Doporučené postupy a známé problémy při instalaci systému Windows Server 2003 Service Pack 2 v počítači se systémem Windows Small Business Server 2003

ÚVOD

Tento článek obsahuje odkazy na dokumenty, které popisují instalaci systému Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) v počítači se systémem Microsoft Windows Small Business Server 2003. K úspěšné instalaci systému Windows Server 2003 SP2, můžete použít tento dokument jako seznam Doporučené postupy a známé problémy.

Další informace

Chcete-li získat aktualizaci Windows Server 2003 SP2

Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

889100 jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro systém Windows Server 2003

914962 seznam aktualizací v aktualizaci Windows Server 2003 Service Pack 2

Doporučené postupy

Následující seznam popisuje některé doporučené postupy při instalaci systému Windows Server 2003 SP2 v počítači se systémem Windows Small Business Server 2003:
 • Proveďte úplné zálohování počítače, před instalací systému Windows Server 2003 SP2.
 • Přečtěte dokument "Poznámky k verzi pro systém Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2". Chcete-li zkontrolovat tyto verze poznámek, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
 • Nainstalujte Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) v počítači se systémem Windows Small Business Server 2003. Další informace o získání aktualizace Exchange Server 2003 SP2 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  Jak 836993 získání nejnovější aktualizace service Pack pro Exchange Server 2003

 • Instalace systému Windows Small Business Server 2003 Service Pack 1 (SP1). Další informace o získání systému Windows Small Business Server 2003 SP1 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Windows Server 2003 SP2 je nezávislé na systému Windows Small Business Server 2003 SP1 a Windows Server 2003 SP1. I v případě, že nebyla použita aktualizace Windows Server 2003 SP2 na server, Windows Small Business Server 2003 SP1 lze nainstalovat i na serveru a není nutné odinstalovat aktualizaci Windows Server 2003 SP2. Požadavky systému Windows Small Business Server 2003 SP1 však musí být nainstalována v počítači se systémem Windows Small Business Server, před instalací systému Windows Small Business Server 2003 SP1. Další informace o požadavcích systém Windows Small Business Server 2003 SP1 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Známé problémy

Následující části popisují známé problémy, které mohou nastat při instalaci aktualizace Windows Server 2003 SP2 v počítači se systémem Windows Small Business Server 2003.

Problémy s instalací

 • Instalace systému Windows Server 2003 SP2 může neúspěšné, pokud jsou nainstalovány mnoho aktualizací. Další informace o tomto problému naleznete v následujících webový deník (blog):
 • 925931 nemusí být možné instalovat další aktualizace v určitém místě v počítači se systémem Windows Server 2003

 • Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  940276 nebude pravděpodobně možné instalovat další aktualizace v určitém místě v počítači se systémem Windows Small Business Server 2003

Síťové problémy.

 • 936594 po může docházet k problémům se sítí nainstalovat Windows Server 2003 SP2 nebo sady Scalable Networking Pack do počítače se systémem Windows Server 2003

Problémy uživatelského prostředí

 • Po instalaci aktualizace Microsoft Windows Server 2003 SP2 v počítači se systémem Windows Small Business Server 2003 chybí funkce "Nápověda a podpora" 937231

 • Některé tiskové fronty jsou ve stavu "Offline" po instalaci aktualizace Windows Server 2003 SP2. K tomuto problému dochází, pokud jsou splněny následující podmínky:
  • Tiskové fronty, používá typ Standardního portu TCP/IP port.
  • V dialogovém okně Vlastnosti portu je zaškrtnuto políčko Povolit odesílání stavu protokolu SNMP .
  • Tiskárna nepodporuje protokol SNMP.
  V této situaci se pokusí komunikovat pomocí protokolu SNMP určité tiskové fronty. K tomuto chování dochází i v případě, že tiskárna nepodporuje protokol SNMP. Proto systém Windows zjistí, že je tisková fronta offline.

  Chcete-li vyřešit tento problém, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Starta potom klepněte na příkaz tiskárny a faxy.
  2. Klepněte pravým tlačítkem myši příslušné tiskové fronty a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
  3. Klepněte na kartu porty v seznamu portů klepněte na Standardní Port TCP/IP a potom klepněte na tlačítko Konfigurovat Port.
  4. Klepnutím zrušte zaškrtnutí políčka Povolit odesílání stavu protokolu SNMP , klepněte na tlačítko OKa potom klepněte na tlačítko Zavřít.

Poznámky týkající se inovace

 • 932600 v některých případech je nutné odebrat aktualizaci Windows Server 2003 SP2 před provedením upgradu na úplnou prodejní verzi systému Windows Small Business Server 2003 nebo před migrací na systém Windows Server 2003

 • 897342 známé problémy, které mohou nastat při instalaci systému Windows Server 2003 Service Pack 1 nebo Windows Server 2003 Service Pack 2 systému Windows Small Business Server 2003

Odkazy

Další informace o Windows Small Business Server 2003 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Další informace o aktualizacích, které jsou k dispozici pro systém Windows Small Business Server 2003 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Informace o odstraňování problémů pro Windows Small Business Server 2003, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 939421 - Poslední kontrola: 13. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor