Verze souboru vrácena zpět na verzi nainstalovanou poslední aktualizací service pack když odeberete některé aktualizace zabezpečení rozhraní.NET Framework 1.0 nebo 1.1 rozhraní.NET Framework

Příznaky

Zvažte následující scénář. Máte počítač, který má Microsoft rozhraní.NET Framework 1.1 nebo Microsoft rozhraní.NET Framework 1.0 nainstalováno. Odeberte jednu z aktualizací zabezpečení, které jsou popsány v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge base:
  • 928366 Popis aktualizace zabezpečení rozhraní.NET Framework 1.1 pro systém Windows XP a Windows 2000: 10 července 2007
  • Popis aktualizace zabezpečení rozhraní.NET Framework 1.1 pro systém Windows Vista 929729 : 10 července 2007
  • 928367 Popis aktualizace zabezpečení pro rozhraní.NET Framework 1.0 pro systém Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP a Windows 2000: 10 července 2007
V tomto scénáři je verze souboru rozhraní.NET Framework vrácena zpět verzi souboru nainstalovanou poslední aktualizací service pack. Navíc můžete pouze přeinstalovat dříve nainstalované aktualizace nebo novější aktualizace. Nelze nainstalovat starší aktualizaci.

Příčina

K tomuto chování dochází, protože aktualizace rozhraní.NET Framework 1.0 a 1.1 rozhraní.NET Framework byly původně navrženy tak, aby fungovaly s Instalační služba Windows Installer 2.0. Aktualizace rozhraní.NET Framework 1.0 a 1.1 rozhraní.NET Framework nebyly navrženy tak, aby fungovaly s Instalační služba Windows Installer 3.0.

Poznámka: Instalační služba Windows Installer 3.0 není podporována na starších platformách, jako je například Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 a Microsoft Windows 95.

Instalační služba Windows Installer 2.0 má omezení. Instalační služba Windows Installer 2.0 nativně nepodporuje možnost odebrání aktualizace. Chcete-li obejít toto omezení, je vlastní funkce pro odebrání součástí aktualizace pro rozhraní.NET Framework 1.0 a 1.1 rozhraní.NET Framework.

Vlastní funkce pro odebrání funguje takto. Aktualizace nese kromě datového souboru MSP takzvané antiopravu. Vhodné odebrat příkaz je k dispozici ke spustitelnému souboru obálky aktualizace, nainstaluje obálka tuto antiopravu. Antioprava je ve skutečnosti druhou aktualizací. Druhá aktualizace obsahuje poslední známou funkční verzi jednotlivých souborů v datovém souboru MSP. Tato verze je poslední základní verze. Tato verze obvykle pochází z nejnovější aktualizace service pack pokud existuje. Proto po odebrání aktualizace pro rozhraní.NET Framework 1.0 nebo 1.1 rozhraní.NET Framework, verze souboru není vždy vrácena zpět na předchozí verzi souboru. Verze souboru může být vrácena zpět na verzi souboru nainstalovanou poslední aktualizací service pack.

Zvažte následující scénář. Máte dvě aktualizace pro rozhraní.NET Framework 1.0 Service Pack 3. První je aktualizace KB886906. Tato aktualizace má verzi souboru 1.0.3705.6021. Druhá je aktualizace KB928367. Tato aktualizace má verzi souboru 1.0.3705.6060.

Následující tabulka popisuje, co se děje v tomto scénáři po instalaci a následném odebrání aktualizací.
KrokAkcePředchozí verze souboruNová verze souboru
1Nainstalujte rozhraní.NET Framework 1.0 Service Pack 3Není k dispozici1.0.3705.6018
2Nainstalujete aktualizaci KB886906. Toto je první (starší) aktualizace.1.0.3705.60181.0.3705.6021
3Nainstalujete aktualizaci KB928367. Jedná se o druhou (novější) aktualizaci.1.0.3705.60211.0.3705.6060
4Odeberete aktualizaci KB928367. Jedná se o druhou (novější) aktualizaci.1.0.3705.60601.0.3705.6018
Tento scénář ukazuje, že po odebrání druhé aktualizace rozhraní.NET Framework 1.0 není vrácena zpět na verzi souboru z první aktualizace podle očekávání. Místo toho 1.0 rozhraní.NET Framework vrácena zpět na základní verzi. (Základní verze je verze souboru, který je součástí rozhraní.NET Framework 1.0 Service Pack 3).

