Při pokusu o instalaci aktualizace SQL Server 2005 service pack, opravy hotfix nebo kumulativní aktualizace zobrazí chybová zpráva: "správce transakcí není k dispozici.

Příznaky

Nelze nainstalovat Microsoft SQL Server 2005 service pack, opravy hotfix nebo kumulativní aktualizace. Když nastane tento problém, je v souboru Summary.txt zaznamenána chybová zpráva podobná následující:
Poznámka: Soubor Summary.txt soubor je umístěn ve složce %ProgramFiles%\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\Hotfix.

V souboru SQLTools9_Hotfix_KB921896_sqlrun_tools.msp.log je dále zaznamenána chybová zpráva podobná následující:
Poznámka: SQLTools9_Hotfix_KB921896_sqlrun_tools.msp.log soubor je umístěn ve složce %ProgramFiles%\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\Hotfix.

Příčina

K tomuto problému dochází, pokud SQL Server instalační program nemůže získat přístup k službě Microsoft distribuované transakce koordinátor MSDTC ().

Řešení

Chcete-li vyřešit tento problém při instalaci serveru SQL Server 2005 v systému Windows Server 2008 R2, použijte jednu z následujících metod.

Metoda 1
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na položku Nástroje pro správua potom klepněte na tlačítko Služby Component Services.
 2. Ve skupinovém rámečku Kořenový adresář konzolyrozbalte uzel Služba komponenta potom rozbalte uzel počítače.
 3. Rozbalte položku Tento počítača pak rozbalte Distributed Transaction Coordinator.
 4. Klepněte pravým tlačítkem myši Místní koordinátor DTCa klepněte na příkaz Vlastnosti.
 5. Na kartě zabezpečení klepněte ve skupinovém rámečku Přihlašovací účet koordinátora DTCzadejte do pole účet NT Authority\NetworkService .
 6. Klepnutím zaškrtněte políčko Síťový přístup koordinátora DTC .
 7. Klepnutím vyberte následující možnosti:
  • Povolit vzdálené klienty
  • Povolení vzdálené správy
  • Povolit příchozí
  • Povolit odchozí
  • Ověření nevyžadováno
  • Povolit transakce XA
  • Povolit SNA LU 6.2 transakce

  Poznámka: Pokud služba koordinátoru MS DTC spuštěn jako prostředek clusteru převzetí služeb při selhání clusteru, který obsahuje službu MSDTC do každého uzlu. Změny jsou použity automaticky do každého uzlu.
 8. Zkuste znovu nainstalovat aktualizaci SQL Server service pack, opravy hotfix nebo kumulativní aktualizace.

Metoda 2
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na položku Nástroje pro správua potom klepněte na tlačítko Služby Component Services.
 2. Rozbalte všechny uzly v navigačním podokně.

  Poznámka: Služby modelu COM + aplikace používá službu MSDTC k dynamickému naplnění uzlů do navigačního podokna. Pokud jsou všechny uzly v navigačním podokně, můžete rozbalit, služba koordinátoru MS DTC je v dobrém stavu stavu.
 3. Vytvořte prázdnou aplikaci. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Klepněte pravým tlačítkem myši Aplikace modelu COM +, klepněte na příkaz Novýa potom klepněte na tlačítko aplikace.
  2. Klepněte na tlačítko Dalšía potom klepněte na tlačítko vytvořit prázdnou aplikaci.
  3. Postupujte podle pokynů pro vytvoření nové prázdné aplikace.

  Poznámka: Můžete vytvořit novou aplikaci, v dobrém stavu stavu jsou služby systémové aplikace modelu COM + a koordinátoru MS DTC.
 4. Přesunutí prostředků clusteru na každém uzlu otestujte uzly clusteru.
 5. Odeberte zkušební aplikace, kterou jste vytvořili v kroku 3.
 6. Zkuste znovu nainstalovat aktualizaci SQL Server service pack, opravy hotfix nebo kumulativní aktualizace.


Stav

Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".

Odkazy

Další informace o tom, jak bezpečně povolit síťový přístup ke službě MS DTC naleznete na následujícím webu Microsoft TechNet:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc753620.aspx

Další informace o tom, jak změnit výchozí prostředek koordinátoru MS DTC v systému Windows Vista nebo Windows Server 2008 naleznete na následujícím webu Microsoft TechNet:Další informace o povolení výjimek brány firewall pro službu MS DTC naleznete na následujícím webu Microsoft TechNet:Další informace o konfiguraci možností ověřování na kartě Konfigurace zabezpečení koordinátoru MSDTC klepněte na následující čísla článku zobrazení v článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
 • 969594 vynutí Windows 2003 Service Pack 2 vzájemné ověřování protokolem koordinátoru MS DTC
 • 899191 nové funkce služby Koordinátor distribuovaných transakcí v systému Windows Server 2003 Service Pack 1 a Windows XP Service Pack 2


Vlastnosti

ID článku: 940971 - Poslední kontrola: 14. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor