Při pokusu spustit aplikaci Internet Explorer 7 se zobrazí dialogové okno Stažení souboru – upozornění zabezpečení

Důležité: Tento článek obsahuje postupy, které vedou k oslabení zabezpečení počítače nebo k vypnutí funkcí zabezpečení v počítači. Provedením těchto změn můžete vyřešit specifický problém. Před provedením změn však doporučujeme vyhodnotit nebezpečí spojená s nasazením daného řešení v konkrétním prostředí. Pokud se rozhodnete tento postup použít, učiňte veškerá dodatečná opatření k ochraně počítače.

Příznaky

Nainstalovali jste kumulativní aktualizaci zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer z května 2007 (MS07-027). Poté se při pokusu spustit aplikaci Windows Internet Explorer 7 může zobrazit dialogové okno Stažení souboru – upozornění zabezpečení a následující zpráva:
Chcete tento soubor uložit?
Dialogové okno Stažení souboru – upozornění zabezpečení mluví o souboru s názvem „navcancl“. Po zavření tohoto dialogového okna nejde spustit aplikace Internet Explorer 7.

Příčina

K tomuto problému může dojít v počítači se systémem Windows Vista, jestliže jsou splněny následující podmínky:
 • Složka dočasných souborů Internetu byla přesunuta do umístění mimo strukturu složek uživatele. Tato složka mohla být například přesunuta na jiný svazek.
 • Je povolený filtr útoků phishing.
 • Je povolen chráněný režim.
V takovém případě má složka dočasných souborů Internetu v novém umístění nedostatečná oprávnění. Nelze proto spustit filtr útoků phishing. Pokud dojde k tomuto problému, aplikaci Internet Explorer 7 nelze spustit a zobrazí se dialogové okno Stažení souboru – upozornění zabezpečení.

Tento problém může nastat také v počítači se systémem Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) nebo Microsoft Windows Server 2003, pokud platí jedna z následujících podmínek:
 • Složka obsahující složku dočasných souborů Internetu byla odstraněna.
 • Byla změněna oprávnění ke složce dočasných souborů Internetu.
V takovém případě do složky nelze zapisovat.

Jak potíže obejít

Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod.

Metoda 1: Přesuňte složku dočasných souborů Internetu zpět do původního umístění

Chcete-li provést metodu 1 v počítači se systémem Windows Vista, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko StartTlačítko Start , do pole Zahájit hledání zadejte text Možnosti Internetu a potom klepněte na položku Možnosti Internetu v seznamu Programy.
 2. Na kartě Obecné klepněte na tlačítko Nastavení ve skupinovém rámečku Historie procházení.
 3. Klepněte na tlačítko Přesunout složku.
 4. V navigačním podokně Vyberte složku, do které lze přidávat položky najděte následující složku:
  C:\Users\Název_účtu_uživatele\AppData\Local\Microsoft\Windows
 5. Dvakrát klepněte na tlačítko OK.
 6. Jestliže se zobrazí následující zpráva, klepněte na tlačítko Ano:
  Systém Windows vás nyní odhlásí, aby mohl dokončit přesun dočasných souborů sítě Internet. Chcete pokračovat?
 7. Přihlaste se znovu k systému Windows Vista.
Chcete-li provést metodu 1 v počítači se systémem Windows XP nebo Windows Server 2003, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte inetcpl.cpl a klepněte na tlačítko OK.
 2. Na kartě Obecné klepněte na tlačítko Nastavení ve skupinovém rámečku Historie procházení.
 3. Klepněte na tlačítko Přesunout složku.
 4. V navigačním podokně Vyberte složku, do které lze přidávat položky najděte následující složku:
  C:\Documents and Settings\uživatelské_jméno\Local Settings
 5. Klepněte na tlačítko OK, na tlačítko Použít a potom na tlačítko OK.

Metoda 2: Udělte oprávnění ke složce dočasných souborů Internetu

Chcete-li provést metodu 2 v počítači se systémem Windows Vista, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko StartTlačítko Start , do pole Zahájit hledání zadejte text Možnosti Internetu a potom klepněte na položku Možnosti Internetu v seznamu Programy.
 2. Na kartě Obecné klepněte na tlačítko Nastavení ve skupinovém rámečku Historie procházení.
 3. Klepněte na tlačítko Zobrazit soubory. Zobrazí se obsah složky dočasných souborů Internetu.
 4. V poli adresy programu Průzkumník Windows klepněte na název složky před složkou Temporary Internet Files (Dočasné soubory Internetu).
 5. Klepněte na tlačítko Uspořádat a pak na příkaz Vlastnosti.
 6. Na kartě Zabezpečení klepněte na tlačítko Upravit.
 7. V seznamu Název skupiny nebo jméno uživatele: klepněte na jméno příslušného uživatele. Pokud jméno příslušného uživatele není v seznamu uvedeno, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Přidat.
  2. Do pole Zadejte názvy objektů k výběru zadejte jméno příslušného uživatele a potom klepněte na tlačítko OK.
  3. V seznamu Název skupiny nebo jméno uživatele: klepněte na jméno příslušného uživatele.
 8. V seznamu Oprávnění pro uživatelské_jméno zaškrtněte políčko Úplné řízení ve sloupci Povolit.
 9. Klepněte na tlačítko Použít a potom na tlačítko OK.
 10. Ukončete program Průzkumník Windows.
 11. Dvakrát klepněte na tlačítko OK.
 12. Spusťte aplikaci Internet Explorer 7.
Chcete-li provést metodu 2 v počítači se systémem Windows XP nebo Windows Server 2003, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte inetcpl.cpl a klepněte na tlačítko OK.
 2. Na kartě Obecné klepněte na tlačítko Nastavení ve skupinovém rámečku Historie procházení.
 3. Klepněte na tlačítko Zobrazit soubory.
 4. V programu Průzkumník Windows přejděte do složky, která obsahuje složku dočasných souborů Internetu – Temporary Internet Files.
 5. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na prázdné místo a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 6. Na kartě Zabezpečení klepněte na jméno příslušného uživatele v seznamu Název skupiny nebo jméno uživatele. Pokud jméno příslušného uživatele není v seznamu uvedeno, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Přidat.
  2. Do pole Zadejte názvy objektů k výběru zadejte příslušné uživatelské jméno a potom klepněte na tlačítko OK.
  3. V seznamu Název skupiny nebo jméno uživatele: klepněte na jméno příslušného uživatele.
 7. V seznamu Oprávnění pro uživatelské_jméno zaškrtněte políčko Úplné řízení ve sloupci Povolit.
 8. Klepněte na tlačítko Použít a potom na tlačítko OK.
 9. Ukončete program Průzkumník Windows.
 10. Dvakrát klepněte na tlačítko OK.
 11. Spusťte aplikaci Internet Explorer 7.

Prohlášení

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.

Další informace

Upozornění: Tento postup může oslabit zabezpečení počítače nebo sítě vůči útoku uživatelů se zlými úmysly nebo škodlivému softwaru, například virům. Toto řešení nedoporučujeme, ale poskytujeme tyto informace, s jejichž pomocí můžete řešení implementovat podle vlastního uvážení. Tento postup používáte na vlastní nebezpečí.

Problém lze také obejít vypnutím filtru útoků phishing nebo vypnutím chráněného režimu. Zakázání těchto funkcí zabezpečení však nedoporučujeme.
Vlastnosti

ID článku: 937409 - Poslední kontrola: 5. 6. 2009 - Revize: 1

Váš názor