Řešení

Společnost Microsoft vydala nástroj uninstall cleanup tool, který toto chování opravuje. Tento nástroj byste měli použít, pokud odeberete některou z aktualizací zabezpečení, které jsou uvedeny v části "Příznaky".

Chcete-li získat nástroj uninstall cleanup tool, navštivte následující web Microsoft Download Center:Po spuštění nástroj uninstall cleanup tool je počítač vrácena zpět známého funkčního stavu. V tomto okamžiku můžete přeinstalovat starší aktualizaci.

Následující tabulka popisuje, co se děje po instalaci a následném odebrání aktualizací. Tabulka také popisuje, jak nástroj uninstall cleanup tool opraví toto chování.
KrokAkcePředchozí verze souboruNová verze souboru
1Nainstalujte rozhraní.NET Framework 1.0 Service Pack 3Není k dispozici1.0.3705.6018
2Nainstalujete aktualizaci KB886906. Toto je první (starší) aktualizace.1.0.3705.60181.0.3705.6021
3Nainstalujete aktualizaci KB928367. Jedná se o druhou (novější) aktualizaci.1.0.3705.60211.0.3705.6060
4Odeberete aktualizaci KB928367. Jedná se o druhou (novější) aktualizaci.1.0.3705.60601.0.3705.6018
5Stáhnout a spustit nástroj Vyčištění1.0.3705.60601.0.3705.6018
6Znovu nainstalujete aktualizaci KB886906. Toto je první (starší) aktualizace.1.0.3705.60181.0.3705.6021
Následující tabulka popisuje aktualizaci, která je třeba znovu nainstalovat, pokud odeberete některou z aktualizací zabezpečení, které jsou uvedeny v části "Příznaky".
Verze rozhraní.NET FrameworkAktualizace, která byla odstraněnaAktualizaci je třeba přeinstalovat
Rozhraní.NET Framework 1.1 Service Pack 1
928366 Popis aktualizace zabezpečení rozhraní.NET Framework 1.1 pro systém Windows XP a Windows 2000: 10 července 2007

886903 chyba zabezpečení ověření cesty technologie ASP.NET v Microsoft rozhraní.NET Framework 1.1 Service Pack 1

Rozhraní.NET Framework 1.1 Service Pack 1
Popis aktualizace zabezpečení rozhraní.NET Framework 1.1 pro systém Windows Vista 929729 : 10 července 2007

886903 chyba zabezpečení ověření cesty technologie ASP.NET v Microsoft rozhraní.NET Framework 1.1 Service Pack 1

Rozhraní.NET Framework 1.0 Service Pack 3
928367 Popis aktualizace zabezpečení pro rozhraní.NET Framework 1.0 pro systém Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP a Windows 2000: 10 července 2007

886906 chyba zabezpečení ověření cesty technologie ASP.NET v Microsoft rozhraní.NET Framework 1.0 Service Pack 3

Zde popsaným po odebrání některé nové aktualizace a před instalací starší aktualizace je nutné spustit nástroj Vyčištění. Je nutné opakovat tento proces při každém odebrání aktualizace zabezpečení. To znamená musíte spustit nástroj uninstall cleanup tool a poté nainstalovat starší aktualizaci při každém odebrání aktualizace zabezpečení.

Poznámka: Když spustíte nástroj uninstall cleanup tool, není nástroj nainstalován v počítači. Nástroj provádí nezbytné vyčištění počítače a poté se ukončí.

Další informace

Další informace o problémech, ke kterým dochází po odebrání aktualizace po instalaci více aktualizací získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

938244 verze souboru vrácena zpět na verzi nainstalovanou poslední aktualizací service pack po odebrání aktualizace pro rozhraní.NET Framework 1.0 nebo 1.1 rozhraní.NET Framework

Vlastnosti

ID článku: 939160 - Poslední kontrola: 13. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor