us.msp
Název souboruVerze souboru
Cssportalstyle.cssNení k dispozici
Mssmsg.dll12.0.6211.1000
Oss.search.data.sqlNení k dispozici
Oss.search.intlr.dll12.0.6211.1000
Oss.search.sqlNení k dispozici
Spsmuisp1-en-us.msp
Název souboruVerze souboru
Cssportalstyle.cssNení k dispozici
Editmenu.jsNení k dispozici
Htmledtr.jsNení k dispozici
Ptdlg.jsNení k dispozici
Sm.jsNení k dispozici
Xlsrvmuisp1-en-us.msp
Název souboruVerze souboru
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msolui90.rll9.0.1399.0
Msolui90.rll9.0.1399.0

Informace pro správce o souborech MSP

Aktualizace Microsoft Office servers 2007 SP1, 32bitové verze
2007 Microsoft Office servery SP1 32-bit edition balíček a balíčky 2007 Microsoft Office servers Language Pack SP1 32-bit edition jsou tvořeny poskytována ve formě souboru Instalační služba Microsoft Windows Installer (soubor s příponou MSP), který je zabalen do samorozbalovacího spustitelného souboru. Tato aktualizace service Pack jsou distribuovány soubory MSP uvedené v následující tabulce.
Název souboru MSPPopis
Dlcappwwsp1.mspUrčeno pro 2007 Microsoft Office servers
Dlcwwsp1.mspUrčeno pro 2007 Microsoft Office servers
Ifswfewwsp1.mspUrčeno pro 2007 Microsoft Office servers
Osrchappwwsp1.mspUrčeno pro 2007 Microsoft Office servers
Osrchwfewwsp1.mspUrčeno pro 2007 Microsoft Office servers
Osrvwwsp1.mspUrčeno pro 2007 Microsoft Office servers
Pjsrvappwwsp1.mspUrčeno pro 2007 Microsoft Office servers
Pjsrvwfewwsp1.mspUrčeno pro 2007 Microsoft Office servers
Spswfewwsp1.mspUrčeno pro 2007 Microsoft Office servers
Xlsrvappwwsp1.mspUrčeno pro 2007 Microsoft Office servers
Xlsrvwfewwsp1.mspUrčeno pro 2007 Microsoft Office servers
Osrchmuisp1-en-us.mspMicrosoft Office servers Language Pack 2007
Spsmuisp1-en-us.mspMicrosoft Office servers Language Pack 2007
Xlsrvmuisp1-en-us.mspMicrosoft Office servers Language Pack 2007
Aktualizace Microsoft Office servers 2007 SP1 64-bit edition
2007 Microsoft Office servery SP1 64-bit edition balíček a balíčky 2007 Microsoft Office servers Language Pack SP1 64-bit edition jsou tvořeny poskytována ve formě souboru Instalační služba Microsoft Windows Installer (soubor s příponou MSP), který je zabalen do samorozbalovacího spustitelného souboru. Tato aktualizace service Pack jsou distribuovány soubory MSP uvedené v následující tabulce.
Název souboru MSPPopis
Dlcappwwsp1.mspUrčeno pro 2007 Microsoft Office servers
Dlcwwsp1.mspUrčeno pro 2007 Microsoft Office servers
Edbwwsp1.mspUrčeno pro 2007 Microsoft Office servers
Emswwsp1.mspUrčeno pro 2007 Microsoft Office servers
Grswwsp1.mspUrčeno pro 2007 Microsoft Office servers
Ifswfewwsp1.mspUrčeno pro 2007 Microsoft Office servers
Osrchappwwsp1.mspUrčeno pro 2007 Microsoft Office servers
Osrchwfewwsp1.mspUrčeno pro 2007 Microsoft Office servers
Osrvwwsp1.mspUrčeno pro 2007 Microsoft Office servers
Pjsrvappwwsp1.mspUrčeno pro 2007 Microsoft Office servers
Pjsrvwfewwsp1.mspUrčeno pro 2007 Microsoft Office servers
Spswfewwsp1.mspUrčeno pro 2007 Microsoft Office servers
Xlsrvappwwsp1.mspUrčeno pro 2007 Microsoft Office servers
Xlsrvwfewwsp1.mspUrčeno pro 2007 Microsoft Office servers
Osrchmuisp1-en-us.mspMicrosoft Office servers Language Pack 2007
Spsmuisp1-en-us.mspMicrosoft Office servers Language Pack 2007
Xlsrvmuisp1-en-us.mspMicrosoft Office servers Language Pack 2007
Vlastnosti

ID článku: 936984 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor