V programu Windows Fotogalerie v systému Windows Vista se obrázek a jeho pozadí zobrazí žlutě

Diagnostika a automatické odstranění potíží

Poradce při potížích Potíže s fotografiemi a prezentacemi v systému Windows dokáže automaticky odstranit potíže popsané v tomto článku.Tento poradce při potížích odstraňuje celou řadu různých potíží.

Další informace

Poradce při potížích Potíže s fotografiemi a prezentacemi v systému Windows dokáže automaticky odstranit potíže popsané v tomto článku. Tento poradce při potížích odstraňuje celou řadu různých potíží.

Další informace


Použitý operační systém není bohužel nyní podporován Automatizovanou službou řešení potíží společnosti Microsoft.


Poznámka: Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.
Byly tyto informace užitečné? Odešlete nám svůj názor

Podobné problémy odstraněné balíčkem MATS

2415238 Problémy s barvou v náhledu obrázku v programu Windows Fotogalerie v systému Windows Vista


Další informace o dalších problémech odstraněných balíčkem MATS najdete v části Další problémy odstraněné balíčkem MATS.

Příznaky

V programu Windows Fotogalerie v systému Windows Vista se obrázek a jeho pozadí zobrazí žlutě.

Příčina

K tomuto problému může docházet kvůli nesprávnému profilu barev v nastavení správy barev použitému pro monitor.

Poznámka: Programy Malování a Prohlížeč obrázků a faxů nepoužívají ke správě nastavení barev pro obrázky profily barev.

Manuální oprava

Chcete-li tyto potíže vyřešit, je třeba odebrat nesprávný profil barev. Postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start, do pole Zahájit hledání zadejte text Správa barev a stiskněte klávesu ENTER.
 2. V dialogovém okně Správa barev zaškrtněte políčko Použít vlastní nastavení pro toto zařízení.
 3. V seznamu Profily přidružené k tomuto zařízení klikněte na profil barev, který chcete odebrat, a potom klikněte na tlačítko Odebrat.


  Poznámka: Jestliže se zobrazí varovná zpráva, klikněte na tlačítko Ano.
 4. Zavřete dialogové okno Správa barev a restartujte počítač, aby došlo k uplatnění nastavení.
Byly tyto informace užitečné? Odešlete nám svůj názor

Odstranění těchto potíží pomocí balíčku MATS

 1. Balíček MATS prohledá počítač a zjistí, zda počítač používá systém Windows Vista.
 2. Balíček MATS odstraní klíč registru v následující cestě: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ICM

  Poznámka: Během tohoto procesu se zobrazí dialogové okno. Toto dialogové okno vám dává možnost odstranit problém automaticky (toto je doporučená možnost), nebo ručně vybrat jednotlivé problémy, které je třeba opravit.
 3. Balíček MATS zobrazí dialogové okno Restart (Restartování), ve kterém můžete počítač restartovat výběrem možnosti Restart Now (Restartovat nyní), nebo vybrat možnost I Will Restart Later (Restartovat později).

Další problémy odstraněné balíčkem MATS

930097 Když se v programu Windows Fotogalerie zobrazí obrázky TIFF, které se v systému Windows Vista nevejdou na jednu stránku, pracuje počítač pomalu
2415237 V programu Windows Fotogalerie v systému Windows Vista nelze zobrazit náhled obrázků
938818 V prezentaci programu Windows Fotogalerie v systému Windows Vista nejsou vidět obrázky
2009298 Po provedení upgradu ze systému Windows Vista na systém Windows 7 nelze stahovat alba ze služby Windows Live Fotogalerie
944221 Služba Windows Live Fotogalerie se zablokuje nebo ji nelze spustit
930102 Problémy s přechody mezi obrázky v programu Windows Fotogalerie v systému Windows XP nebo Windows Vista
2425702 V systému Windows přestane fungovat spořič obrazovky s obrázky
Vlastnosti

ID článku: 939395 - Poslední kontrola: 29. 2. 2012 - Revize: 1

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition

Váš názor