Při pokusu o přihlášení k počítači se systémem Windows Vista nebo Windows Server 2008 se může na 30 sekund zobrazit uvítací obrazovka a pak může přihlašovací skript vyžadovat vaši interakci

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem obnovení registru v případě, že nastane problém. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohování, úpravy a obnovení registru v systémech Windows XP a Windows Server 2003

Příznaky

V počítači se systémem Windows Vista nebo Windows Server 2008 povolíte zásadu skupiny Spouštět přihlašovací skripty synchronně. Při pokusu o přihlášení se může na 30 sekund zobrazit uvítací obrazovka. Pak přihlašovací skript vyžaduje vaši interakci a teprve po ní proces přihlašovacího skriptu pokračuje. Skript vás může vyzvat například k potvrzení dialogového okna.

Poznámka: Nastavení zásad skupiny Spouštět přihlašovací skripty synchronně se v Konzole pro správu zásad skupiny nachází v následujícím umístění:
Zásady místního počítače\Konfigurace uživatele\Šablony pro správu\Systém\Skript

Příčina

K tomuto problému dochází, protože přihlašovací proces je spuštěn v relaci 0, ale proces přihlašovacího skriptu je spuštěn v jiné relaci. Při přepínání z relace 0 do jiné relace dojde v systému Windows Vista k 30sekundové prodlevě. Pokud přihlašovací skript vyžaduje k pokračování procesu přihlašovacího skriptu vaši reakci, je třeba počkat na 30sekundový interval vypršení platnosti relace 0.

Řešení

Problém lze vyřešit nakonfigurováním hodnoty položky registru DelayedDesktopSwitchTimeout. Tato hodnota určuje interval vypršení platnosti relace, po kterém systém Windows Vista přepne mezi relacemi.

Chcete-li nastavit hodnotu položky registru DelayedDesktopSwitchTimeout, proveďte následující postup.

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí programu Editor registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.
 1. Klepněte na tlačítko StartTlačítko Start , do pole Zahájit hledání zadejte příkaz regedit a stiskněte klávesu ENTER.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
 3. Poklepejte na položku registru DelayedDesktopSwitchTimeout.
 4. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 5 a klepněte na tlačítko OK.
 5. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Konec.

Další informace

Kroky pro reprodukci problému

 1. Povolte v Konzole pro správu zásad skupiny zásady Spouštět přihlašovací skripty synchronně. Postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko StartTlačítko Start , do pole Zahájit hledání zadejte příkaz gpedit.msc a potom v seznamu Programy klepněte položku gpedit.msc.


   Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko Pokračovat.
  2. V okně Editor objektů zásad skupiny rozbalte položky Konfigurace uživatele, Šablony pro správu, Systém a pak klepněte na položku Skripty.
  3. V podokně podrobností poklepejte na položku Spouštět přihlašovací skripty synchronně.
  4. Na kartě Nastavení klepněte na přepímač Povoleno a pak klepněte na tlačítko OK.
 2. Vytvořte přihlašovací skript a pak jej přiřaďte místnímu uživateli.

  Poznámka: Přihlašovací skript musí vyžadovat reakci uživatele.
 3. Přihlaste se k počítači se systémem Windows Vista nebo Windows Server 2008.
Vlastnosti

ID článku: 940452 - Poslední kontrola: 21. 5. 2008 - Revize: 1

Váš názor